Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+12 oy
1.9k okuma
mustafaharputi Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada elbise görmek memur için bir üst derece, tüccar için kazanç, zengin için ziyade mal, yoksul için refah, ziraatçı için bereket, diğer insanlar için ucuzlukla tabir edilir. Yeni elbise helal mala, Temiz elbise kalp temizliğine, kirli elbise kalp kirliliğine işaret sayılır. Yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse evladı olmaya, yırtığı dikemezse hapse girmeye, Yamalı elbise işçi için hastalık, diğerleri için nimete işaret etmektedir.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

182 Yorum

+4 oy
vetre Rüya Bilgesi (548k puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
Rüyasında sırtı açık beyaz elbise gören rüya sahibinin, iş hayatında çok zorlanacağı demektir. Kişinin sabırlı birisi olduğuna, bu yüzden de makam sahibi olacağına işaret eder
+7 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Elbise Görmenin Anlamı ve Yorumu
1.    Kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine,
2.    Yün veya keten elbise kadın erkek herkes için hayra,
3.    böyle bir elbiseyi toplamak yahut saklamak mala,
4.    Rüyada kullanılmış elbise görmek hastalık yahut yolculuğa,
5.    İpek ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zarafete,
6.    Kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise fitne ve dedikoduya,
7.    Kırmızı renk elbise erkek için dünyanın ona meylederek ahireti ihmal etmesine,
8.    Yırtık pırtık, lime lime elbiseleri üst üste giymek hasta olmaya,
9.    Elbisenin enine yırtılması gam ve kedere, boyuna yırtılması gam ve kederden kurtulmaya,
10.    Kadının elbisesinin yırtılması ayıplı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksulluk çekmeye yorumlanır.
+7 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada ince ve parlak elbise görmek hayırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, sevinç ve sürura yorulur. Böyle bir elbise kadın için hayır ve nimete erişmeye işarettir. Rüyada ipek elbise takva ehli ve âlimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere yorumlanır. İşlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebeye, fasıklar için cezayı gerektirecek bir suç işlemeye, çocuklar için çiçek hastalığına işaret sayılır.
vetre Rüya Bilgesi (548k puan)  
teşekkürler
+7 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Elbiseyi tersine giydiğini gören kimsenin durumu değişir. Bir kimse elbisesinin yakasının yırtıldığını görse fakirleşir. Elbisenin boydan boya yırtıldığını gören kimse, üzüntüden kurtulur. Eğer enine yırtıldığını görse, o kimsenin ırz ve namusu hakkında söylenecek söze işarettir.
+7 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Gayet şık veya resmi elbise ile sokağa çıkmak pek yakında mal varlığınızı kaybedeceğinize. Elbise görmek, genellikle iyidir, ancak rengine ve kumaşın cinsine göre ayrı yorumlanır. Be¬yaz elbise büyüklük ve izzettir. Pamuk elbise iyi sayılmaz, ipek elbise yüksek mevkii ve zenginliğe işaret eder. Eski elbiseleri satın almak fakirliğe, eski elbiseleri satmak zenginliğe işaret eder.Rüyada kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna işârettir. Eğer bu elbise yıkanmış olursa, fakirliğe ve borca; yeni ve kirli ise borca ve kazandC/'günaha işârettir.Bazı kere rüyada görülen elbise, kişinin dinine veya dünya maişetine işaret eder. Bazen de Cenab-ı Allah'tan korkma¬sına işaret eden bir müjdeye işaretle yorumlanır.Rüyada görülen elbise bazen de evliliğe işaretle yorum¬lanmıştır. Bir adamın rüyada elbise giyindiğini görmesi, o adamın (yani rüya sahibinin) rüyası evleneceği kadına işarettir. Yine aynı şekilde bir kadının rüyada bir elbise giyin¬diğini görmesi, rüya sahibi kadının bu rüyası, kendisinin evleneceği erkeğe (varacağı kocaya) işaret olarak yorum¬lanmıştır.Eski elbise almak, hayra yorulmaz. Fakirliğe işaret eder.Rüyasında eski bir elbise gören kimse, sıkıntı ve kedere düşer şeklinde yorumlanır.Rüyada eski ve kirli bir elbise görmek, yoksulluğa, muhtaç¬lığa, keder ve tasa gibi olumsuz şeylere işarettir.Rüyada görülen beyaz elbise, dilek ve muradına kavuşmak, ferah bir hayat ve saygın, itibarlı bir kimse olmaya işarettir.Cafer-i Sadık (r.a.)'ın yorumuBir kimsenin rüyada elbise¬sini soğuk su ile yıkadığını görmesi dört cihete işaret eder:
+7 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Tövbeye işaretle,Afiyete işaretle,Zahmet ve meşakkatten (güçlükten) kurtuluşa işaretle,Korkulardan emin olmaya işaretle tabir olunur denmiştir.
Bir kimse rüyada elbisesini sıcak su ile yıkadığını görse, bu onun üzüntü ve kedere düşeceğine, sıkıntıya uğrayacağına işarettir. (Sıcak su ile çamaşır yıkadığını görmek iyi değildir. Keder ve hastalığa işarettir denmiştir.)Rüyasında elbisesini soğuk su ile yıkadığını gören kimsenin bu rüyası, onun sağlık ve afiyetine, bütün endişelerden ve korkulu şeylerden kurtulacağına işaretle yorumlanır.Kişinin rüyada çok kıymetli bir elbise giydiğini görmesi, hayra yorumlanır. Bu rüya herkes için (zengin olsun, fakir olsun) hayırdır. İyiye işarettir denmiştir.Rüyada altın ve gümüş dokumak elbise görmek, hayırlıdır. Bu rüya din ve dünya da iyiliğe, muradına ermeye işarettir.Rüyada elbise görmek, kişinin dinine veya maişetine yahut Allah 'tan(c.c.) korkmasına ya da müjdeye işârettir.Rüyada bir adamın giyinmesi; o adamın evleneceği kadına, kadının giyinmesi, evlene¬ceği kocaya işaret eder.Rüyada görülen elbise, kişinin din ve dün¬yaca durumuna işârettir.Rüyada kolsuz elbise giymiş olduğunu görmek, fakir olduğu halde dindarlığının ye¬rinde olduğuna işarettir.Rüyada elbise giymek, giyen kişinin şan ve şerefine işârettir.Bir kimsenin rüyada yakasız elbise giydiği¬ni görmesi, o kişi ve ailesi için üzüntü ve ke¬dere işârettir.Rüyada kısa bir elbise giydiğini ve dizlerini örtmediğini görmek, dininde kusur edeceğine işârettir.Rüyada bir kimsenin elbisesinin üzerinde bir ayet yazılı olduğunu görmesi, o kimsenin Kur'ân'la amel ettiğine işârettir.Bir kimsenin rüyada kendisine bir gömlek hediye edildiğini görmesi, hayırlı bir habere işarettir.Rüyada yün elbise giydiğini görmek, zâhidlik ile tabir olunur.Rüyada görülen yün veya keten elbise kadın erkek herkes için hayra, böyle bir elbi¬seyi toplamak yahut saklamak mala işârettir.Bir kadının rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görmesi, onun hakkında din ve dünyaca hayra işâret eder.Bir erkeğin rüyada üzerinde kadın elbisesi olduğunu görmesi, onun hakkında iyi değildir. Üzerinde kadın elbisesi olduğunu gören erke¬ğe, üzüntü, keder, şiddetli korku, zillet ve miskinlik erişeceğine işârettir.Rüyada kendisinin bir çok elbisesi olduğu¬nu görmek, âhirette büyük mükâfat ve çok sevaba işârettir.Rüyada elbiseyi soğuk su ile yıkadığını görmek, tövbe, afiyet, güçlükten kurtuluş, korkudan emin olmak ile tabir olunur.Rüyada kirli elbiseyi yıkadığını görmek, tövbe etmeye, güçlükten kurtulmaya, afiyet üzere yaşamaya ve korkudan emin olmaya işârettir.Rüyada siyah bir elbise giymek, giyen kim¬se için, üzüntü ve kedere işârettir.Rüyada hiç beyazı olmayan ütülenmiş si¬yah elbise giydiğini görmek, otoriteye, heybet ve saltanata işâret eder.Rüyada görülen beyaz elbise, giyen için hayırdır. Zanaatkârlar için beyaz elbise işleri¬nin durgunluğuna işârettir. Zanaatkâr için her zaman elbisenin kıymetli oluşu işinin durgun¬luğuna işârettir.Rüyada mavi renkli elbise görmek, iyi de¬ğildir.
+6 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyleri satan ile meşrubat satan kimse için hayır ve menfaate işâret eder. Sair insanlar için ızdırap ve şiddete, gizli şeylerin aşikareye çıkmasına; hasta için hastalığın şiddetine; bilhassa zengin olan kadınlar için, kötü sözlü ve şarkıcılar için hayra işârettir.Rüyada bütün renklerle boyanmış bir elbi¬seyi giydiğini gören kimse, istemediği bir şeyle karşılaşır ve o şeyin kötülüğünden Allah'a sığınması lâzımdır.Üzerinde renkli elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara âmir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına işâret eder.Rüyada gök renkli elbise görmek, üzüntü ve kedere işârettir.Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler, hacca gitmeye ve arap ülkelerin¬den birine gitmeye işârettir.Rüyada yumuşak ve çok kıymetli elbise giydiğini görmek, zengin ve fakir için tama¬men hayıra işâret eder.Rüyada görülen elbisenin kalınlığı inceli¬ğinden hayırlıdır.
+6 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Kadının rüyada ince ve yu¬muşak elbise giymesi izzet ve şerefine; kalın elbise de zahmet ve meşakkatine işârettir.Rüyada elbisenin altına ince bir elbise giy¬diğini görmek, eline biriktireceği bir malın geçmesine ve o kimsenin iç güzelliğinin dışın¬dan hayırlı olmasına işâret eder. Bu ince elbi-seyi, elbisenin üzerine giydiğini görmek, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günâh ve isyanını aşikare işlemesine işârettir.Rüyada görülen ince ve parlak elbise, ha¬yırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, se¬vinç ve sürura; böyle bir elbise kadın için hayır ve nîmete erişmeye işârettir.Altın ve gümüş dokumalı elbise, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere nâil olmaya işârettir.Bir kimse kendisinin çok kıymetli bir elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra işârettir.Rüyada görülen yeni elbise, memur için bir üst dereceye; tüccar için kazanca; zengin ¡çln ziyade mal ve servete; yoksul için refaha; ziraatçi için berekete; diğer insanlar için ucuz¬luğa işârettir.Rüyada gusül abdesti alarak yeni elbise giymek, gam ve kederden kurtularak sevince ermeye, tövbe ederek kulluğa yönelmeye işarettir.Rüyada görülen yamalı elbise, işçi için hastalık, diğerleri için nîmete işârettir.Elbisesinin enine yırtıldığını görmek, gam ve kedere ve o kimsenin ırz ve namusu hak¬kında söylenecek bir söze işârettir. Rüyada elbisesinin boydan boya yırtıldığını görmek, o kimsenin gam ve kederden, üzüntüden kurtu¬lacağına işârettir.Rüyada kadının elbisesinin yırtılması, ayıp¬lı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksul¬luk çekmeye işârettir.Bir kimse elbisesinin arka tarafından yırtıl¬dığını görse, o kimse ırz ve namusu hakkında söylenecek bir sözle itham edileceğine işârettir.Bir kimsenin rüyada çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise giydiğini görmesi, zarar, zi¬yan ve işsizlik ile tabir olunur.Rüyada sırtındaki elbisesinin sırtından çı¬karıldığını görmek, bulunduğu vazifeden azledileceğine, memuriyetten uzaklaştırılaca¬ğına işârettir.Rüyada kendi elbisesini veya bir başkasının elbibesini yıkadığını görmek, geçimde meyda¬na gelecek darlığı defetmesine, gizli hal ve işlerinin aşikârelenmesine işâret eder.
+6 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada sırf kadınlara benzemek için kadın elbisesi giydiğini görmek, üzüntü ve kedere işâret eder. Veya ona bir şey musallat olur.Keten elbise giydiğini görmek, güzel ge¬çim ve helal mala işâret eder.Bir kimsenin rüyada yeni elbiseyi yediğini görmesi, helal mala; kirli elbiseyi yediğini gör¬mesi de haram malı yemeye işârettir. Yine rüyada elbisesini yediğini görmek, elbisenin nispet edildiğini cihetle malından yemeye işâret eder.Bir kimsenin rüyada eski elbiseler satın aldığını görmesi, iyi değildir. Zira onları sat¬mak, kendisinden kötü olan şeyi defetmek manasını taşır.Rüyada eski elbiseleri almak, fakirliğe; satmak da fakirlikten kurtulmaya işâret eder.Kaftan denilen elbiseyi görmek, yardıma mazhar olmaya işâret eder.Rüyada görülen ipek elbise takva ehli ve âlimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere işârettir.Rüyada görülen işlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebe¬ye, fasıklar için cezayı gerektirecek bir suç iş¬lemeye, çocuklar için çiçek hastalığına işârettir. Rüyada kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine işârettir.Rüyada görülen ipek ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zerafete işârettir.Rüyada kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise görmek, fitne ve dedikoduya işârettir.Rüyada bir elbiseyi giydiğini ve sonradan elbisesini yırttığını görmek, hanımına ihtiyacı kalmayacağına işârettir.Rüyada elbisesinin sökülüp dikişinin ayrıl¬dığını görmek, hanımının veya ortağının o kimseden ayrılacağına işârettir.Rüyada kullanılmış elbise giydiğini gör¬mek, hastalık yahut yolculuğa işârettir.Rüyada elbise satmak, kurtuluşa ermeye; elbiseyi çıkarıp birine vermek, yoksulluktan kurtulmaya; elbise satın almak kedere işârettir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Yeni Elbise Görmek
Yeni elbise giymek iş hayatınızda herkesten avantajlı bir durumda bulunduğunuza işaret eder. Elbiselerin yeni olması ile eski olması ve renklerinin değişik olması yorumlarda farklılıklar getirmiştir. Temizlik ve kirlilik de aynı tarzda yorum ayrılıkları göstermiştir.Yeni, beyaz bir elbise giydiğini gören kimse, yeni ve faydalı bir işe başlar şeklinde tabir olunur denmiştir. Bir kadının rüyada yeni ve geniş bir elbise giydiğini görmesi, onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline işârettir.Rüyada görülen yeni fakat, çirkin elbise, iyi değildir. Uygun¬suz ve sevilmeyen bir işe başlanacağına işarettir.Rüyada görülen yeni elbise, iyiliğe, yeniliğe ve yeni teşeb¬büs (girişim)lere işarettir şeklinde tabir edilmiştir.Rüyada yeni elbise giyme, velayete ve uluw-ü makama, ziraat ehli için feyz ü bere¬kete kadın için sürür ve feraha işâret eder.Rüyada görülen yeni elbise, helal mala işârettir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyasında eski fakat temiz elbise giyen kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir. Fakat elbise lekeliyse beklenmedik dedikodular ve sıkıntılar olacaktır. Yeşil renkli elbise giyen kısa zamanda istediklerine kavuşacaktır. Kırmızı ve siyah elbiseler rüyanın tezde çıkacağına işarettir. Elbiselerin renklerine göre manaları değişir.
Rüyasında eski fakat temiz elbise giyen kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Yeni elbise memur için bir üst derece, tüccar için kazanç, zengin için ziyade mal, yoksul için refah, ziraatçi için bereket, dier insanlar için ucuzlukla, Yeni elbise helal mala, Temiz elbise kalp temiziliğine, kirli elbise kalp kirliliğine, Yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse evladı olmaya, yırtığı dikemezse hapse girmeye, Yamalı elbise işçi için hastalık, diğerleri için nimete, İnce ve parlak elbise hayırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, sevinç ve sürura; böyle birelbise kadın için hayır ve nimete erişmeye, İpek elbise takva ehli ve alimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere, İşlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebeye, fasıklar için cezayı gerektirecek birsuç işlemeye, çocuklar için çiçek hastalığına, Kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine, Yün veyla keten elbise kadın-erkek herkes için hayra, böyle bir elbiseyi toplamak yahut saklamak mala, Kullanılmış elbise hastalık yahut yolculuğa, İpek ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zerafete, Kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise fitne ve dedikoduya, Kırmızı renk elbise erkek için dünyanın ona meylederek ahireti ihmal etmesine, Yırtık pırlık, lime lime elbiseleri üst üste giymek vefat etmeye, Elbisenin enine yırtılması gam ve kedere, boyuna yırtılması gam ve kederden kurtulmaya, Kadının elbisesinin yırtılması ayıplı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksulluk çekmeye, Elbisenin ıslanarak vücuda yapıştığını
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Molla Cami: Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatına işarettir. Altın ve gümüş dokumak elbise, din ve dünyaca İyiliğe, arzu ve isteklere nail olmaya işarettir. Bir kimse kendisinin çok kıymetli bir elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra, işarettir. Yıkandıktan so a yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz. Giydiği elbisenin yırtık ve söküklerini uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına işarettir. Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder.Elbisesinin yırtıldığını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur. Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ve ziyana ve işsizliğe işarettir. Elbisesinde yaşlık gören kimsenin yolculuğa iptal ve kasdettigi şey tamamlanmadan men edilir. Elbisenin kurutulması bu tabirden müstesnadır. Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, o kimsenin geçiminde meydana gelecek darlığı defetmesine, gizli şey ve işlerinin aşikare ermesine işarettir. Bütün elbiselerinden soyulduğunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır. Bir kimse elbiselerim zayi ve kaybettiğini görse, o kimselere zinet veren şeylerin helak ve telef olmasına işarettir. Kadınlara benzemek maksadı ile kadın elbisesini giydiğini gören kimseye bir üzüntü ve keder isabet eder. Yahut üzerine bir şey musallat olur. Bitmediği bir elbisenin üzerinde yenilenip yeşillendiğini görenin, kalbinin istediği yöne dönmesine işarettir. Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala işarettir. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir. Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram malı yemeyeişarettir. Bir kimse rüyada, yırtılmış ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne işarettir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Diyanet: Rüyada elbise görülmesi değişik şekillerde yorumlanmaktadır. Bir memurun rüyasında yeni bir elbise giydiğini görmesi; yüksek bir makama getirileceğine, tüccardan birinin görmesi; kazanacağına, zengin bir kimsenin görmesi; daha çok kazanacağına, fakirin görmesi; rızkının artacağına, halktan birinin görmesi; ucuzluk olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sırtındaki elbisenin yırtıldığını ve bunu da tamir etmediğini görmesi; o kimsenin tutuklanacağına, kişinin rüyasında yırtık elbisesini tamir ettiğini görmesi; onun bir çocuğunun olacağına delalet eder. Kişinin rüyasında yamalı elbise giydiğini görmesi; o kimsenin nimete nail olacağına, ipekten dikilmiş elbise giydiğini görmesi; o kişinin hayra ereceğine, din adamlarının ipekten elbise giydiklerinin görülmesi; onların dünyaya meyi ettiklerine yorumlanır. Kişinin rüyasında ketenden dikilmiş bir elbise giydiğini görmesi; o kimsenin şöhrete ereceğine, kullanılmış bir elbise giydiğini gören; bazılarının yorumuna göre evliliğe, bazılarına göre de hastalığa yakalanmaya ve savaşa gitmeye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında temiz bir elbise giydiğini görmesi; o kişinin kalpli birisi olduğuna, kirli elbise giydiğini görmesi ise; o kimse kötü kalpli birisi olduğuna işaret eder. Sâlimî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında üzerindeki elbisenin ıslanmış ve üzerine yapışmış olduğunu görmesi; o kişi eğer yolculuğa çıkmaya niyetli ise o yolculuğu yapmayacağına, eğer başka bir iş için niyetli ise o niyetinin gerçekleşmeyeceğine işaretle tabir olunur. Rüyanızda sırtınızdaki elbiseyi çıkarıp bir başkasına verdiğinizi görmeniz; sizin fakirlikten kurtulacağınıza, bir erkeğin rüyasında kadın elbisesi veya bir kadının rüyasında erkek elbisesi giydiklerini görmeleri; onların zina yapacaklarına yorumlanır. Rüyanızda elbisenizi yıkadığınızı görmeniz; keder ve sıkıntıdan kurtulacağınıza, rüyanızda elbisenizi lekeli olduğu için yıkadığınızı görmeniz; sizin günah işleyeceğinize, elbisenizde kan lekesi olduğu için yıkadığınızı görmeniz; tevbe edeceğinize, elbisenin pis oluşundan dolayı yıkadığınızı görmeniz; haramlardan vazgeçmek için tövbe edeceğinize, elbisenizde meni lekesi olduğu için yıkadığınızı görmeniz; zinadan tövbe edeceğinize işaret eder.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Nablusi: Rüyada görülen elbisenin tabiri kendisine mahsus maddelerde anlatıldığı gibi maddesi, rengi ve cinslerinin değişmesiyle değişir. Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eğer bir kadın harp elbisesi içinde olduğunu görse, bu rüyanın tabiri, o kadının kocası veya onun işlerini gören bir kimseye aittir. Eğer erkek, üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye üzüntü, keder, fazla korku, zillet ve miskinlik erişir. Sonra bu haller ondan gider.
Yünden elbise giydiğini gören kimse, zahid olur. Dünya da insanları zühdü takvaya davet, ahiret amellerini işlemeleri için de onları teşvik eder. Yeşil nisbet edilen her elbise — renginde fayda olduğundan dolayı— tabirce hiç bir zararı yoktur. Bundan dolayı, bir kimse yeşil elbise giydiğini görse, sağ kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yanında hallerinin güzel olmasına delalet eder. Bazı tabirciler, yeşil elbise giydiğini gören kimse, mirasa nail olur, dediler. Beyaz elbise, giyen için hayırdır. Sanatkarlar için beyaz elbise işlerinin durgunluğuna delalet eder. Sanatkar için her zaman elbisenin kıymetli oluşu işinin durgunluğuna delalet eder. Çünkü sanatkarlar iş esnasında beyaz elbise giymezler. Bir kimse adet edinmediği bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördüğü şeylerin bazısı kendisine isabet eder.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Uyanıkken siyah elbise giymek, şeref, devlet, mal ve menfaattir. Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbiseyi giydiğini gören, heybet ve saltanata nail olur. Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, içerisinde Allah'ın hakkı olan çok mala nail olur. Rüya sahibi, Allah'tan korksun ve malının zekatını versin. Kadının kırmızı elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevincine delalet eder. Kırmızı elbise, hastalar hakkında ölüme, fukara hakkında zarara delalet eder. Melikin rüyada kırmızı elbise giydiğini görmesi, oyun ve malayani şeylerle meşgul olmasına, memleketindeki siyasetinin zayıflayıp düşmanlarının kendisine taan etmesine delalet eder. San elbise veya sarıya boyanmış elbiseyi giymek, bazı insanlar için yaraya, bazıları için de sıtma hastalığına delalet eder. Kadınların kırmızı elbisesi ancak evli olmayan ve münakaşa yapmayan için hayırdır. Bir kimse bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir beis yoktur. Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır. Ancak «Ganemu'l - bahr» denilen deniz koyunu yününden yapılan elbise müstesnadır. Bundan yapılan elbise yardıma delalet eder. Ancak dinen bozuktur. Bütün renklerle boyanmış bir elbiseyi giydiğini gören kimseye saltanat tarafından istemediği bir şeyle karşılaşır ve o şeyin şerrinden Allah'a sığınması lazımdır.
Kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna delalet eder. Eğer bu elbise yıkanmış olursa fakirliğe ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandığı günaha delalet eder. Çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyleri satan ile meşrubat satan kimse için hayırdır. Sair insanlar için ızdırap ve şiddete, gizli şeylerin aşikareye çıkmasına, hasta için yemeği hazmetmeye, safranın acılığından hastalığın şiddetine, bilhassa zengin olan kadınlar için, kötü sözlü ve şarkıcılar için hayra delalet eder. Bir kimse kendisine, «deniz koyunu» denilen hayvanın yününden yapılmış bir elbise görse hacca gider. Eğer o elbise kırmızı olursa, rüya sahibinin meydana çıkacak dünyalığına, elbise sarı olursa dert ve hastalıkla beraber yine dünyalığa delalet eder. Üzerinde alaca elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara amir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına delalet eder. Vasfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur. Bir kimse bir fakih veya bir alimin ibrişimden bir elbise giydiğini görse, o fakih ve alimin dünyayı talep etmesine ve halkı bid'ata davet etmesine delalet eder. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler hacca gitmeye veya arap memleketlerinden birine yolculuk yapmaya delalet eder.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Bir kimse elbisesinin altında ince bir elbise giydiğini görse eline, biriktireceği bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur. Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günah ve isyanını aşikare işlemesine delalet eder. Elbisenin kalınlığı inceliğinden hayırlıdır. Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatına delalet eder. Altın ve gümüş dokumak elbise, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere nail olmaya delalet eder.
Bir kimse kendisinin yumuşak çok kıymetli elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra, köle için de hastalığa delalet eder. Yıkandıktan sonra yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz. Giydiği elbisenin yırtık ve söküklerini uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına delalet eder. Elbisenin yırtığını uyanıkken dikmeye muktedirse, elbiseyi giyenin sihirlenmiş olmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada, yırtılmış ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne delalet eder. Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder. Elbisenin enine yırtıldığını görenin namusuna halel gelir ve şerli birisi tarafından ona üzüntü ve keder erişir. Elbisesi uzununa yırtıl-sa üzüntü ve kederden halas oiur. Elbisesini yırtan adamı tanıyorsa, bizatihi şerli adam olur.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Eğer adamı tanımıyorsa o kimseye bir zarar erişir ve o zarar sebebiyle şöhret sahibi olur. Elbisesinin yırtıldığını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur.
Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ve ziyana ve işsizliğe delalet eder. Elbisesinde yaşlık gören kimsenin yolculuğa iptal ve kasdettiği şey tamamlanmadan menedilir. Elbisenin kurutulması bu tabirden müstesnadır. Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, o kimsenin geçiminde meydana gelecek darlığı defetmesine, gizli şey ve işlerinin aşikarelenmesine delalet eder. Bütün elbiselerinden soyulduğunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır. Bir kimse elbiselerini zayi ve kaybettiğini görse, o kimselere zinet veren şeylerin helak ve telef olmasına delalet eder.
Kadınlara benzemek maksadı ile kadın elbisesini giydiğini gören kimseye sultan tarafından bir üzüntü ve keder isabet eder. Yahut üzerine bir şey musallat olur. Kadın elbisesi giyip kadın gibi tenasül uzvu olduğunu zannetse halinin değişeceğine, hakir, perişan ve terk edilmiş olacağına delalet eder. Eğer bu tenasül uzvunun cima edildiğini görse, düşmanları kendisine galip gelir. Bilmediği bir elbisenin üzerinde yenilenip yeşillendiğini görenin, kalbinin istediği yöne dönmesine delalet eder.
Elbisesini yediğini gören kimse elbisenin nispet edildiği cihetle malından yer.
Köpeğin yünden elbise giydiğini görmek, valinin insaf ve adaletine delalet eder. Aslanın keten ve pamuktan elbise giydiğini görmek, insanların mallarını aiıp, onları mahrum eden zalim bir sultana delalet eder.
Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala nail olur. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine delalet eder. Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir. Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram malı yemeye delalet eder.
+1 oy
B Rüya Tabircisi (9.4k puan)  
Merhaba Mustafa bey. Ben rüyamda okula gittiğimi gördüm. Ama yollar biraz karışıktı ve sanırsam birinin istemeden yüksek bir yerden düşmesine sebep oldum. Sonra rüyamda bir kız arkadaşımı gördüm. Sanki benim eski sevgilimle sevgili olmuştu. Ama o çocukla realda sevgili ilişkimiz falan yok. Sadece rüyamda sevgili olup sonra ayrilmistik. Sonra o kiz arkadasimla evlenmeye karar vermislerdi. Bende kiz arkadasima espiri yapiyordum. Gece beraber uyuyacaksiniz falan dige. Sonra birde kuafor salonuna gittigimi hatirliyorum. Yorumlarsaniz sevinirim.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Cafer-i Sadık'a göre; elbisesini soğuk su ile yıkadığını görmek dört şekilde tabir edilir Tövbe, sağlık, güçlükten kurtulma, korkmama. Sıcak su ile yıkamak ise keder ve hastalık ile yorumlanır.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Bazılarına göre: Rüyada yeni bir elbise görmek iyidir. Rüyada yeni bir elbise giydiğinizi görmek sevinçli haber alacağınıza işarettir. Bir elbiseyi üzerinizden çıkardığınızı görmek, bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Erkekseniz kadın elbisesi, kadınsanız erkek elbisesi giyindiğinizi görmek evleneceğinize; evli iseniz elinize çok miktarda mal ve para geçeceğine veya büyük bir mirasa konacağınıza delalet eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Sarı Elbise Görmek
Rüyada sarı renk elbise, her bakımdan hastalık ve zayıflık olarak tabir edilir.Rüyada sarı elbise veya sarıya boyanmış elbise giymek, bazı insanlar için yaraya; bazı¬ları için de sıtma hastalığına işârettir. Sarı el¬bise hastalığa işaret eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Yeşil Elbise Görmek
Yeşil elbise yüksek bir mertebeye ulaşmaya işaret eder.Rüyada rengi yeşil elbise her bakımdan hayır ve berekete işârettir. Bu sebeple rüyada yeşil elbise giydiğini görmek, din ve kuvvete ve çokça ibadete işârettir.Rüyada görülen yeşil elbisenin dine işâret ettiği gibi beyaz elbisede dine işâret eder.Rüyada ölülerin yeşil elbise giydiğini gör¬mek, Allah nezdinde hallerinin güzel olmasına işâret eder.Hayattaki kişinin rüyada yeşil elbise giyme¬si mirasa, ölünün yeşil giyinmiş görünmesi, şehid olarak vefat ettiğine işârettir.Yine yeşil elbise giymek, miras ile de tabir olunur.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Temiz Elbise Görmek
Rüyada tertemiz elbiseyi tekrar yıkadığını görmek, din ve takvasında fazlalığa işâret eder.Rüyada görülen temiz elbise kalp temizli¬ğine, kirli elbise kalp kirliliğine işârettir.Rüyada temiz elbiseyi lekelerinden dolayı yıkamak ziyade hayır işlemeye yahut malı israf etmeye işârettir. Bir kimsenin rüyada temiz bir elbiseyi tekrar yıkadığını görmesi, rüya sahibinin din yönünden takva sahibi bir kimse olduğuna işaret olarak tabir olunur. Rüyada temiz bir elbise görmek, rüya sahibinin ahlak ve karakterinin yüksekliğine işarettir. Rüyada temiz ve düzgün elbise görmek, sahibinin iyi insan olduğuna, yırtık ve buruşuk elbise hastalığa işaret eder.Bir kimse rüyasında yeni temiz bir elbise giydiğini görse, bu onun için iyi ve hayırlı bir teşebbüs (girişim) ve iyi bir şöhrete işarettir denmiştir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Kırmızı Elbise Görmek
Rüyada görülen kırmızı renk elbise, erkek için dünyanın ona meylederek âhireti ihmal etmesine işârettir.Rüyada üzerinde kırmızı bir elbise olduğu¬nu görmek, çok mala nâiliyete işârettir.Rüyada kırmızı elbise giydiğini görmek veya üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu görmek, içerisinde Allah'ın (c.c.) hakkı olan çok mala (zekâtı verilmemiş mala) işârettir. Rüya sahibi Allah'tan (c.c.) korkmalı ve malı¬nın zekatını vermelidir.Kadınların kırmızı elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevince işâret eder.Kırmızı elbise, hastalar hakkında üzüntü ve kedere, fakir, fukara hakkında zarara işârettir.Yine rüyada görülen kırmızı renkli elbise, şöhrete işârettir. Kırmızı elbise düşmanlıktır, kadın için iyiliktir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Yırtık Elbise GörmekGiydiği elbisenin yırtık ve söküklerini uya¬nıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına işârettir.Rüyada yırtık elbise giydiğini görmek, üzüntü ve kedere işâret eder.Rüyada yeni elbise yırtılır ve bu yırtık diki¬lir yahut tamir edilirse evladı olmaya işârettir. Yırtığı dikemezse hapse girmeye işârettir.Rüyada elbisesini, yırtık ve kirli görmek, fakirlik ve kedere ve ona erişecek sıkıntı ve mihnete işârettir. Eski ve yırtık elbise görmek, az mal, az kazanç ve sıkıntı ile tabir olunur.Rüyada elbisesinin yakasının yırtık olduğu¬nu görmek, o kişinin fakirleşeceğine işârettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Elbise Görmek
Yeni elbise memur için bir üst derece, tüccar için kazanç, zengin için ziyade mal, yoksul için refah, ziraatçi için bereket, dier insanlar için ucuzlukla,
Yeni elbise helal mala, temiz elbise kalp temiziliğine, kirli elbise kalp kirliliğine delalte eder. Rüyada yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse evladı olmaya, yırtığı dikemezse hapse girmeye işaret eder.
Yamalı elbise işçi için hastalık, diğerleri için nimete, İnce ve parlak elbise hayırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, sevinç ve sürura; böyle birelbise kadın için hayır ve nimete erişmeye delalet eder.
Rüyada ipek elbise takva ehli ve alimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere, İşlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebeye, fasıklar için cezayı gerektirecek birsuç işlemeye, çocuklar için çiçek hastalığına işaret eder.
Kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine, Yün veyla keten elbise kadın-erkek herkes için hayra, böyle bir elbiseyi toplamak yahut saklamak mala, Kullanılmış elbise hastalık yahut yolculuğa, İpek ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zerafete delalte eder.
Kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise fitne ve dedikoduya, kırmızı renk elbise erkek için dünyanın ona meylederek ahireti ihmal etmesine, yırtık pırtık, lime lime elbiseleri üst üste giymek vefat etmeye işaret eder.
Rüyada elbisenin enine yırtılması gam ve kedere, boyuna yırtılması gam ve kederden kurtulmaya, Kadının elbisesinin yırtılması ayıplı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksulluk çekmeye, Elbisenin ıslanarak vücuda yapıştığını
Rüyada eski elbiseler görmek, rüyayı görenin daima bolluk içinde olacağına, gayet şık pahalı elbiseler görmek ise, o rüyayı görenin dış görünüşüne çok fazla değer verdiğine ve bu huyunu tashih etmesi gerektiğine, zira bu huyun kendisine çok ciddi bir hata işlemeğe sürüklüyeceğine alamettir; rüyada elbise veya kumaş satın almak, dostlarınıza birçok yeni elbise satmak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların, size ufak bir kazanç sağlayacağına işarettir; rüyada fakirlere veya hayır cemiyetlerine elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok zaman evvel işlemiş ve çoktan unutmuş olduğu bir iyiliğin mükafatını çok yakında göreceğine işaret sayılır.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada eski elbiseler görmek, sürekli varlık içinde olacağına yorulur. Rüyada fakirlere elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok önceden yaptığı sonradan unuttuğu bir iyiliğin karşılığını alacağı anlamındadır. Rüyada elbise veya kumaş satın almak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların karşılığında çok az bir kar sağlanacağına yorumlanır. Şık ve pahalı elbiseler görmek ise, rüyayı görenin insanların dış görünüşüne çok fazla önem verdiğine, bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini haber verir. Lekeli elbise dedikodular ve sıkıntılar yaşanacağını belirtir. Yeşil renkli elbise yakın zamanda emellerinize kavuşacağınız anlamındadır. Yamalı elbise giydiğini gören kimsenin eline para geçer.
Bir kadın, hayatınızı alt üst edebilir.
Temiz ve güzel bir elbise ise kişinin çok beğenilip, hakkettiği duruma geleceğine işaret eder. Yamalı elbise para, lekeli ise beklenmedik masraflar ve dedikodu olarak olarak yorumlanır. Ayrıca rengine göre de yorumlamak gerekir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada elbise görmek memuriyete, ise yorumlanır. Rüyasinda yeni bir elbise giydiğini görmek, memur için daha büyük makama, tüccar için kâra, zengin için daha çok kazanca, fakir için rızka, çiftçi için berekete, halk için ucuzluga delalet eder. Rüyada giydigi elbisenin yirtildiğini ve bunu tamir edemediğini gören tutuklanir, eger yirtigini dikerse çocugu olur. Rüyasinda yamali elbise giydiğini görmek, nimete, ipek kumastan yapilmis elbise giymek, hayra delalet eder. Ancak din adamlari için ipekli giymek iyi degildir. Çünkü onlarin dünyaya meyil ettiklerine delalet eder. Uzun islemeli bir elbise giymek, rüya sahibi salih bir kimse ise, din kuvvetine, iyi ahlakli bir kimse degilse, ahiret için cezalanacagina ve bunlardan baska birisi ise çiçek hastaligina yakalanacagina işarettir. Ketenden yapilmis bir elbise giyinmek söhret sahibi olmaya, kullanilmis bir elbise giydiğini görmek, bazilarinin tabirince evlilige, bazilarinca ise hastaliga veya savasa gitmeye yorumlanmaktadir, ibrisim elbise giymek hac ile tabir olunur. Canfes elbise giyinmek cesaret ve sevince, yirtik ve parçali elbise giyinmek gam ve kedere delalet eder. Yeni elbise satin almak helal mala, eski elbise almak da haram mala yorumlanır. Elbisenin temizligi iyi kalplilige, kirliligi ise kalbin kötü olmasina işaret kabul edilmistir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Salimî'ye göre; üzerindeki elbisenin islanmis ve üzerine yapismis oldugunu görmek yola çikmaya niyetli bir insanin o yola gitmeyecegine, eger baska bir is için niyetli ise o niyetinin olmayacagina delalet eder. Arkasindaki elbiseyi çikarip birisine vermek fakirlikten kurtulduguna; rüyasinda, erkekse kadin elbisesi, kadinsa erkek elbisesi giydiğini görmek zina etmege, pelerin gibi kolsuz ve omuza atilan bir atki gibi elbise giymek din ile yorumlanır. Böyle insanlar dindar olur ve dualari Cenabi Hakk (C.C) tarafindan kabul görür. Elbise yikamak bir kaç sekilde tabir edilmektedir. Elbisesini kirli oldugu için yikadiğini görmek kederden ve sikintidan kurtulacagina, lekeli oldugu için yikadiğini görmek, günah isleyecegine delalet eder. Elbisede kan lekesi oldugu için yikamak tövbeye, pis-likten temizlemek için yikamak haramdan el çekmek için tövbeye, meni lekesi oldugu için yikamak zinadan tövbeye işarettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Cafer'i Sadik'a göre; elbisesini soğuk su ile yikadiğini görmek dört sekilde tabir edilir Tövbe, saglik, güçlükten kurtulma, korkmama. Sicak su ile yikamak ise keder ve hastalık ile yorumlanır. Bazilarina göre: Rüyada yeni bir elbise görmek iyidir. Rüyada yeni bir elbise giydiğinizi görmek sevinçli haber alacağınıza işarettir. Bir elbiseyi üzerinizden çikardiğinizi görmek, bu rüyanin aksiyle yorumlanır. Erkekseniz kadin elbisesi, kadinsaniz erkek elbise-si giyindiğinizi görmek evleneceginize; evli iseniz elinize çok mik-tarda mal ve para geçecegine veya büyük bir mirasa konacağınıza delalet eder. Yirtik bir elbise ile gezdiğinizi görmek, borçlularinizin sizi bu günlerde çok sikistirdığına, borçlu degilseniz baska bir üzüntünüz olduguna, yakinda feraha çikacağınıza işarettir. Çok güzel elbiseler giyinmis bir takim insanlar görmek, çok sevinçli bir haber alacağınıza delildir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada elbise görmek, kişinin dinine veya maisetine yahut Allah (C.C.)'tan korkmasina ya da müjdeye tabir edilir. Rüyada bir adamin giyinmesi o adamin evlenecegi kadina, kadinin giyinmesi, evlenecegi kocaya işarettir. Rüyada bir giyindiğini ve sonradan elbisesini yirttigini gören kimse, hanimina ihtiyaci kalmaz. Eger elbise sökülüp dikisi ayrilsa, hanimi veya ortagi o kimseden ayrilir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Elbise, kişinin din ve dünyaca durumudur. Rüyada kolsuz elbise giymis oldugunu görmek, fakir oldugu halde dindarligininin yerinde olduguna işarettir. Rüyada elbisenin yakasinin yirtik oldugunu gören kimse, fakirlesir. Kendisinin bir çok elbisesi oldugunu gören kimse için, ahirette büyük mükafat ve çok sevaba işarettir. Bir kimsenin rüyada kendisine bir gömlek hediye edildiğini görmesi hayirli bir habere, elbisesi, yirtik ve kirli görmesi, fakirlik ve kedere ve ona erisecek sikinti ve mihnete işarettir. Bir kadinin rüyada yeni ve genis bir elbise giydiğini görmesi, onun veya kocasinin din ve dünyaca olan iyi haline işarettir. Rüyada elbise giymek, giyen kimsenin san ve serefine işarettir. Bir kimse yakasiz elbise giydiğini görse, o kimsenin ölümüne işarettir. Kisa bir elbise giydiğini ve dizlerini örtmediğini gören kimse, dininde kusur eder. Bir kimse elbisenin üzerine bir ayet yazili oldugunu görse, o kimsenin Kur'anla amel ettigine işarettir. Siyah bir elbise giymek, giyen kimse için, üzüntü ve kedere, işarettir. Elbiseyi tersine giydiğini gören kimsenin durumu degisir. Bir kimse elbisesinin yakasinin yirtildiğini görse fakirlesir. Elbisenin boydan boya yirtildiğini gören kimse, üzüntüden kurtulur. Eger enine yirtildiğini görse, o kimsenin irz ve namusu hakkinda söylenecek söze işarettir. Bir kimse elbisesinin arka tarafindan yirtildiğini görse, o kimse irz ve namusu hakkinda söylenecek bir sözle itham edilir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Yesilelbise, dine işarettir. Beyaz elbise de, böyledir. Mavi renkli elbise görmek iyi degildir. Kirmizi bir elbise, söhrete, sari elbise de, hastaliga işarettir. Islak bir elbise yolculuktaki zahmete, islakligin kurumasi zahmet ve şiddetin gitmesine işarettir. Bir kadin rüyada üzerinde erkek elbisesi oldugunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadin hakkinda hayirlidir. Eger erkek, üzerinde kadin elbisesi oldugunu görse, o kimseye üzüntü, keder, korku, zillet ve miskinlik erisir. Sonra bu haller ondan gider. Yünden elbise giydiğini gören kimse zahid olur. Bir kimse yesil elbise giydiğini görse, sag kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yaninda hallerinin güzel olmasina işarettir. Bazi tabirciler, yesil elbise giydiğini gören kimse, mirasa işarettir, dediler. Beyaz elbise, giyen için hayirdir. Zanaatkarlar için beyaz elbise islerinin durgunluguna işarettir. Zanaatkar için her zaman elbisenin kiymetli olusu isinin durgunluguna işarettir. Bir kimse adet edinmedigi bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördügü seylerin bazisi kendisine isabet eder. Hiç beyazi olmayan ütülenmis siyah elbiseyi giydiğini gören, otorite işarettir. Üzerinde kirmizi elbiselerin oldugunu gören kimse, içerisinde Allah'in hakki olan çok mala işarettir. Rüya sahibi, Allah'tan korksun ve malinin zekatim versin. Kadinin kirmizi elbise giydiğini görmesi, ferahlik ve sevincine işarettir. Kirmizi elbise, hastalar hakkinda ölüme, fukara hakkinda zarara işarettir. San elbise veya sariya boyanmis elbiseyi giymek, bazı insanlar için yaraya, bazilari için de sitma hastaligina işarettir. Bir kimse bayram, dügün ve topluluk zamanlarinda kirmizi elbise giydiğini görse, bunda bir beis yoktur. Sari elbiselerin hepsi, tabirde zayiflik ve hastalıktir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Bütün renklerle boyanmis bir elbiseyi giydiğini gören kimse istemedigi bir seyle karsilasir ve o şeyin kötülügünden Allah'a siginmasi lazimdir. Kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarik görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduguna işarettir. Eger bu elbise yikanmis olursa fakirlige ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandigi günaha işarettir. Çesit çesit renklerle nakislanmis elbise giydiğini görmek, güzel kokulu seyler ve mesrubat satan kimse için hayirdir. Sair insanlar için izdirap ve şiddete, gizli seylerin asikareye çikmasina, hasta için hastaligin şiddetine, bilhassa zengin olan kadinlar için, kötü sözlü ve sarkicilar için hayra işarettir. Üzerinde renkli elbise oldugunu gören, eger ehilse çifçi ve ziraatçilara amir olur. Eger ehil degilse, senenin bolluguna ve hububatin çok olmasina işarettir. Vasfedilen elbiselerden baska renkte olan elbise de gururdur. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nisan ve alametler hacca gitmeye veya arap ülkelerinden birine yolculuk yapmaya işarettir. Bir kimse elbisesinin altinda ince bir elbise giydiğini görse eline, biriktirecegi bir mal geçer ve içi disindan hayirli olur. Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülügüne, dindeki hatasina, günah ve isyanim asikare islemesine işarettir. Elbisenin kalinligi inceliginden hayirlidir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Kadinin rüyada ince ve yumusak elbise giymesi izzet ve serefine, kalin elbise de zahmet ve meşakkatina işarettir. Altin ve gümüs dokumali elbise, din ve dünyaca iyilige, arzu ve isteklere nail olmaya işarettir. Bir kimse kendisinin çok kiymetli bir elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sirf hayra, işarettir. Yikandiktan sonra yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacina uygun ve arzu ettigi nese ve sevince kavusamaz. Giydigi elbisenin yirtik ve söküklerin} uyanikken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocugu olacagina işarettir. Yirtik elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder. Elbisesinin yirtildiğini gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yasanti ve sefasi noksan olur. Çirkin ve kötü olarak yamanmis elbise, zarar ve ziyana ve issizlige işarettir. Elbisesinde yaslik gören kimsenin yolculuga iptal ve kasdettigi sey tamamlanmadan men edilir. Elbisenin kurutulmasi bu tabirden müstesnadir. Bir kimse kendi elbisesini veya baskasinin elbisesini yikadiğini görse, o kimsenin geçiminde meydana gelecek darligi defetmesine, gizli sey ve islerinin asikarelenmesine işarettir. Bütün elbiselerinden soyuldugunu gören kimse memuriyetten uzaklastirilir. Bir kimse elbiselerini zayi ve kaybettigini görse, o kimselere zinet veren seylerin helak ve telef olmasina işarettir. Kadinlara benzemek maksadi ile kadin elbisesini giydiğini gören kimseye bir üzüntü ve keder isabet eder. Yahut üzerine bir şey musallat olur. Bilmedigi bir elbisenin üzerinde yenilenip yesillendiğini görenin, kalbinin istedigi yöne dönmesine işarettir. Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala işarettir. Kirli elbiseyi çikarmak, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir. Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram mali yemeye işarettir. Bir kimse rüyada, yirtilmis ve kesilmis iki elbise giyse o kimsenin ölümüne işarettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Seyyid Süleyman: Rüyasında yeni elbise giydiğini gören memur, bulunduğu yerde yükselir. Tüccar; iyi kazanır, kar eder. Zengin; malını arttırır. Fakir refaha çıkar. Bu rüya ziraatçi için bereket, halk için ucuzluktur.
Giydiği yeni elbisenin yırtıldığını ve bunu tamir edemediğini gören, hapse girer. Eğer elbisesinin yırtığını diker ve düzeltirse evlat sahibi olur. Rüyada yamalı elbise giymek; köle için maraz, hür için ni'mettir. İnce elbise giyenin içi dışı birdir. Bir rivayete göre rüya sahibinin niyeti hayırlıdır. Başka bir görüşe göre ise, biriktirilmiş mala kavuşmaya delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
İslam hukuku ile uğraşan fakih veya fukaha dediğimiz din alimleri için ipek elbise giymek, hayırlı değildir. Bu rüya İslam Şeri'atı hakkında hüküm veren alimlerin dünyaya meyledeceklerine, halkı bid'ate davet edeceklerine işaret eder. İpek kumaştan elbise giymek; İslam uleması haricindekiler için iyidir. Aynı rüya halk için cennete girmelerini sağlayacak ibadet ve hayırlı amellere, yüksek makama veya başkanlığa delalettir. Bir rivayete göre, şerefli bir kadınla evliliktir veya cariye almaktır. Tabirci rüya sahibinin halini ve makamını dikkate almalıdır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Kirmani'ye göre, üzeri işlemeli elbise giyen; salihlerden ise, dini kuvvetlenir. Takvası artar. Fesat ehli ise ceza görür. Bunların haricindekiler için rüya, çiçek hastalığına delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
geçmişine dair düzeltmek için bir şeyler yapmaya çalışyorsun ama karışık işler içindesin birini yada kendini sıkıntıya düşürebilirsin yada birinin uyanmasını isteyebilirsin yada mtive etmek kendinde motive olmak istiyor olabilirsin. ama başarısızlık korkusu hakim. başka sevgili ve onun sevgilisi olan arkadaşın muhtemelen seni yansıtıyor ve halen dışa açılamadığını yeni ilişkilere açık olmadığını açık olmaya çalışsan dahi olamadığını gösteriyor. evlilik kararları ise gene senin takmamaya çalışmana rağmen takıntı olarak  devam eden düşüncelerini gösteriyor. burada birazda özlem duyduğunu gösteriyor kendi evliliğin yada sevdiğinle ilgili senin ilişkinin pek iyi olmaması belki burada etkiliyordur. kuaföre gitmen evlilik isteğini yada bir kısmetinin olabileceğini gösteriyor .
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyada yeni elbise giymek; layık olanlar için velayet ve yüksek makama işarettir. Çiftçiler, ziraatçiler için berekettir. Kadın için büyük sevinç ve refahtır. Hulasa bu rüya herkes için hayır ve ni'mettir. Rüyada ipek kumaştan elbise giyen; memursa; terfi eder. Azledilmişse; yerine geri döner. Fakirse; eli genişler, zenginse; malı artar. İslam alimleri için bu, iyi bir rüya değildir. Halkı bid'ate çağırmaya islamdan uzaklaştırmaya işarettir. Rüyayı gören İslam alimi, dinde tembel davranır. Kendine işlemeli bir elbise verilen, yabancı bir kavimden veya müslümanların idaresi altındaki hıristiyanlardan mal kazanır.
Ketenden yapılmış elbise giymek; makam, şöhret ve itibardır. Böyle bir elbiseyi giymek; erkek ve kadın için iyidir. Keten elbiseyi giymeksizin toplamak ve satın alıp saklamak, mala delalet eder. Bu rüya geçim kolaylığını ifade eder. Her bakımdan iyidir.
Kullanılmış bir elbise alıp giymek; muhtelif surette tabir edilmiştir. Bazıları zevceye (kadın eş), bazıları mala, bir kısmı ise hastalığa yahut gaza ve cihada işaret ettiğini söylemişlerdir.
İbrişim elbise giymek Hac ile yorumlanır. Sarı renkli ibrişim elbise giymenin tabiri ihtilaflıdır. Kimisi rüyayı hayra yormamışlardır. Bazı tabirciler içinse rüya fena değildir. Bu renkte bir mahzur olmadığında ittifak etmişlerdir. Kırmızı elbise dünyanın kendisine teveccühüne(*) delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Canfes denilen parlak, ince iki renkli gibi görünen bir cins elbiseyi giymek, sevinç işaretidir. Bu rüya tamamiyle hayırdır. Bilhassa rüya sahibi kadınsa, hayır ve ni'mete gark olur.
Yırtık ve parça parça olmuş bir elbiseyi birbiri üstüne giyen, vefat eder. Elbisenin enine doğru yırtılması, üzüntüye delalettir. Yukarıdan aşağıya doğru yırtılması ise, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaktır. Bir kadın rüyasında elbisesinin yırtık olduğunu görürse, fakir düşer. Sırları ortalığa yayılır. Yeni elbise; helal mala, kirli ve eski elbise almak; harama işarettir. Elbise, kalbin temsilcisidir. Kirli elbise; kötü kalbe, temiz elbise ise; kalbin temizliğine delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
El Salimi demiştir ki: Rüyasında sırtındaki elbisenin ıslanmış ve bedenine yapışmış olduğunu gören, kararlaştırdığı yolculuğa çıkamaz. Niyetlendiği iş yarım kalır. Elbisesini satan; selamete çıkar. Elbiseyi satın almak; iyi değildir. Arkasındaki elbiseyi kendi isteğiyle çıkarıp birine vermek; fakirliğin sonudur. Gusl ettikten sonra yeni elbise giyen; dertlerinden kurtulur. Mekruh bir işten selamete çıkar. Rüyasında kadınlara ait bir elbise giyen, zina eder. İşlenmiş, süslü elbise sıkıntıdır. Bir rivayete göre, rüya sahibinin şöhretidir. Rüyayı gören dini bozuk biriyse, cezaya uğrar. Kadın kıyafetine girip, onlar gibi elbise giyenin yanında hamile kadın varsa, kız doğurur. Eğer yoksa, zarara uğrar ve korkuya düşer.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Omuz üzerine atılan şal, hırka, pelerin gibi şeyler, insanın boynuna aldığı emanet ve dindarlığı ve mensup olduğu din ile tabir edilir. Üzerinde güzel bir atkı görmek; dinde selamete ve güzel imana işarettir. Üzerine attığı pelerin vb.nin yeni ve süslü olduğunu görmek; din ve itikadının sağlamlığına delalet eder. Bunların ince olması iyi değildir.
Elbise yıkamanın birçok tabiri vardır. Elbisesini kirden arıtmak; kurtuluşa, üzüntüden selamete ve güzel geçime işarettir. Yıkadığı elbiseyi sırtına giyen, borcunu öder. Giymezse borcunu ödemeye çalışır ama müşkülat çeker.
Kirmani demiştir ki: Temiz elbisenin üzerinde leke görerek yıkamak, dinde fesada ve günah işlemeye delalet eder.
Ebu Said'ül Vaaz ise bu rüyayı şöyle yorumlamıştır: Elbiseyi kirinden dolayı yıkamak; tevbeye işarettir. Üzerinde meni lekesi olan bir elbiseyi yıkayan; zinadan vazgeçer. Kanlı bir elbiseyi yıkayan; katilse, tevbe eder. Pislikten arıtmak için yıkamak; haramdan uzaklaşmak, tevbe etmektir.
Cafer-i Sadık (R.A.) elbiseyi soğuk su ile yıkamayı tevbe, afiyet, güçlükten kurtuluş, korkudan selamet mana-larıyla yorumlar. Çamaşırı sıcak su ile yıkamak; hüzün ve hastalıktır. Temiz elbiseleri yıkamak; din ve takvaya tam bir bağlılıktır. Fakat, başka bir rivayete göre aynı rüya, israf işaretidir. Bazıları için bu rüyanın faydasıda zararıda yoktur.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Elbise
Yeni elbise hasta için şifa, fakir için zenginlik, memur için rütbe, tüccar için kar, çiftçi için ürün demektir. Yamalı olması hastalık ve eksikliktir. Eski olması üzüntü ve kederdir. Kırmızı, siyah ve sarı elbiseler gam, matem ve hastalık demektir. Elbisenin kalınlığı inceliğinden hayırlıdır. İnce ve yumuşak giymesi izzet ve şerefine, kalın giymesi zahmet ve meşakkatine delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; rüyada görülen elbise tabiri, rüyanın görüldüğü duruma göre değişir. Bu durumda bu rüyayla ilgili İmamı Nablusi (r.a)’nin farklı yorumları şu şekildedir; Rüya sahibi kadın ise ve kendi üzerinden bir erkek elbisesi görürse, o kadın hem dini hem de dünyaca hayırlı demektedir. Rüya sahibi kadın ise ve kendi üzerinde bir harp elbisesi görürse, o kadının kocası harbe gidecek ya da asker olan bir kimseyle evlenecek demektir. Rüya sahibi erkek ise ve kadın elbisesi giydiğini görmüş ise, o erkek için üzüntü, fazlaca korku, miskinlik, keder ve hor görülme yakın demektir. Rüyada yünden elbise giymek, o kişinin zahid olacağına işaret eder. Rüyada yeşil elbise giymek, rüya sahibinin din ve ibadete olacak olan düşkünlüğüne işaret etmektedir. Rüyada ölmüş birinin yeşil elbise giydiğini görmek ise Allah katında halinin güzel olduğuna işarettir. Rüyada beyaz elbise giymek, hayırlara vesiledir. Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; rüyasında temiz elbiseleri yıkayan kimse dinine karşı tam bir bağlılık içerisindedir. Elbiseleri soğuk ile yıkadığını görme; güçlüklerden kurtuluşa, afiyete, Tevbe etmeye, korkulardan arınmaya işarettir. Rüyada elbiseleri sıcak suda yıkamak ise hüzün ve hastalığın habercisidir. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; Rüyada kirli elbiselere sahip olduğunu görmek, rüya sahibinin bozguncu biri olduğuna işaret eder. Rüyada elbisesinin kire ya da herhangi bir pisliğe bulaştığını görmek, dünya ve ahiret hayatının iyi olmadığına işaret eder. Rüyada elbise bulunan kiri ölü canlıların oluşturduğunu görmek; dünya hayatının iyi, ahiret hayatının kötü olduğuna işaret eder. Rüyada üzerinden eski elbise çıkardığını görmek, dertlerden ve fakirlikten kurtulamaya işarettir. Yaz mevsiminde kışlık elbise giydiğini görmek, rüyada görülen elbisenin kıymeti kadar rüya sahibinin malının çoğalacağına işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Cabir ül Mağribi (r.a) yorumuna göre; rüyada elbise giydiğini görmenin iki tabiri vardır. Bu tabirlerin biri dine biri ise dünyaya aittir. Bu tabirlere göre; Rüyada dar ve yeşil elbise giymek, her iki dünyada da kötü olduğuna işaret eder. Rüyada yırtık ve kirli elbise giydiğini görmek, rüya sahibinin her iki dünyada da fesatlık içerisinde olduğuna işaret eder. Rüyada kırmızı elbise giymek hem erkekler hem de kadınlar için hayra yorulur. Rüyada siyah elbise giymek, rüya sahibi halktan bir kişi ise üzüntüye işaret eder. Rüya sahibi yönetici, yargıç ya da hatip ise hayra yorulur. Rüyada koyu elbise giymek, rüya sahibine üzüntü musibetleri haber eder. Rüyada cübbe ya da sarık giymek, rüya sahibi erkek ise üzüntü ve sıkıntıya işaret eder. Rüyada sarı elbise giymek, rüya sahibi erkek ise hastalığa, kadın ise evliliğe işarettir. Rüyada Beyaz Elbise Görülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada beyaz elbise görmek, rüya sahibinin kalbinin temizliğini, nefsine yenilmediğini, günahkâr olacak hiçbir şey yapmadığını simgelemektedir. Rüya sahibinin gerçek hayatında bunlara çok fazla dikkat ettiği ve bu konuda başarılı olduğu şeklinde yorumlanır. Rüyada Mor Elbise Görülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada mor elbise görmek, rüya sahibinin hayatı boyunca geçim sıkıntısı yaşamayacağına işarettir. Rüya sahibinin konforunun ve rahatının yerinde olacağı ve imrenilen bir hayat yaşayacağını müjdeler. Rüyada Kırmızı Elbise Görülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada kırmızı elbise görmek, rüya sahibinin yeni başlangıçlar yapacağına işarettir. Rüya sahibi kadın ise bu rüya oldukça olumlu şekilde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin yeni bir hayata başlayacağı ve her şeyin istediği gibi olacağına işaret eder. Rüyada Siyah Elbise Görülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada siyah elbise görmek, rüya sahibinin hayatında olan ve onu engelleyen bir kişiyi simgelemektedir. Bu kişi kendi söylediğinin doğru olduğuna ve doğru sayılması gerektiğine inanan, bencil bir kişidir. Çevresindekileri kontrol altına almaya çalışan ve baskı kuran bu kişiden uzak durulması gerektiği şeklinde yorum yapılır. Bazen bu rüya, rüya sahibinin matem tutacağı bir olay yaşayacağına işarettir. Bazı yorumcular ise bu rüyanın tam tersi kişinin çok mutlu olacağı bir haber alacağı şeklinde yorumlamaktadır. Rüyada Sarı Elbise Görülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada sarı elbise görmek, oldukça farklı yorumlara sahiptir. Rüyada sarı elbiseyi giydiğini görmek genellikle rüya sahibinin hastalanacağına işaret eder. Bazen bu rüya, rüya sahibinin etrafındaki insanlarla anlaşmasının zorlaşacağı bir dönemi simgelemektedir. Rüya sahibi yalnız kalacağı ve bu dönemde çok sıkıntı çekeceğine rivayet edilir. Rüyada Mavi Elbise Görülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada mavi elbise görmek; rüya sahibinin kurduğu güzel hayallerinin bire birer gerçekleşeceğine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında olacak büyük değişimleri simgelemektedir. Bazen de bu rüya, rüya sahibinin her açıdan şanslı olacağı bir dönemi müjdelemektedir. Rüyada Yırtık Elbise Görülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada yırtık elbise görmek, rüya sahibinin yakın zamanda yaşayacağı maddi sıkıntıya işaret eder. Rüya sahibinin maddi olarak zora düşeceği ve sıkıntı yaşayacağı bir döneme rivayet edilir. Bazı yorumcular bu rüyayı, rüya sahibinin dara düşeceği fakat sonrasında güzel günlerin geleceği şeklinde yorumlamaktadır. Rüyada Elbise Diktirdiğinin Görülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada elbise diktirmek, rüya sahibinin çekimser kaldığı ve bu sebeple başkasından yardım isteyeceğine işaret eder. Rüya sahibinin tamamlamak istediği iş için yardım istemesi gerektiği, aksi takdirde bu işin yapılamayacağına rivayet edilir. Bazı yorumcular bu rüyayı, rüya sahibinin rüyasında nasıl bir elbise diktirdiğine göre farklı şekillerde yorumlamaktadır. Rüyasında elbise diktiren kişi yeni bir elbise diktiriyorsa, yeni başlangıçlar yapacağına işaret eder. Rüyada yırtık elbisenin diktirildiğinin görülmesi, rüya sahibinin eski bir sıkıntısının tekrar nüksedeceğine işaret eder. Rüyada Elbise Aldığının Görülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada elbise almak, rüya sahibinin sahip olacağı yüksek bir mevkiye işarettir. Rüyasında elbise alan kişiler, gerçek hayatta istediği ya da hayal ettiği şeylere kavuşacaktır. Bazen de bu rüya, rüya sahibinin ticaret yapmak için eline fırsat geçeceğine işaret eder. Eğer ki rüya sahibi bu fırsatı değerlendirirse başarılı olacağı rivayet edilmektedir. Bazı rüya yorumcuları bu rüyayı, rüya sahibinin daha iyi şartlarda yaşayabilmek için çabalayacağı ve sonunda istediklerine kavuşacağı şeklinde yorumlamaktadır. Rüyada Elbise Denediğinin Görülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada elbise denemek, rüya sahibinin duygusal bir yapıya sahip olduğuna işaret eder. Bazı yorumcular bu rüyayı, rüya sahibinin manevi anlamda çok zayıf olduğuna ve bu sebeple yakın zamanda zarar görebileceğine rivayet eder. Rüya sahibinin bilhassa sevdiklerini kaybetme korkusunu yaşadığı şeklinde yorumlanır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada elbise görmek, oldukça ayrıntılı bir konudur ve rüyanın yorumunun elbisenin niteliğine bağlı olarak yapılması gerekmektedir. Elbisenin renginin, cinsinin, uzunluğunun, kısalığının, kalınlığının ya da inceliğinin yorum ile doğrudan bir alakası bulunmaktadır. Örneğin bir kişinin rüyasında yırtık olmasına rağmen onarılmaya çalışılmış ve farklı renklerde kumaşlarla yırtık olan yerleri dikilmiş bir elbise görmesi pek de iyi şekilde tabir edilmez.
Bu, rüya sahibinin tatsız ve kötü günler geçireceğine alamet eder. Eğer elbise daha yeni alınmışsa ve güzel kokuyorsa o zaman da tam tersi şekilde tabir edilir ve rüyayı gören kişinin hayatında güzel gelişmeler yaşanacağı şeklinde kabul edilir.
Rüyada elbise görmek çeşitli şekillerde yorumlanır. Hiç giyilmemiş bir elbise görmek; bu rüyayı gören kişi bir memursa görevinde bir basamak daha yukarıya çıkacağına, tüccarsa bundan böyle işlerinden daha fazla kar sağlayacağına,yoksulsa artık yoksulluktan kurtulacağına, varlıklı biri ise mal varlığının daha da artacağına yorumlanır. Rüyada görülen elbise temizse kalp temizliğine, temiz değilse bozuk bir kalbe işaret eder. Rüyada yamalı bir elbise görmek; rüyanın sahibi işçi ise hastalığa, işçi olmayanlar içinse nimete delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Elbise Giymek
Rüyada elbise giymek, iki şekilde tabir edilir. Rüyasında beyaz, temiz ve pak bir elbise giydiğini gören kişinin temiz kalpli ve iyi niyetli olduğu, güzel duygu ve düşünceler taşıdığı anlamına gelir ve kişinin yüzünü güldürecek güzel olayların yaşanacağına rivayet edilir. Fakat bir kişinin rüyasında pis, çamurlu, tozlu ya da eski bir elbise giymesi iyi değildir, onu üzecek olayların yaşanacağına tabir edilir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Beyaz Elbise Görmek
Rüyada beyaz elbise görmek ya da giymek aynı şekilde açıklanır ve rüya sahibinin kalbine hiç kötülük koymadığı, nefsine yenilmediği, inancına karşı gelecek ve onu günahkar kılacak hiçbir işe bulaşmadığı ve bundan özellikle kaçındığı şeklinde yorumlanır.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Siyah Elbise Görmek
Rüyada siyah elbise görmek, kendi söylendiği doğru sayılsın ve her şey onun istediği gibi yapılsın isteyen bir kişinin varlığına alamet eder. Bu kişinin çok disiplinli büyütüldüğü ve kendisinin de bu nedenle çevresindekileri baskı altına alarak kontrol etmeye çalıştığı yorumu yapılır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Elbise Almak
Rüyada elbise almak, rüyayı gören kişinin ticaret yapmak için eline bazı fırsatlar geçeceği ve onun da isabetli bir adım atarak ticaret hayatına atılacağı ve artık kendi işinin başına geçeceği anlamına gelir. Rüya sahibinin daha iyi şartlarda yaşamanın yollarını aradığına delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Elbise Denemek
Rüyada elbise denemek, rüya sahibinin çok duygusal bir yapısı olduğuna, her şeyi kendine dert ettiğine, içine attığına ve üzerine alındığına bu nedenle sürekli mutsuz olduğuna rivayet edilir. Kişi, manevi anlamda çok zayıftır ve özellikle de sevdiklerini kaybetme korkusu yaşıyordur diye yorumlanır.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Elbise Diktirmek
Rüyada elbise diktirmek, rüya sahibinin çekimser kaldığına ve bir türlü cesaret edemediği bir işi gerçekleştirebilmek için başkasından yardım isteyeceğine aksi takdirde bu işi başka türlü çözemeyeceğine alamet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Mor Elbise Görmek
Rüyada mor elbise görmek, rüya sahibinin geçim derdi olmayacağına, rahatının, keyfinin ve konforunun yerinde olacak bir hayat süreceğine, herkesin kendi yaşadığı hayata özeneceğine ve onu konuşacağına işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Elbise Çıkarmak
Rüyada elbise çıkarmak, hayırlara delalet eder. Rüyayı gören kişinin borçlarından ve hastalıklarından kurtulmayı başaracağına, esenliğe kavuşacağına, başına gelen tatsız olayların kötü etkisini üzerinden atacağı ve mutlu olmaya başlayacağı anlamına gelir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Kırmızı Elbise Görmek
Kişinin kararlarını duygularına göre aldığını ve bu durumdan yakın çevresinin pek de hoşnut olmadığını bildirir. Kırmızı elbise giydiğini görmek ise, kişiyi heyecanlandıracak, hatta şaşkınlığa uğratacak haberler almak anlamına da gelir. İnişli çıkışlı bir hayata sahip olmak, düzen tutturmakta zorlanmak ve arzularının peşinden gitmek demek olduğu gibi, kişinin ideallerine ulaşmak için her fedakarlığı yapacağına, sevdiği insanlar için tüm imkanlarını seferber edeceğine de yorumlanır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Sarı Elbise Görmek
Sarı elbise hastalık anlamını taşır ve gören kişinin hayat kalitesini kötüleştirecek, canını sıkacak, işine konsantre olmasını engelleyecek bir rahatsızlıkla mücadele edeceğini bildirir. Sarı elbise giyen kişi yeni sorunlarla boğuşmak zorunda kalır ve ruhsal açıdan zayıflar. Aileden yeterli desteğin görülemeyeceğini, yakın ilişkiler içinde olunan insanlarla arada kırgınlıkların hasıl olacağını da tabir eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Çiçekli Elbise Görmek
Neşe verici, kişiyi heyecanlandıran, yeni kararlar almaya ve başlangıçlar yapmaya neden olacak haberlerin işaretidir. Küskünlüklerin sona ereceğini bildiren rüya, nişanlanmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak ve şehir değişikliği yapmak şeklinde de tabir edilir. Deniz kıyısında bir ev almak veya böyle bir yere taşınmak anlamındadır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Kirmani’ye göre, üzeri işlemeli elbise giyen; salihlerden ise, dini kuvvetlenir. Takvası artar. Fesat ehli ise ceza görür. Bunların haricindekiler için rüya, çiçek hastalığına delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Giydiği elbisenin yırtık ve söküklerin uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına işarettir. Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Üzerinde renkli elbise olduğunu gören, eğer ehilse çiftçi ve ziraatçılara amir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına işarettir. Vakfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbiseyi gören, otorite işarettir. Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, içerisinde Allah in hakki olan çok mala işarettir. Rüya sahibi, Allah tan korksun ve malinin zekâtını versin.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Kadının kırmızı elbise görmesi, ferahlık ve sevincine işarettir. Kırmızı elbise, hastalar hakkında şifaya, fukara hakkında zarara işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Sarı elbise veya sarıya boyanmış elbiseyi giymek, bazı insanlar için yaraya, bazıları için de sıtma hastalığına işarettir. Bir kimse bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir beis yoktur. Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada uzun işlemeli bir elbise görmek, rüya sahibi Salih bir kimse ise, din kuvvetine, iyi ahlaklı bir kimse değilse, ahiret için cezalanacağına ve bunlardan başka birisi ise çiçek hastalığına yakalanacağına işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Bir kimse elbisesinin arka tarafından yırtıldığını görse, o kimse ırz ve namusu hakkında söylenecek bir sözle itham edilir. Yeşil elbise, dine işarettir. Beyaz elbise de, böyledir. Mavi renkli elbise görmek iyi değildir. Kırmızı bir elbise, şöhrete, sarı elbise de, hastalığa işarettir.
Islak bir elbise yolculuktaki zahmete, ıslaklığın kuruması zahmet ve şiddetin gitmesine işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eğer erkek, üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye üzüntü, keder, korku, zillet ve miskinlik erişir. Sonra bu haller ondan gider.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Yünden elbise gören kimse zahit olur. Bir kimse yeşil elbise görse, sağ kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yanında hallerinin güzel olmasına işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Bir kadının rüyada yeni ve geniş bir elbise görmesi, onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline işarettir. Rüyada elbise giymek, giyen kimsenin san ve şerefine işarettir. Bir kimse yakasız elbise giydiğini görse, o kimsenin ölümüne işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Kısa bir elbise gördüğünü ve dizlerini örtmediğini gören kimse, dininde kusur eder. Bir kimse elbisenin üzerine bir ayet yazılı olduğunu görse, o kimsenin Kur anla amel ettiğine işarettir. Siyah bir elbise giymek, giyen kimse için, üzüntü ve kedere, işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada kolsuz elbise görmek, fakir olduğu halde dindarlığının yerinde olduğuna işarettir. Rüyada elbisenin yakasının yırtık olduğunu gören kimse, fakirleşir. Kendisinin birçok elbisesi olduğunu gören kimse için, ahirette büyük mükâfat ve çok sevaba işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Bir kimsenin rüyada kendisine bir elbise hediye edildiğini görmesi hayırlı bir habere, elbisesi, yırtık ve kirli görmesi, fakirlik ve kedere ve ona erişecek sıkıntı ve mihnete işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Arkasındaki elbiseyi çıkarıp birisine vermek fakirlikten kurtulduğuna; rüyasında, erkekse kadın elbisesi, kadınsa erkek elbisesi giydiğini görmek zina etmeye, pelerin gibi kolsuz ve omuza atılan bir atkı gibi elbise görmek din ile yorumlanır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Elbise yıkamak bir kaç şekilde tabir edilmektedir. Elbisesini kirli olduğu için yıkadığını görmek kederden ve sıkıntıdan kurtulacağına, lekeli olduğu için yıkadığını görmek, günah işleyeceğine işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Elbisede kan lekesi olduğu için yıkamak tövbeye, pislikten temizlemek için yıkamak haramdan el çekmek için tövbeye, meni lekesi olduğu için yıkamak zinadan tövbeye işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada elbise görmek cesaret ve sevince, yırtık ve parçalı elbise giyinmek gam ve kedere delalet eder. Yeni elbise satın almak helal mala, eski elbise almak da haram mala yorumlanır. Elbisenin temizliği iyi kalpliliğe, kirliliği ise kalbin kötü olmasına işaret kabul edilmiştir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Salimi'ye göre; üzerindeki elbisenin ıslanmış ve üzerine yapışmış olduğunu görmek yola çıkmaya niyetli bir insanın o yola gitmeyeceğine, eğer başka bir is için niyetli ise o niyetinin olmayacağına delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada giydiği elbisenin yırtıldığını ve bunu tamir edemediğini gören tutuklanır, eğer yırtığını dikerse çocuğu olur. Rüyasında yamalı elbise giydiğini görmek, nimete, ipek kumaştan yapılmış elbise giymek, hayra delalet eder. Ancak din adamları için ipekli giymek iyi değildir. Çünkü onların dünyaya meyil ettiklerine delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada ketenden yapılmış bir elbise görmek şöhret sahibi olmaya, kullanılmış bir elbise giydiğini görmek, bazılarının tabirince evliliğe, bazılarınca ise hastalığa veya savaşa gitmeye yorumlanmaktadır, ibrişim elbise giymek hac ile tabir olunur.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada temiz ve güzel bir elbise Görmek
Kişinin çok beğenilip, hak ettiği duruma geleceğine işaret eder. Yamalı elbise para, lekeli ise beklenmedik masraflar ve dedikodu olarak yorumlanır. Ayrıca rengine göre de yorumlamak gerekir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada elbise görmek memuriyete, ise yorumlanır. Rüyasında yeni bir elbise giydiğini görmek, memur için daha büyük makama, tüccar için kâra, zengin için daha çok kazanca, fakir için rızka, çiftçi için berekete, halk için ucuzluğa delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada elbise veya kumaş satın almak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların karşılığında çok az bir kar sağlanacağına yorumlanır. Şık ve pahalı elbiseler görmek ise, rüyayı görenin insanların dış görünüşüne çok fazla önem verdiğine, bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini haber verir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Lekeli elbise dedikodular ve sıkıntılar yaşanacağını belirtir. Yeşil renkli elbise yakın zamanda emellerinize kavuşacağınız anlamındadır. Yamalı elbise giydiğini gören kimsenin eline para geçer.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada eski elbiseler görmek
Rüyayı görenin daima bolluk içinde olacağına, gayet şık pahalı elbiseler görmek ise, o rüyayı görenin dış görünüşüne çok fazla değer verdiğine ve bu huyunu tashih etmesi gerektiğine işarettir. Zira bu huyun kendisine çok ciddi bir hata işlemeYe sürükleyeceğine alamettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada elbise veya kumaş satın almak, dostlarınıza birçok yeni elbise satmak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların, size ufak bir kazanç sağlayacağına işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada fakirlere veya hayır cemiyetlerine elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok zaman evvel işlemiş ve çoktan unutmuş olduğu bir iyiliğin mükâfatını çok yakında göreceğine işaret sayılır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Şekline Göre Rüyada Elbise Görmek Nedir?
Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala işarettir. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir. Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram mali yemeye işarettir. Bir kimse rüyada, yırtılmış ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne işarettir.
Rüyasında eski fakat temiz elbise gören kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir. Fakat elbise lekeliyse beklenmedik dedikodular ve sıkıntılar olacaktır. Yeşil renkli elbise giyen kısa zamanda istediklerine kavuşacaktır. Kırmızı ve siyah elbiseler rüyanın tezde çıkacağına işarettir. Elbiselerin renklerine göre manaları değişir.
Rüyasında eski fakat temiz elbise gören kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Elbise Görmek
Elbisenin renginin, cinsinin, uzunluğunun, kısalığının, kalınlığının ya da inceliğinin yorum ile doğrudan bir alakası bulunmaktadır. Örneğin bir kişinin rüyasında yırtık olmasına rağmen onarılmaya çalışılmış ve farklı renklerde kumaşlarla yırtık olan yerleri dikilmiş bir elbise görmesi pek de iyi şekilde tabir edilmez.
Bu, rüya sahibinin tatsız ve kötü günler geçireceğine alamet eder. Eğer elbise daha yeni alınmışsa ve güzel kokuyorsa o zaman da tam tersi şekilde tabir edilir ve rüyayı gören kişinin hayatında güzel gelişmeler yaşanacağı şeklinde kabul edilir.
Rüyada elbise görmek çeşitli şekillerde yorumlanır. Hiç giyilmemiş bir elbise görmek; bu rüyayı gören kişi bir memursa görevinde bir basamak daha yukarıya çıkacağına, tüccarsa bundan böyle işlerinden daha fazla kar sağlayacağına,yoksulsa artık yoksulluktan kurtulacağına, varlıklı biri ise mal varlığının daha da artacağına yorumlanır. Rüyada görülen elbise temizse kalp temizliğine, temiz değilse bozuk bir kalbe işaret eder. Rüyada yamalı bir elbise görmek; rüyanın sahibi işçi ise hastalığa, işçi olmayanlar içinse nimete delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
İmamı Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada eski elbiseler görmek, sürekli varlık içinde olacağına yorulur. Rüyada fakirlere elbise
dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok önceden yaptığı sonradan unuttuğu bir iyiliğin
karşılığını alacağı anlamındadır. Rüyada elbise veya kumaş satın almak, son zamanlarda
yaptığınız yatırımların karşılığında çok az bir kar sağlanacağına yorumlanır. şık ve pahalı
elbiseler görmek ise, rüyayı görenin insanların dış görünüşüne çok fazla önem verdiğine, bu
tutumundan vazgeçmesi gerektiğini haber verir. Lekeli elbise dedikodular ve sıkıntılar
yaşanacağına belirtir. Yeşil renkli elbise yakın zamanda emellerinize kavuşacağınız
anlamındadır. Yamalı elbise giydiğini gören kimsenin eline para geçer.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Seyyid Süleyman Rüya Tabirleri : Rüyasında yeni elbise giydiğini gören memur, bulunduğu yerde yükselir. Tüccar; iyi kazanır, kar eder. Zengin; malını arttırır. Fakir refaha çıkar. Bu rüya ziraatçi için bereket, halk için ucuzluktur.
Giydiği yeni elbisenin yırtıldığını ve bunu tamir edemediğini gören, hapse girer. Eğer elbisesinin yırtığını diker ve düzeltirse evlat sahibi olur. Rüyada yamalı elbise giymek; köle için maraz, hür için ni’mettir. İnce elbise giyenin içi dışı birdir. Bir rivayete göre rüya sahibinin niyeti hayırlıdır. Başka bir görüşe göre ise, biriktirilmiş mala kavuşmaya delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
İslam hukuku ile uğraşan fakih veya fukaha dediğimiz din alimleri için ipek elbise giymek, hayırlı değildir. Bu rüya İslam Şeri’atı hakkında hüküm veren alimlerin dünyaya meyledeceklerine, halkı bid’ate davet edeceklerine işaret eder. İpek kumaştan elbise giymek; İslam uleması haricindekiler için iyidir. Aynı rüya halk için cennete girmelerini sağlayacak ibadet ve hayırlı amellere, yüksek makama veya başkanlığa delalettir. Bir rivayete göre, şerefli bir kadınla evliliktir veya cariye almaktır. Tabirci rüya sahibinin halini ve makamını dikkate almalıdır.Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyada yeni elbise giymek; layık olanlar için velayet ve yüksek makama işarettir. Çiftçiler, ziraatçiler için berekettir. Kadın için büyük sevinç ve refahtır. Hulasa bu rüya herkes için hayır ve ni’mettir. Rüyada ipek kumaştan elbise giyen; memursa; terfi eder. Azledilmişse; yerine geri döner. Fakirse; eli genişler, zenginse; malı artar. İslam alimleri için bu, iyi bir rüya değildir. Halkı bid’ate çağırmaya islamdan uzaklaştırmaya işarettir. Rüyayı gören İslam alimi, dinde tembel davranır. Kendine işlemeli bir elbise verilen, yabancı bir kavimden veya müslümanların idaresi altındaki hıristiyanlardan mal kazanır.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Ketenden yapılmış elbise giymek; makam, şöhret ve itibardır. Böyle bir elbiseyi giymek; erkek ve kadın için iyidir. Keten elbiseyi giymeksizin toplamak ve satın alıp saklamak, mala delalet eder. Bu rüya geçim kolaylığını ifade eder. Her bakımdan iyidir.
Kullanılmış bir elbise alıp giymek; muhtelif surette tabir edilmiştir. Bazıları zevceye (kadın eş), bazıları mala, bir kısmı ise hastalığa yahut gaza ve cihada işaret ettiğini söylemişlerdir.
İbrişim elbise giymek Hac ile yorumlanır. Sarı renkli ibrişim elbise giymenin tabiri ihtilaflıdır. Kimisi rüyayı hayra yormamışlardır. Bazı tabirciler içinse rüya fena değildir. Bu renkte bir mahzur olmadığında ittifak etmişlerdir. Kırmızı elbise dünyanın kendisine teveccühüne(*) delalet eder.
Canfes denilen parlak, ince iki renkli gibi görünen bir cins elbiseyi giymek, sevinç işaretidir. Bu rüya tamamiyle hayırdır. Bilhassa rüya sahibi kadınsa, hayır ve ni’mete gark olur.
Yırtık ve parça parça olmuş bir elbiseyi birbiri üstüne giyen, vefat eder. Elbisenin enine doğru yırtılması, üzüntüye delalettir. Yukarıdan aşağıya doğru yırtılması ise, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaktır. Bir kadın rüyasında elbisesinin yırtık olduğunu görürse, fakir düşer. Sırları ortalığa yayılır. Yeni elbise; helal mala, kirli ve eski elbise almak; harama işarettir. Elbise, kalbin temsilcisidir. Kirli elbise; kötü kalbe, temiz elbise ise; kalbin temizliğine delalet eder.
El Salimi demiştir ki: Rüyasında sırtındaki elbisenin ıslanmış ve bedenine yapışmış olduğunu gören, kararlaştırdığı yolculuğa çıkamaz. Niyetlendiği iş yarım kalır. Elbisesini satan; selamete çıkar. Elbiseyi satın almak; iyi değildir. Arkasındaki elbiseyi kendi isteğiyle çıkarıp birine vermek; fakirliğin sonudur. Gusl ettikten sonra yeni elbise giyen; dertlerinden kurtulur. Mekruh bir işten selamete çıkar. Rüyasında kadınlara ait bir elbise giyen, zina eder. İşlenmiş, süslü elbise sıkıntıdır. Bir rivayete göre, rüya sahibinin şöhretidir. Rüyayı gören dini bozuk biriyse, cezaya uğrar. Kadın kıyafetine girip, onlar gibi elbise giyenin yanında hamile kadın varsa, kız doğurur. Eğer yoksa, zarara uğrar ve korkuya düşer.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Diyanet Rüya Tabirleri : Rüyada elbise görülmesi değişik şekillerde yorumlanmaktadır. Bir memurun rüyasında yeni bir elbise giydiğini görmesi; yüksek bir makama getirileceğine, tüccardan birinin görmesi; kazanacağına, zengin bir kimsenin görmesi; daha çok kazanacağına, fakirin görmesi; rızkının artacağına, halktan birinin görmesi; ucuzluk olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sırtındaki elbisenin yırtıldığını ve bunu da tamir etmediğini görmesi; o kimsenin tutuklanacağına, kişinin rüyasında yırtık elbisesini tamir ettiğini görmesi; onun bir çocuğunun olacağına delalet eder. Kişinin rüyasında yamalı elbise giydiğini görmesi; o kimsenin nimete nail olacağına, ipekten dikilmiş elbise giydiğini görmesi; o kişinin hayra ereceğine, din adamlarının ipekten elbise giydiklerinin görülmesi; onların dünyaya meyi ettiklerine yorumlanır. Kişinin rüyasında ketenden dikilmiş bir elbise giydiğini görmesi; o kimsenin şöhrete ereceğine, kullanılmış bir elbise giydiğini gören; bazılarının yorumuna göre evliliğe, bazılarına göre de hastalığa yakalanmaya ve savaşa gitmeye yorumlanır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Bir kimsenin rüyasında temiz bir elbise giydiğini görmesi; o kişinin kalpli birisi olduğuna, kirli elbise giydiğini görmesi ise; o kimse kötü kalpli birisi olduğuna işaret eder. Sâlimî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında üzerindeki elbisenin ıslanmış ve üzerine yapışmış olduğunu görmesi; o kişi eğer yolculuğa çıkmaya niyetli ise o yolculuğu yapmayacağına, eğer başka bir iş için niyetli ise o niyetinin gerçekleşmeyeceğine işaretle tabir olunur. Rüyanızda sırtınızdaki elbiseyi çıkarıp bir başkasına verdiğinizi görmeniz; sizin fakirlikten kurtulacağınıza, bir erkeğin rüyasında kadın elbisesi veya bir kadının rüyasında erkek elbisesi giydiklerini görmeleri; onların zina yapacaklarına yorumlanır. Rüyanızda elbisenizi yıkadığınızı görmeniz; keder ve sıkıntıdan kurtulacağınıza, rüyanızda elbisenizi lekeli olduğu için yıkadığınızı görmeniz; sizin günah işleyeceğinize, elbisenizde kan lekesi olduğu için yıkadığınızı görmeniz; tevbe edeceğinize, elbisenin pis oluşundan dolayı yıkadığınızı görmeniz; haramlardan vazgeçmek için tövbe edeceğinize, elbisenizde meni lekesi olduğu için yıkadığınızı görmeniz; zinadan tövbe edeceğinize işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Molla Cami Rüya Tabirleri : Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatına işarettir. Altın ve gümüş dokumak elbise, din ve dünyaca İyiliğe, arzu ve isteklere nail olmaya işarettir. Bir kimse kendisinin çok kıymetli bir elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra, işarettir. Yıkandıktan so a yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz. Giydiği elbisenin yırtık ve söküklerini uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına işarettir. Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder.Elbisesinin yırtıldığını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur.Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ve ziyana ve işsizliğe işarettir. Elbisesinde yaşlık gören kimsenin yolculuğa iptal ve kasdettigi şey tamamlanmadan men edilir. Elbisenin kurutulması bu tabirden müstesnadır. Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, o kimsenin geçiminde meydana gelecek darlığı defetmesine, gizli şey ve işlerinin aşikare ermesine işarettir. Bütün elbiselerinden soyulduğunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır. Bir kimse elbiselerim zayi ve kaybettiğini görse, o kimselere zinet veren şeylerin helak ve telef olmasına işarettir. Kadınlara benzemek maksadı ile kadın elbisesini giydiğini gören kimseye bir üzüntü ve keder isabet eder. Yahut üzerine bir şey musallat olur. Bitmediği bir elbisenin üzerinde yenilenip yeşillendiğini görenin, kalbinin istediği yöne dönmesine işarettir. Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala işarettir. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir. Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram malı yemeyeişarettir. Bir kimse rüyada, yırtılmış ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Yeni elbise memur için bir üst derece, tüccar için kazanç, zengin için ziyade mal, yoksul için refah, ziraatçi için bereket, dier insanlar için ucuzlukla, Yeni elbise helal mala, Temiz elbise kalp temiziliğine, kirli elbise kalp kirliliğine, Yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse evladı olmaya, yırtığı dikemezse hapse girmeye, Yamalı elbise işçi için hastalık, diğerleri için nimete, İnce ve parlak elbise hayırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, sevinç ve sürura; böyle birelbise kadın için hayır ve nimete erişmeye, İpek elbise takva ehli ve alimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere, İşlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebeye, fasıklar için cezayı gerektirecek birsuç işlemeye, çocuklar için çiçek hastalığına, Kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine, Yün veyla keten elbise kadın-erkek herkes için hayra, böyle bir elbiseyi toplamak yahut saklamak mala, Kullanılmış elbise hastalık yahut yolculuğa, İpek ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zerafete, Kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise fitne ve dedikoduya, Kırmızı renk elbise erkek için dünyanın ona meylederek ahireti ihmal etmesine, Yırtık pırlık, lime lime elbiseleri üst üste giymek vefat etmeye, Elbisenin enine yırtılması gam ve kedere, boyuna yırtılması gam ve kederden kurtulmaya, Kadının elbisesinin yırtılması ayıplı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksulluk çekmeye,
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Bekar bir bayan uzun elbise giydiğini görürse iffetini her şeyin üstünde tuttuğuna ve karşısına çıkacak kısmetlerinin bolluğuna yorumlanır. Evli bir bayan uzun elbise giyerse Hac yolculuğuna çıkar ve eşi tarafından daima el üstünde tutulur. Yaşlı bir bayanın uzun elbise giymesi ise evlatlarıyla bir arada uzun yıllar sağlık içinde yaşayacağının alametidir. Yorumlar aynı zamanda elbisenin detaylarına uygun şekilde yapılmalıdır. Yeni veya eski bir uzun elbisenin yorumları birbirinden farklıdır.
Giyilen elbise beyazsa muradına ermek, şu an istenilen bir mevzuda olumlu netice almak demekken, siyah renkte uzun elbise mevki ve makama alamet eder. Yeşil elbise maneviyatın güçleneceğini, kişinin dini konularda daha bilgili hale geleceğine, kırmızı uzun elbise ise duyulacak bazı dedikodulardan sonra kişinin özel hayatına daha da dikkat edeceğine tabir edilir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
RÜYADA YIRTIK UZUN ELBİSE GİYMEK
Yırtık pırtık bir uzun elbise giymek eski dertlerin yeniden gün yüzüne çıkmasıyla kişinin bir anda kendisini istemediği, zorlanacağı durumlar içinde bulacağına tabir edilir. Yırtıkları dikilmiş ise gönül kırıklığı ya da küskünlük yaşayanların karşılıklı konuşarak sorunlarını çözeceklerini müjdeler. Eskiden kalan bir gönül yarasının yeniden kişinin aklını karıştıracağına da yorulur.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
RÜYADA UZUN ELBİSE DENEMEK
Önemli bazı değişikliklerin yapılacağını, kişinin düşüncelerini netleştirdikten sonra bunları yakın aile çevresiyle paylaşacağını ve insanları şaşkına çevireceğini bildirir. İyi anlamda yaşan bu değişikliklerin rüya sahibinin hem düşünce, hem inanç, hem de sosyal hayatında güzel sonuçlara neden olacağının delaletidir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Elbise Görmenin Anlamı ve Yorumu
Rüyada elbise görmek, gördüğü elbiselerin durumuna bağlı rüya yorumu değişmektedir fakat temiz bir elbise sıkıntılardan kurtulmaya ve hayatında olumlu durumlar olacağına yorulmaktadır. Rüya sahibinin sorunlarının çözüme kavuşacağına delalet etmektedir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Elbise Giymek
Rüyada elbise giymek, kadın ve erkek için hayırlı bir rüyadır. Rüyasında eğer elbiseyi kendi giydiğini görmüş ise neşeye ve bol sevince işarettir. Rüyada elbise giymek, eğer erkek ipek elbise giyiyorsa helal olmayan kazanca sahip olacağına yorumlanmaktadır.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Pembe Elbise Görmek
Rüya sahibinin rüyasında pembe elbise görmesi kişinin yüzünün her zaman güleceğine, mutlu ve huzurlu olacağına, ailesine karşı düşkün ve sevgi dolu olacağına, çevresindeki insanlar tarafında takdir edilen, çok sevilen biri olacağı anlamına gelmektedir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada Yeni ve Güzel Elbise Görmek
Rüya sahibinin rüyasında yeni ve güzel bir elbise görmesi kişinin iş hayatında veya eğitim hayatında başarıdan başarıya koşacağına, herkes tarafından takdir edilen biri haline geleceğine rivayet eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
ELBİSE GİYDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada elbise giydiğini görmek hem kadınlar için hem de erkekler için ahyırlı olarak yorumlanır. Kişi elbiseyi kendisi giymiş ise, sevinç ve neşe verici olaylar yaşanacağı anlamını taşır. Eğer giyilen elbise ipek ise, haram yollardan elde edilmiş kazanca işaret eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
BEYAZ ELBİSE GÖRMEK
Rüyada beyaz elbise görmek, rüya sahibinin huzur ve mutluluğa kavuşacağına delalet eder. Eğer rüyada görülen beyaz elbise gelinliğe benziyor ise rüyayı gören kişinin hayatının şanlı ve kısmetli geçeceğine işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
ELBİSE ALDIĞINI GÖRMEK
Rüyada elbise aldığını görmek, çalışma hayatında emek edip yüksek mevkilere çıkmayı bekleyenler için müjdeli bir haberdir. Çünkü kişi istediğine ulaşacak demektir. Rüyada elbise aldığını gören ikişi emellerine ve isteklerine kavuşur.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada ıslak elbise görmek, rüya sahibinin borç altına gireceği veya hastalanacağına delalet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada sarı elbise görmek, geçici, çok ağır olmayan ve çabuk geçecek sağlık sorunlarını temsil eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.6m puan)  
Rüyada siyah elbise görmek, rüya sahibinin birtakım sıkıntılarla uğraşmak zorunda kalacağı, hata yapıp günaha gireceği anlamını taşır.
+2 oy