Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+8 oy
289 okuma
mustafaharputi Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
düzenledi
Toprak, kutsallığına ve kudretine inanılan en önemli kavramlardan biridir. Birey için de değerli olan şeylere işaret eder. Bu değerli şeyler manevi değeri olan şeylerle açıklanabilir. Bu da rüyayı gören kişinin değer verdiği, kutsal ve yüce gördüğü şeylere karşı vefa duygusu taşıdığı ve  onları korumayı, gözetmeyi ve değerini bilmeyi kendine bir borç saydığı anlamına gelir. Bu rüyayı gören birey derin duyguları olan, üstün karakterli, özel ve çok ince ruhlu bir kimsedir. Duygusal zekasının ön planda olduğu, gönül gözüyle bakmayı bildiği ve bu sayede minnetinin de gelişmiş olduğu analizini kolaylıkla yapmak mümkündür.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

100 Yorum

+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
 
En İyi Yorum
Rüyada toprak görmek insana ve onun varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu şeylerin tümüne; insanın ömrü ve hayatına, rızka, işaret eder. Toprak, kişinin mutlu olacağı haberlerin simgesidir. Eğer toprak kuru ve verimsiz görünüyorsa zor günler geçireceğiniz anlamına gelir. Rüyada toprak mal ile tabir edilir.

Toprak, bazen din hususunda şüpheye düşmeye yahut insanın varacağı son yerin işaretidir. Rüyada toprak görmek, insanlara delâlet eder. Çünkü insanlar topraktan yaratılmıştır. Yine toprağa dönecektir.

Kişinin toprak görmesi hayvanlara, dünyaya ve dünya içindeki bütün mahlûkata delâlet eder. Zira hemen her canlının rızkı toprakta biter.
Rüyada Toprak Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüya görülen toprak duruma, türüne ve kişiye göre yorumlanır. Toprak rüyası bazen mal ve para kazanmaya, bazen yoksul bir kimseye; bazen da ölüye, mezara yorumlanır.

Kimi yorumcular da toprak görmeyi, göç etmeye ve ortaklığa işaret sayılır. Genel olarak rüyada toprak görmek, çoluk-çocuk sahibi olmaya, rızkını temin etmek ve rüyayı görenin uzun bir ömür sürmesi demektir. Bazen ise bereketli yıllara, bazen de tokluğa, açlığa ve kıtlığa işarettir.

Temiz ve güzel toprak üzerine oturmak mutluluğa ve yardım görmeye rivayet edilir.

Toprak bazen din hususunda şüpheye düşmeye yahut insanın varacağı son yere delildir.

Hastanın toprak kazması sıkıntıya, yolcunun toprağı kazıdığını görmesi kazancına, bekârın toprak kazması ise evlenmesine yorumlanır. (Ayrıca Bakınız; Rüyada toprak Kazmak. )

Toprak olduğunu görmek kibrini kırmaya, inzivaya çekilmeye yahut insanlar nezdinde değer ve kıymetinin iyice artmasına,

Elindeki veya üzerindeki toprağı silkelemek zengin için mal telefine, yoksul için borcunu ödemeye, emaneti sahibine vermeye yorulur.

Toprakla her çeşit muamele bolluk ve bereket, kazanç ve dünyalığa delalet eder.

Rüyada toprak görmek bolluk, mal, güven, çalışma hayatında huzur, yuvada huzur, ev, mülk anlamındadır. Toprak aynı zamanda çamur olmamışsa rüya sahibi için her zaman iyi durumu işaret eder.

Rüyada toprak görmek, mal ile tabir olunur. Evinde bir küme toprak olduğunu gören, zahmetsiz para kazanır.
Rüyada Renkli Toprak Görmek

Bazı yorumcular rüyada görülen sarı toprağı altın olarak tanımlamışlardır. Beyaz toprağı gümüşe; kırmızı toprağı bakıra; siyah toprağı da, kara paraya yorumlamışlardır.

Üzerine bulaşan toprağı silkelediğini gören, parasını boşa harcar. Toprak yediğini veya toprağı toplayıp bir tarafa küme ederek sakladığını görmek çok kazanca delildir.

Bir kabın içine koymuş olduğu toprağı azalmış görmek, ev halkının kendisine sıkıntı ettiklerine; bir küpe veya saksıya toprak koyup sakladığını görmek, çoluk çocuğu için mal ve para biriktirdiğine; rüzgârın bir yerden toprağı kaldırıp, başka bir yere savurduğunu görmek, o yerde zulümle halkın mal ve mülkünün zayi olacağına; Peygamberimiz (SAV) Efendimizin türbe-i şeriflerinde bulunan topraktan yediğini görmek hacca gideceğine delalettir.

Elinden ve üzerinden toprağı silkeleyip yere düşüren kimse zenginse mali gider ve ihtiyaç sahibi olur. Borçlu veya elinde bir emaneti varsa, borcunu öder, emaneti sahibine verir ve bundan sonra elindeki bütün mali gidip toprağa girer.

Elini toprağa vurmak ve toprağı karıştırmak, dövüşmeye, ortaklığa ve kazanca işarettir. Toprak üzerinde gezmek veya bastonla yere vurmak hayırlı yolculuğa işarettir.
Rüyada Toprak Görmekle İlgili Diğer Yorumlar

Cafer-i Sadık'a (RA) göre, rüyada toprak görmek, beş şekilde açıklanmıştır:

    Mal elde etmek,
    Menfaate erişek,
    İş sahibi olmak,
    Dünya işlerinde bollua,
    Toprağı sürerek geçim sıkıntısı çekmemektir.

Bir başka rivayete göre de: Toprak insanlara işarettir. Bazı kere hayvanlara, dünyaya ve dünyadaki mahlûkata işarettir. Toprak, fakire, ölüye ve kabre işarettir.

Yolcunun kazdığı yer onun yolculuğu, kazdığı toprak da kazanacağı mal ve menfaattir.

Rüyada toprak görmek ihtiyaçların çabukça giderilmesine ve vaadinin yerine getirilmesine işarettir.

Bazı tabirciler toprakta yürümek, mal talep etmektir. Bundan dolayı toprağı biriktirse veya yese mal biriktirir ve eline mal geçer.

Toprak başkasınınsa mal da başkası içindir. Topraktan bir şey yüklense, yüklediği kadar menfaate uğrar. Rüyada evini sürüp evden toprak yığsa hile ile hanımından mal alır.

Toprağı kendi han ve dükkânından biriktirse geçiminden artırarak mal biriktirir. Avucuna toprak doldurup yürüdüğünü görse eline mal geçer. Evinin bacasından toprak süpürüp dışarı attığını görse, eşinin malı gider.

Gökten çok olmamak üzere toprak yağdığını görmek hayırdır ve bir zararı yoktur. Kendi evinin yıkılıp, toz ve topraktan kendisine bir şey değdiğini gören kimse, mirastan mal alır. Toprağı başının üzerine koyduysa çirkin bir yolla eline mal geçer.

Bir kimsenin üzerine, başına, gözüne vs. birisinin toprak serptiğini görmek, toprağı serpen kimse, toprak serpileni kendi arzusuna uydurmak için ona mal intak etmesine işarettir. Gökten yağan toprak çok olursa gelecek azapla tabir edilir. Dükkânını süpürüp toprağını kumaş ile beraber dışarı çıkardığını görmek, bir yerden diğer yere göç etmeye işarettir.

Toprak insanın ömrü ve hayatıdır. Toprak, rızka, ziraata, açlık ve yardıma işarettir. Temiz ve güzel toprak üzerine oturmak saadet ve yardıma işarettir. Toprak görmek ve teyemmüm gerektiren çetin yolculuğa işarettir.

Rüyada toprak görmek; mala, bol kazanca, üzerindeki toprağı silktiğini görmek; malını harcamaya, rüzgârın toprağı uçurduğunu görmek; o yöre halkının zulüm görerek fakirlik çekeceğine, toprak kazmak; kazançlı bir işe başlamaya işarettir.

Rüyada kum ve toprak almak fakirlik, ihtiyaç. keder, üzüntü, tamahkarlik ve hirsa, vazifeliler için de, rüsvet almaga isarettir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA TOPRAK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada toprak görmek insana dair her şeye işaret eder. Toprak hayat anlamına gelir. Nesillerin devamına işarettir. Rüyada toprak görmek insanın yaşamının tümüne, ekmeğine, huzuruna, bolluğuna, bereketine, kıtlığına kısacası her şeye delalet eder. Toprak bazen yoldan şaşmaya, hak yolunu terk etmeye, hayatın son bulacağı noktaya gelmeye işaret eder ve hastalıkla savaşan kişiler için ölüme delalet eder. Rüyada toprak görmek birbirine tezat olan şeyleri ifade eder. Hem zenginlik, bolluk, rızık, ömür hem de açlık, kıtlık, yokluk ve ölüm anlamına gelir. Rüyada toprak üzerinde yürümek rüya sahibi için gidilecek bir yol anlamına gelir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada toprak görmek, mal ile yorumlanır. Sarı toprak görmek altın, beyaz toprak görmek gümüş, kırmızı toprak görmek bakır, boz ile siyah toprak görmek paraya yorumlanır. Evinde bir küme toprak olduğunu görmek, zahmetsiz para kazanmaya, üstünde toprak olduğunu veya döküldüğünü görmek, eline mal geçeceğine, toprak kazmak, karlı bir işe başlamaya yorumlanır.Rüyada toprak görmek, mala işaretle tabir olunur. Toprak, insanın ömrü ve hayatıdır. Rüyada toprak görmek, rızka, ziraata ve yardıma işaretle tabir olunur.Rüyada temiz ve güzel bir toprak üstünde oturduğunu, oturmuş olduğunu görmek, mutluluğa ve yardım etmeye, yardım göreceğinize işaretle tabir edilir.Servet sahibi zengin bir kimse, rüyasında malının yanında ve malının üzerinde toprak olduğunu görse, bu gördüğü rüyası, onun malının helak olacağına ve yok olacağına işarettir, şeklinde tabir edilir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Molla Cami: Toprak insanlara işarettir. Bazı kere hayvanlara, dünyaya ve dünyadaki mahlukata işarettir. Toprak, fakire, ölüye ve kabre işarettir. Bundan dolayı bir kimse bir yeri kazsa ve toprağını çıkarsa, hasta ise veya yarımda hasta kimsesi varsa o yer onların kabri olur. Yolcunun kazdığı yer onunyolculuğu, kazdığı toprak da kazanacağı mal ve menfaattir.üzerinden toprağı silkeleyip yere düşüren kimse zenginse malı gider ve ihtiyaç sahibi olur. Borçlu veya elinde bir emaneti varsa, borcunu öder, emaneti sahibine verir ve bundan so a elindeki bütün malı gidip toprağa girer. Elini toprağa vurmak ve toprağı karıştırmak, dövüşmeye, ortaklığa ve kazanca işarettir. Toprak üzerinde gezmek veya bastonla yere vurmak hayırlı yolculuğa işarettir.Bazı tabirciler toprakta yürümek, mal talep etmektir, Bundan dolayı toprağı biriktirse veya yese mal biriktirir ve eline mal geçer. Toprak başkasınınsa mal da başkası içindir. Topraktan bir şey yüklense, yüklediği kadarmenfaata uğrar. Rüyada evini şurup evden toprak yığsa hile ile hanımından mal alır. Toprağı kendi han ve dükkanından biriktirse geçiminden artırarak mal biriktirir. Avucuna toprak doldurup yürüdüğünü görse eline mal geçer.Evinin bacasından toprak süpürüp dışarı attığını görse, hanımının malı gider. Gökten çok olmamak üzere toprak yağdığını görmek hayırdır ve bir zararı yoktur. Kendi evinin yıkılıp, toz ve topraktan kendisine bir şey değdiğini gören kimse, mirastan mal alır. Toprağı başının üzerine koyduysa çirkin bir yolla eline mal geçer. Bir kimsenin üzerine, başına, gözüne v.s. birisinin toprakserptiğini görmek, toprağı serpen kimse, toprak serpileni kendi arzusuna uydurmak için ona mal infak etmesine işarettir.Gökten yağan toprak çok olursa gelecek azabia tabir edilir.Dükkanım süpürüp toprağını kumaş ve mal ile beraber dışarı çıkardığını görmek, bir yerden diğer yere göç etmeye işarettir.Toprak insanın ömrü ve hayatıdır. Toprak, rızka, ziraata, açlık ve yardıma işarettir. Temiz ve güzel toprak üzerine oturmak saadet ve yardıma işarettir.Toprak görmek ve teyemmüm gerektiren çetin yolculuğa işarettir.Toprak görmek ihtiyaçların çabukça giderilmesine ve vaadinin yerine getirilmesine işarettir. Servet sahibi kimse malının yanında ve üzerinde toprak olduğunu görse malı helak olur.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Diyanet: Rüyada toprak görülmesi mala yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinde bir küme toprak olduğunu görmesi; o kimsenin yorulmadan para kazanacağına, kişinin rüyasında üzerine bulaşmış bulunan toprağı silkelediğini görmesi; o kimsenin parasını boşa harcama yorumlanır.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Seyyid Süleyman: Toprak görmek; mal ile yorumlanır. Evinde bir küme toprak gören, zahmet çekmeden para kazanır. Sarı toprak; altın, beyaz toprak; gümüş, kırmızı ve siyah toprak; paraya delalet eder. Üzerindeki toprağı silkelediğini gören, malını sarfeder. Üstüne toprak döküldüğünü gören, mal elde eder.
Toprak yemek, yahut onu saklamak; büyük kazanca işarettir. Bir kabın içine koyduğu toprağın azaldığını görene, ailesi ihanet eder. Rüzgarın toprağı savurduğunu görmek; halk için mal kaybına ve zulme işarettir. Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in Türbe-i Şeriflerinden toprak yediğini gören, hacca gider.
Cafer-i Sadık için rüya şunların temsilcisidir. Mal, menfaat, dünya meşgalesi, rızk ve kadınlardan fayda.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Görmek

İnsana dair her şeye işaret eden bir rüyadır. Rüya yorumcularına göre rüyada toprak görmenin anlamı ikiye ayrılır. Rüyada görülen toprak verimli ve mahsullerin durumu güzel ise çok para kazanılacağına, bolluk ve berekete yorulur. Eğer rüyada görülen toprak kuru, çatlamış, çorak, terk edilmiş veya bataklık halini almışsa ve ekilen mahsuller çürümüş veya kurumuşsa maddi kayıplar yaşayacağına ve fakirliğe işaret eder.

Rüyada toprak görmek birbirine zıt anlamlara sahiptir. Bolluk, zenginlik, ömür, rızık anlamlarına gelebileceği gibi açlık, yokluk, kıtlık ve ölüm anlamlarına da gelebilir. Kimi zaman hak yolunu terk etmeye, yoldan şaşmaya ve hayatın son bulacağına işaret eder. Bir hastalıkla mücadele eden kişiler için ölüme delalet eden bir rüyadır. Rüya sahibinin sevindirici bir haber alacağı anlamına gelir. Aynı zamanda güzel ahlaka ve alçak gönüllüğe yorulur.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Kazdığını Görmek

Rüyasında toprak kazdığını gören kişi gerçek hayatta da büyük zorluklar yaşayacak demektir. Rüyada toprak kazmak, rüya sahibinin hayatının kolay olmayacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüyayı gören kişinin iş hayatında emek vererek isteği yere ulaşacağı anlamına gelir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Kazmak Nedir?

Rüyada toprak kazmak, rüyayı gören kişinin durumuna göre farklı anlamlara gelir. Rüya sahibi sıkıntıdaysa feraha ereceğine, bekar ise evleneceğine işaret eder. Hastalığı olan bir kişinin rüyasında toprak kazdığını görmesi, vefat edeceği anlamı taşır. Hazırlandığı sınavı kazanmak ve başarılı olmak için çok emek vermesi, çalışması gerektiğini gösteren bir rüyadır.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Renkli Toprak Görmek

Rüyada görülen toprağın rengi, rüyanın yorumunda farklılıklara neden olabilir. Rüyada sarı toprak görmek, rüya sahibinin vermiş olduğu sözleri tutabilmek için çok uğraşacağına ve geçim sıkıntısı yaşayacağına, üzüleceğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda, rüyayı gören kişinin hayırlı işler yapacağı ve isteyen herkese yardımlarda bulunacağı anlamına gelir.

Rüyada görülen toprağın rengi altın sarısı ise: Rüya sahibinin tartışmalı günler geçireceği ve ailesiyle olan iletişiminin kopacağı anlamına gelir. Ortağının ihanetine uğrayacağına ve kötü olayların üst üste geleceğine işaret eden bir rüyadır.

Bazı rüya yorumcularına göre siyah toprak, kara para; beyaz toprak ise gümüş anlamına gelir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Kırmızı Toprak Görmek Ne Demek?

Rüyada kırmızı toprak görmek, rüya sahibinin temiz kalpli olduğunu ve her durumda kalbini dinleyerek hareket edeceğini işaret eder. Bu rüya, kötü niyetli kişilerin rüyayı gören kişiyi üzeceği anlamına da gelir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Arazi Görmek

Rüyada toprak arazi görmek, görülen arazinin durumuna göre farklı yorumlara sahiptir. Bolluk ve bereket, kısmet anlamlarına gelen bu rüya verilen sözlerin tutulacağına ve gizli olan bazı bilgilerin öğrenileceğine delalet eder. Rüya sahibinin etrafındaki insanları iyi tanıması gerektiğine, çevresinde fesat ve gıybet yapan biri olduğuna işaret eder.

Rüyada görülen arazinin düz olması hayırlı bir eşe yorumlanır. Rüyada yeşil bir arazi görmek ise rüya sahibinin iyi bir makama geleceğine ve helal kazançlar elde edeceğine işaret eder. Kurak bir arazi, rüya sahibinin kısmetinin kapanacağı ve işlerinin bozulacağı anlamına gelir. Sulak bir arazi ise zenginlik anlamına gelir ve rüya sahibinin, bir kişi sayesinde zengin olacağına işaret eder. Rüyada görülen ekili arazi, bolluk anlamına gelir ve rüyayı gören kişinin işlerinde önemli bir artış olacağına delalet eder.

Rüyada arazi satın almak, rüyayı gören kişinin bir gönül derdi olacağına ve sonunun mutlulukla biteceğine delalet eder. Rüyada arazi satmak ise hayra yorulmayan bir rüyadır, rüya sahibinin hayatında mutluluk ve huzurun kalmayacağı anlamına gelir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Birikintisi Görmek

Rüyada toprak birikintisi görmek rüya sahibinin kaldırabileceğinden ağır yükümlülükleri olacağı, uzun süre sonra ilk defa kötü bir haber alacağı, maddi ve manevi zarar görüleceği anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda, rüyayı gören kişinin anlayışlı bir kişiyle tanışacağı ve hayal ettiği şeylere kısa bir sürede kavuşacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin işlerinin açılacağına ve maddi olarak çok iyi yerlere geleceğine inanılır.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Nemli Toprak Görmek

Rüyada nemli toprak görmek rüya sahibinin işlerinin iyi bir duruma gelmek üzereyken karşılaşacağı bazı durumlar nedeniyle yarıda kalacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin emeklerinin karşılığını almak yerine zararını göreceğine yorulur. Aynı zamanda engellerin ve zorlukların aşılacağı anlamına gelen bir rüyadır. İş hayatında iyi bir döneme girildiğine ve büyük başarılar elde edileceğine işaret eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Yemek

Rüyada toprak yemek duaların kabulüne ve rızkın genişlemesine yorulur. Rüya sahibinin yaptığı her işte Allah rızasını gözetmesine, zekat ve sadaka verdikçe malının artacağına işaret eder. Rüyada yendiği görülen toprak kırmızı ise rüya sahibinin tanımadığı kişilerden menfaat elde etmesi anlamına gelir. Rüyada kırmızı toprak yemek huzurlu bir yuvaya; sarı toprak yemek ise kısa süreli bir hastalık geçirileceğine delalet eder. Rüyada yeşil toprak yemek hatalardan dönerek doğru yola ulaşmaya ve günahlardan tövbe etmeye işaret eder. Rüyada toz halindeki toprağın yenmesi duygusal karışıklıklara, kalın toprak yenmesi ise yiyen kişinin güçlü olacağına delalet eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Kayması Görmek

Rüyada toprak kayması görmek, rüya sahibini umutsuzluğa itecek, emeklerinin hiç olacağı ve hayallerinin yıkılmasına neden olacak olayların yaşanacağına işaret eder. Karamsar bir döneme girecek olan rüya sahibinin yaptığı işlerin bir türlü istediği gibi ilerlemeyeceği anlamına gelen bir rüyadır. Rüya sahibinin acele ederek aldığı kararların sonucunda canı ve mal varlığı tehdit altına girebilir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Kayması Altında Kalmak

Rüyada toprak kayması altında kalmak rüya sahibinin daha fazla para kazanabilmek için yaptığı girişimlerin sonuçlarının kötü olacağına, elindekini kaybedeceğine, kötü durumlarla karşılaşacağına ve bunlar nedeniyle hayal kırıklığı yaşayacağına delalet eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA TOPRAK SİLKELEMEK

Rüyada kişinin giysileri üzerindeki toprağı silkelemesi iyi değildir. Kişinin malını ve parasını düşünmeden harcayarak yokluğa düşeceğine işaret eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA TOPRAĞA OTURMAK

Rüyada toprağa oturmak çok güzeldir. Özellikle de toprak kaliteli bir topraksa kişinin mutluluğuna ve esenliğine işaret eder. Rüyasında toprak gören kişi biri tarafından yardım görecek demektir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA VERİMSİZ TOPRAK GÖRMEK

Rüyada çatlamış, susuz ve verimsiz toprak görmek kıtlığın yakında olduğu ve yokluğun geleceğine işaret eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA TOPRAK EV GÖRMEK

Rüya sahibinin, hayal ettiği ve hem kendisi için hem ailesi için çok istediği bir şeyin yakında gerçek olacağı, bir şans oyunundan büyük ikramiye kazanacağı, vicdanen çok rahat olacağı, hayatını dilediği gibi yaşayacağı, kardeşlerine hayalleri için destek olacağı ve ferahlığa çıkacağı anlamına gelir. Rüyada toprak ev yapmak, sevilerek yapılan bir hobinin üzerinde çalışılacağına, daha sonra bu hobinin iş olarak benimseneceğine ve bol kazanç getireceğine rivayet edilir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA TOPRAK EŞELEMEK

İyi giden bir işte yaşanan tatsız durumların üstesinden gelebilmek için bazı kararlar alınacağına, bu yüzden maddi bir kaynak bulunup çeşitli harcamalar yapılacağına, zorlukların ve zorunlulukların kısa süre içinde ortadan kalkacağına, sıkıntılı geçen ve çok büyük zararlara sebep olan bir dönemin kapanacağına ve hayırlı bir işe girileceğine delalettir. Rüyada toprak eşeleyen birini görmek, yapılan bir hata yüzünden girilen bir darboğazdan sevilen bir arkadaşın yardımlarıyla çıkılacağına, bu sayede psikolojik sorunların geride kalacağına ve rahat bir nefes alınacağına işarettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA TOPRAK KAZMAK

Yeni bir iş kurmak için bazı araştırmalar ve hazırlıklar yapıldığına, bu araştırmalar sonucunda işin kurulacağına, iş dünyasında büyük ses getirecek çalışmalara imza atılacağına, büyük bir zenginliğin kapısının açılacağına, takıntılı bir kişi ile bir ortaklık kurulacağına, daha sonra ortaklığın bozulacağına ve yola tek başına devam edileceğine alamettir. Rüyada toprak kazan birini görmek, sunulacak bir iş teklifinin ardından rüya sahibinin, bir karar verme süreci geçireceğine, bu sürecin sonunda teklife olumlu cevap verileceğine, işle ilgili olarak bir dizi seyahat ve araştırma gerçekleştireceğine ve kendisi gibi tecrübe sahibi biri ile birlikte hareket edeceğine tabir edilir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada toprak görmek insana dair her şeye işaret eder. Toprak hayat anlamına gelir. Nesillerin devamına işarettir. Rüyada toprak görmek insanın yaşamının tümüne, ekmeğine, huzuruna, bolluğuna, bereketine, kıtlığına kısacası her şeye delalet eder. Toprak bazen yoldan şaşmaya, hak yolunu terk etmeye, hayatın son bulacağı noktaya gelmeye işaret eder ve hastalıkla savaşan kişiler için ölüme delalet eder. Rüyada toprak görmek birbirine tezat olan şeyleri ifade eder. Hem zenginlik, bolluk, rızık, ömür hem de açlık, kıtlık, yokluk ve ölüm anlamına gelir. Rüyada toprak üzerinde yürümek rüya sahibi için gidilecek bir yol anlamına gelir. Rüyasında toprak gören kişi müjdeli ve sevindirici haberler alacak demektir. Rüyada toprak görmek aynı zamanda, alçak gönüllüğe, kişinin haddini bilmesine, güzel ahlakına delalet eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Sulamak

Rüyayı gören kişinin, gireceği bir iş sayesinde hanesine bolluk ve bereket dolacağına, uzun zamandan beri kötü olan ruh halinin düzeleceğine, öz güveninin yerine geleceğine, işle ilgili olarak zaman zaman sıkıntı çekse de bunları yakında atlatacağına, hayırlı bir kısmetle evlilik yolunda ilk adımı atacağına, aile bireylerinden birine yardımcı olacağına ve mutlu olacağına yorumlanır. Rüyada toprak sulamak ve çapalamak, gerçekleştirilecek olan çalışmaların kısa zaman içinde büyük başarı getireceğine, bu başarı sayesinde birçok iş imkanının ortaya çıkacağına, sorunların çözüm bulacağına, hayır işlerinde zaman harcanacağına ve rahat edilecek bir döneme girileceğine delalettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Sulamak

Rüya sahibinin, çalışma hayatı ile ilgili olarak bazı girişimlerde bulunacağına, bu girişimlerin günden güne daha büyük getiri sağlayacağına, kısa vadede büyük bir yol katedeceğine, kaygılı bir ruh halinin sona ereceğine, bolluk ve bereket içinde bir yaşam sürüleceğine ve ferahlığa çıkılacağına yorumlanır. Rüyada çorak toprak sulamak, eşler arasında yaşanan tartışmaların aile büyüklerinin müdahale etmesi sonucunda sona ereceğine, karı koca olarak oturup sorunun ne olduğunu konuşacaklarına, bu sayede aralarındaki problemlerin çözüleceğine ve bundan sonra daha rahat ve daha sakin bir hayat süreceklerine delalettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Sarı Toprak Görmek

Üzüntü verici bir olayla karşılaşılacağına, bu olayın ardından bir süre toparlanılamayacağına, bununla birlikte işlerin boş verileceğine, dolayısıyla işlerin bozulacağına, çeşitli dedikoduların ortasında kalınacağına, yuva kurmak için yapılan bir hamlenin boşa gideceğine, verilen sözlerin yerine getirilmesi sırasında hiç hesapta olmayan problemlerle karşılaşılacağına ve hasret çekileceğine yorulur. Rüyada kırmızı toprak görmek, uzun bir zaman önce geride bırakılmış gönül işlerine geri dönüleceğine, iş hayatından tanışılan bir kişi ile yeni bir ilişkiye başlanacağına, bu ilişkinin çok iyi gideceğine ve sonunda iki tarafın da çok mutlu olacağı bir hal alacağına yorumlanır. Rüyada yeşil toprak görmek, edilen duaların kabul göreceği, yapılan iyiliklerin karşılığını bulacağı, yardıma muhtaç kişilere her daim yardımcı olunacağı, aç kalmışlara ekmek, yolda kalmışlara yol parası verileceği ve gönül birliği edilmiş bir kişi ile hak yolunda çalışılacağı anlamına gelir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Evin İçinde Toprak Görmek

Kişinin, hanesine bolluk ve bereket geleceğine, kısa süre içinde işlerinin açılacağına, yapılan bir işten bol kazanç elde edileceğine, hayırlı, anlayışlı ve iyi kalpli bir kısmetle dünya evine girileceğine, hayırlı bir evlat sahibi olunacağına, sağlık sorunları yaşayan bir akrabadan iyileşmeyle ilgili haberler alınacağına ve rahat ve huzurlu bir hayatın kapılarının açılacağına delalettir. Rüyada bina içinde toprak görmek, gayrimenkul alım satım işine girmeye, yeni bir eve kavuşmaya, fakirlikten kurtulmaya, rahat nefes almaya, sorunların üstesinden gelmeye, bir aile apartmanına sahip olunacağına ve mutlu bir ömür yaşanacağına rivayet edilir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprağı Kazıp Altın Bulmak

İş hayatında ve eğitim hayatında yapılacak hamleler sayesinde bol kazançlı bir döneme ve bir işe girileceğine, yakın bir zamanda işin başına geçileceğine, kariyer basamaklarının hızlı bir şekilde çıkılacağına ve çok uzun sürmeyecek bir işten yüklü miktarda kazanç elde edileceğine işarettir.  Rüyada toprağı kazıp altın bulmak ve bozdurmak, sorunların çözümüne deyim yerindeyse ilaç olacak bir haber geleceğine, bu haberle birlikte akrabalardan bir miktar destek alınacağına, böylece parasal olarak iyi bir duruma gelineceğine delalettir. Rüya sahibi kendisini güvenceye almadan herhangi bir işe girmemeli ve kesin kararlar vermemelidir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Görmenin Psikolojik Yorumu

Toprak, kutsallığına ve kudretine inanılan en önemli kavramlardan biridir. Birey için de değerli olan şeylere işaret eder. Bu değerli şeyler manevi değeri olan şeylerle açıklanabilir. Bu da rüyayı gören kişinin değer verdiği, kutsal ve yüce gördüğü şeylere karşı vefa duygusu taşıdığı ve  onları korumayı, gözetmeyi ve değerini bilmeyi kendine bir borç saydığı anlamına gelir. Bu rüyayı gören birey derin duyguları olan, üstün karakterli, özel ve çok ince ruhlu bir kimsedir. Duygusal zekasının ön planda olduğu, gönül gözüyle bakmayı bildiği ve bu sayede minnetinin de gelişmiş olduğu analizini kolaylıkla yapmak mümkündür.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada toprak görmek, hayırlı rızık ve paraya yorulur. Rüya tabircilerine göre rüyasında toprak gören kişi tarlada çalışıyorsa evine bolluk ve bereket gelecek, tarladan mahsul aldığını görüyor ya da hasat yapıyorsa para kazanacağı işler yapacağına delalettir.

Rüya sözlüğü yazarlarının bazılarına göre rüyada toprak görmenin manası, nasıl göründüğüyle alakalıdır. Eğer toprak verimli, ürün vermiş şekliyle görülüyorsa bolluk ve bereket manasına gelir lakin toprağın bataklık ya da çürük, kuru, kötü kokulu olması tam tersi fakirlik manasına gelir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Görmek

Helal rızık ve para manasına gelir fakat rüya tabircilerine göre temel olarak rüyada toprak görmenin manası ikiye ayrılır. Birincisi rüyada verimli toprak görmek ekilen mahsuller hasat edilecek gibiyse ya da güzel durumda görünüyorsa o zaman bolluk ve bereket geleceğine ve çok para kazanılacağına yorulur. İkincisi rüyada kuru yada balçık toprak görmek Çorak, çatlamış, terk edilmiş ya da bataklık olmuşsa ve mahsuller kurumuş ya da çürümüşse o zaman bu rüya fakirlik ve maddi kayıp manasına gelir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Kazmak

Rüyada toprak kazmak, kişinin emeklerinin karşılığını alacağının ve şansının artacağının habercisidir. Rüya sahibinin çalışma hayatında ya da ticaret hayatında gösterdiği çabayla istediği sonuca ulaşacağına işaret etmektedir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Yemek

Rüyada toprak yemek, kişinin çektiği sıkıntılardan kurtulacağına, hayatta en çok istediği ve hayalini kurduğu şeye kavuşacağına delalet etmektedir. Ayrıca rüya sahibi öğrenci ise başarılı olacağına, genç yaşta ise işinde terfi alacağına, maaşının artacağına alamet etmektedir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Kayması Görmek

Rüya sahibinin rüyasında toprak kayması görmesi kişinin sahip olduklarının değerini bilmesi gerekeceğine, hayatında karşısına çıkan sorunların üstesinden gelmek için çok güçlü olması gerekeceğine delalet eder. Rüyada toprak kayması görmek, üzüntü ve mutsuzluk verecek olayların yaşanacağının habercisidir. Kişinin bu durum karşısında ailesinden yardım alacağına yorumlanır.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Kazılmış Toprak Görmek

Rüyada kazılmış toprak görmek rüya sahibinin, gönlünü birine kaptıracağı, sevdiği kişiyle beraber tutkulu bir aşk yaşayacağı, bir sebepten dolayı tatsız durumlar yaşayacakları yorulur.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Kırmızı Toprak Görmek

Rüyasında kırmızı toprak gören kişinin, kalbinin çok temiz ve saf olduğu, her işinde kalbiyle hareket edeceğini, kötü niyetli insanların rüya sahibini üzeceğine yorulmaktadır.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Altında Kalmak

Rüyada toprak altında kalmak kişinin, iş hayatında çok zarar göreceği, büyük bir borcun altına gireceği, bu borcu kaldıramayacağı, evi varsa evine haciz geleceğine, hayatının alt üst olacağına işarettir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Yol Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada toprak yol görmek, kişinin elde edeceği başarı sonucunda dostlarının çoğalacağına, bu sahte dostlara güvenmeyip yoluna devam etmesi gerekeceğine, hayatında bulunan kötü insanları tespit edip o kişileri hayatından çıkarması gerekeceğine delalet eder. Rüyada toprak yol görmek, aynı zamanda elde edilecek olan başarı sonucu para ve bereketin var olacağına da delalet eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada toprak görmek, bol miktarda para kazanacağına,kazandığı parayı hayırlı ve yatırım amaçlı kullanacağı demektir. Rüya sahibinin rüyasında toprak görmesi, kişinin kısa süre içerisinde zengin olacağı anlamına gelmektedir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Sulamak

Güzelce suluyorsa iş hayatında başarılı olacak denir. Eğer suyu fazla kaçırıyor ve toprağı balçık haline getiriyorsa başına gelecek bir olay sebebiyle komik duruma düşecek denir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Ev Görmek

Rüyasında toprak ev gören rüya sahibi, kendisinin ve aile bireylerinin çok istediği bir şeyin gerçekleşeceğine,oynadığı şans oyunununda büyük miktarda para kazanacağına,hayatını istediği gibi yaşayacağına,çevresindeki insanların hayalleri için onlara destek olacağı anlamına gelmektedir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Silkelemek

Rüyasında toprak silkelediğini gören kişinin malının ve mülkünün gideceğine, parasını düşüncesizce harcayacağına, bu yüzden de yokluk içinde yaşayacağına delalet eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Almak

Rüyada sözlüğü yorumcularına göre rüyasında toprak alan kişinin, bolluk ve bereket içerisinde yaşayacağına, derdinin ve sıkıntısının olmayacağına, kazancının artacağına rivayet eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada toprağa oturduğunu gören rüya sahibi, temiz bir topraksa hayatında mutlu olacağına, bir kişi tarafından maddi ve manevi yardım alacağına işarettir. Rüya sahibinin rüyasında toprağa oturduğunu görmesi, kişinin iş hayatında daima mutlu olacağı anlamına gelir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Verimsiz Toprak Görmek

Rüya sahibinin rüyasında verimsiz toprak görmesi, sıkıntı çekeceğini, işlerinin rast gitmeyeceği, yokluk çekeceği anlamına gelmektedir. Kişinin rüyasında verimsiz toprak görmesi, rüya sahibinin maddi anlamda ferahlayacağına delalet eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Evin İçinde Toprak Görmek

Rüyada evin içinde toprak gören rüya sahibinin, evine bolluk ve bereket gireceğine, işlerinin düzeleceğine, yaptığı işten bol miktarda para elde edeceğine, hayırlı, anlayışlı, çevresindeki insanlara saygısızlık yapmayan biri olacağına rivayet edilir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprağı Kazık Altın Bulmak

Rüyasında toprağı kazıp içerisinde altın bulan kişi, iş veya eğitim hayatında yapacağı hamleler sayesinde hayırlı şeyler olacağına, işinde üst makamlara geleceğine, kısa bir zaman içerisinde büyük paralar kazanacağı manasına gelir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Yığını Görmek

Rüya tabircilerine göre kişinin rüyasında toprak yığını görmesi, yakın bir zaman içerisinde bol kazançlı ve huzurlu bir hayatla karşılaşacağı anlamına gelmektedir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Islak Toprak Görmek

Rüyasında ıslak toprak gören kişiyi aydınlık ve ferah bir hayat beklediğine, rüya sahibinin hep iyilik düşüneceğine, arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine ailesiyle vakit geçireceği rivayet edilir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Sürülmüş Toprak Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre kişinin rüyasında sürülmüş toprak görmesi mal ve mülk sahibi olacağına, ayrıca rüya sahibinin ailesini ve kendisini ilgilendiren güzel haberler alacağına işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada kuru toprağı kazmak, çıkardığı Toprak miktarınca mala, nemli ve rutubetli toprağı kazmak sıkıntı ve meşakkate, su çıkarmak amacıyla toprağı kazmak kendisi ve diğer insanlar için yararlı bir iş yapmaya, toprakta açtığı çukura dışarıdan su akıtmak geçimde meydana gelecek sıkıntıya, kazdığı topraktan yemek mala işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprakta Yürümek

Rüyada toprak üzerinde yürüdüğünü gören kişi hakkı olan bir konu üzerinde görüş bildirecek demektir.
Rüyada Toprak Almak

Rüyada toprak almak nahoş anlamlara gelir. Yokluğa, kıtlığa, derde, tasaya ve endişeye işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Görmek
Rüyada toprak görmek; hayırlı bir rüyadır. Rüyada toprak çamur olmamış, iyi bir durumda görülüyorsa her zaman iyiye işaret eder. Toprak görmek, insan hayatına dair her şeye işaret eder.  Toprak görmek; berekete, iyi nesillere, kazanca, zenginlik, bolluk, rızık, açlık, kıtlık, yokluk.. Rüyada güzel ve kahverengi toprak görmek; o yıl elde edeceğiniz verimli ve bereketli işlere işaret eder. Girdiğiniz işlerde yüksek verim elde edecek ve rahat yaşayacaksınız anlamındadır. Rüyada kumlu toprak görmek; yapacağınız işlerde rahatlığa, keyife, gevşek davranmaya işaret eder. Rüyada killi toprak görmek; bire bin veren hayırlı ve bereketli olacak işlere, bol kazanç sağlamaya ve zenginliğe işaret eder. Rüyada evi içinde toprak görmek; kazanacağınız helal mala işaret eder. Rüyada toprak atmak, mal kaybı yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada kıraç ve verimsiz bir toprak görmek; açlık, hastalık ve mal kaybı yaşayacağınıza işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Kazmak

Rüyada toprak kazmak; hasta kimse için ecelinin yaklaştığına, yolculuk niyetinde olan kimse için bereketli rızık kazanmasına, bekar bir kimsenin toprak kazdığını görmesi; hayırlı, uğurlu, hamarat bir hanım ile evlenmesine işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Silkelemek

Rüyada bir kimsenin elbiseleri üzerindeki toprağı silkelediğini, attığını görmesi; mal ve para kaybına uğrayacağına işarettir. Üzerinden toprak silkelemek; faydasız işler yaparak para kaybedeceğinize, düşüncesiz harcamalarınız yüzünden zor durumda kalacağınıza, sıkıntıya gireceğinize işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprağa Oturmak

Rüyada toprağa oturmak rüya sahibi için çok güzeldir. Rüyada üzerine oturduğu toprak güzel ise hayırlı işler yapacağına, mutlu olacağına işaret eder. Rüyada kara toprağa oturmak iyi değildir. Başınıza bir kaza, bela geleceğine dikkatli olmanız gerektiğine dair uyarı niteliğindedir. Rüyada sarı toprağa oturmak; elinize altın geçeceğine, beyaz toprağa oturmak; elinize gümüş geçeceğine, kırmızı toprak üzerine oturmak; elinize bakır para geçeceğine işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Yemek

Rüyada toprak yemek; rüya sahibi için hayırlıdır. bol kısmet, bereket, hayırlı bir eş, kazanç anlamına gelir. Rüyada yediğiniz toprağı kusmanız veya tükürmeniz; mal ve para kaybedeceğinize işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Almak

Rüyada toprak almak; çeşitli şekilde yorumlanır. Rüyada güzel bir yerden toprak almak; din ve dünya işlerinde başarılı olacağınıza, Kötü, harap ve yıkıntı bir yerden toprak almak; zor günler yaşayacağınıza, yokluğa, kıtlığa, derde, tasaya ve endişeye, rüyada bir kabirden toprak almak; kabir sahibine hayır dua etmeniz gerektiğine işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Verimsiz Toprak Görmek

Rüyada çatlamış, susuz ve verimsiz toprak görmek; işlerinizdeki başarısızlığa, fakirliğe düşeceğinize, rızkınızın azalacağına, yokluk yaşayarak sıkıntı ve üzüntüye maruz kalacağınıza ve aile bireylerinin de sizinle zor günler yaşayacağına işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprakta Yürümek

Rüyada toprak üzerinde yürüdüğünü görmek; iş hayatında yeni atılımlar yapmaya, izzet ve şerefe, ulema kişiler tarafından takdir görmeye işaret eder. Toprak üzerinde koşmak; yapmanız gereken işlerinizi bir an evvel yapacak ve sürüncemede kalmış planlanmış işlerinizi hızla yapacağınıza işaret eder.Rüyada toprak üzerinde yalın ayak yürümek; hakkınız olan bir konuda söz sahibi olacak ve hayırlı kararlar vereceğinize işaret eder.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada toprak görmek, insan yaşamını ifade eder. Rüyada toprak görmek, yaşama dahil her şeyi içine almaktadır. Rüyasında toprak gören kişinin neslinin devam edeceğine, ömrünün bereketli olacağına ve maddi olarak bolluk içinde yaşayacağına işaret etmektedir. Rüya sahibinin rüyayı nasıl gördüğü değerlendirilerek yorum yapılması önerilir. Rüyada görülen kurak toprak, rüya sahibinin yaşayacağı sıkıntılara işaretken, verimli ve nemli güzel toprak görmek, kişinin bolluk ve bereket içinde yaşayacağına işarettir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA VERİMSİZ TOPRAK GÖRMEK

Rüyada toprak görmek, nasıl görüldüğünü bağlı kalarak yorumlandığında birbirinden çok farklı şekillerde tabir edilir. Toprak, bereket ve bolluğu ifade ederken, kuru ve verimsiz toprak görmek, yakın zamanda yaşanacak kıtlığa, parasal anlamda yaşanacak sıkıntıya işaret etmektedir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA TOPRAK SULAMAK

Rüyada toprak suladığını gören kişinin çabaları sayesinde istediği bir işe başlamaya ve bu işte çok fazla para kazanacağına işaret edilmektedir. Rüyada toprak sulayan kişinin bolluk içinde yaşayacağına ve maddi anlamda sıkıntı yaşamayacağına yorumlanırken aynı zamanda bekar bir kimse için ise hayırlı kısmetlere ve yakın zamanda yaşanacak hayırlı bir evliliğe yorumlanır. Rüya sahibinin girişimde bulunduğu her işte başarıya kavuşacağına ve bu sayede geçmişte yaşadığı başarısızlıkların verdiği psikolojik baskılardan kurutulacağına işaret etmektedir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA TOPRAK KAZMAK

Rüyada toprak kazan kişinin, hayatı boyunca mücadele edeceğine, istediği şeyleri kazanmak için hiç durmadan çalışacağına yorumlanır. Rüyada toprak eşeleyen kişinin mücadeleleri sayesinde iş hayatında başarılı olacağına, rızkının artacağına ve bekar bir kimse için ise hayırlı evliliğe işaret etmektedir.
+2 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA TOPRAK EV GÖRMEK

Rüya sahibinin kendisi ve ailesi için hayal ettiği ne varsa gerçekleşeceğine, yakında elde edeceği bol helal paraya ve maddi manevi ferahlığa kavuşacağına yorumlanmaktadır. Rüyada toprak ev yaptığını gören kişinin severek eğlence ve hobi amaçlı yaptığı bir işten gelecekte para kazanmaya başlayacağına işaret etmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA TOPRAK ALTINDA KALMAK

Rüyada toprak altında kalmak, rüya sahibinin üstesinden gelemeyeceği sorumluluklara işaret eder. Rüya sahibinin iş hayatında yaptığı bir hamle yüzünden gireceği sıkıntılara ve maddi olarak büyük zarara uğrayacağına tabir edilmektedir. Rüyada toprak altında kaldığını görmek, rüya sahibini uyarı niteliğindeki bir rüyadır ve bundan dolayı rüya sahibinin atacağı adımlara dikkat etmesi gerektiğine yorumlanmaktadır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA ISLAK TOPRAK GÖRMEK

Rüyasında ıslak toprak gören kişinin, gelecek hayatında maddi manevi ferah rahat bir hayat yaşayacağına işaret etmektedir. Rüya sahibinin iyi niyetli ve paylaşımcı bir insan olduğuna yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin iyi niyetinden dolayı karşılaşacağı güzelliklere delalet etmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Nablusi: Toprak insanlara delalet eder. Çünkü insanlar topraktan yaratılmıştır. Bazı kere hayvanlara, dünyaya ve dünyadaki mahlukata delalet eder. Çünkü o mahlukat topraktan yaratılmış ve geçimleri de topraktandır. Toprak, fakire, ölüye ve kabre delalet eder. Bundan dolayı bir kimse bir yeri kazsa ve toprağını çıkarsa, hasta ise veya yanında hasta kimsesi varsa o yer onların kabri olur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Molla Cami: Toprak insanlara işarettir. Bazı kere hayvanlara, dünyaya ve dünyadaki mahlukata işarettir. Toprak, fakire, ölüye ve kabre işarettir. Bundan dolayı bir kimse bir yeri kazsa ve toprağını çıkarsa, hasta ise veya yarımda hasta kimsesi varsa o yer onların kabri olur. Yolcunun kazdığı yer onun yolculuğu, kazdığı toprak da kazanacağı mal ve menfaattir. Üzerinden toprağı silkeleyip yere düşüren kimse zenginse malı gider ve ihtiyaç sahibi olur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
ALİMLERİN YORUMLARINA GÖRE RÜYADA TOPRAK GÖRMEK

Seyyid Süleyman: Toprak görmek, mal ile yorumlanır. Evinde bir küme toprak gören, zahmet çekmeden para kazanır. Sarı toprak; altın, beyaz toprak; gümüş, kırmızı ve siyah toprak; paraya delalet eder. Üzerindeki toprağı silkelediğini gören, malını sarf eder. Üstüne toprak döküldüğünü gören, mal elde eder. Toprak yemek yahut onu saklamak; büyük kazanca işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA SARI TOPRAK GÖRMEK

Rüya sahibinin üzücü bir durumla karşılaşacağına, moralinin bozulacağına işaret edilir. Rüya sahibinin çevresindeki kişiler tarafından kıskanıldığına ve sürekli olarak dedikodusunun yapıldığına yorumlanır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA TOPRAK EŞELEMEK

Rüyada toprak eşelemek, rüya sahibinin yaşayacağı tatsız durumlara ve bu durumlarla mücadele etmek zorunda kalacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin sıkıntıların üstesinden gelerek ferah güzel günlere kavuşacağına ve hayırlı işlere başlayacağına delalet edilir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
RÜYADA TOPRAK KAYMASI

Rüyada toprak kayması görmek, pek hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaz. Rüya sahibinin çevresinde olup biten işleri artık takip edemediğine, işlerin kontrolden çıktığına ve buna bağlı olarak da sıkıntı günlerin yakınlığına yorumlanır. Rüyayı gören kişinin karşılaştığı sorunlarla baş ederek hayırlı ve güzel günlere kavuşacağına delalet edilmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Eşelemek, rüya sahibinin iyi giden bir işinde yaşanan kötü hadiselerin ve problemleri atlatabilmek için bir takım kararlar alacağına ve maddi destek bulmaya, yapılacak harcamalara işaret edilir. Rüyada toprak eşeleyen birini görmek, kişinin düştüğü bir yanlıştan yahut hatadan bir arkadaşının desteğiyle kurtulacağına, kişinin yaşadığı problemlerin geride kalacağına ve rahata ermeye işaret edilir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
toprak görmek, insan ömrünü tabir eder. Duşta toprak görmek, yaşama dahil her şeyi içine almaktadır. Hayalinde toprak gören kişinin kuşağının devam edeceğine, ömrünün bereketli olacağına ve maddi olarak bolluk içinde yaşayacağına işaret etmektedir. Hayal sahibinin rüyayı nasıl gördüğü kıymetlendirilerek yorum yapılması önerilir. Duşta görülen kurak toprak, düş sahibinin yaşayacağı zahmetlere işaretken, verimli ve nemli hoş toprak görmek, kişinin bolluk ve rahmet içinde yaşayacağına işarettir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Hayalde toprak görmek, nasıl görüldüğünü bağlı kalarak yorumlandığında birbirinden çok farklı biçimlerde tabir edilir. Toprak, rahmet ve bolluğu söz ederken, kuru ve verimsiz toprak görmek, yakın vakitte yaşanacak kıtlığa, mali manada yaşanacak düşünceye işaret etmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
toprak suladığını gören kişinin uğraşları sayesinde istediği bir işe başlamaya ve bu işte çok fazla para kazanacağına işaret edilmektedir. Duşta toprak sulayan kişinin bolluk içinde yaşayacağına ve maddi manada külfet yaşamayacağına yorumlanırken tıpkı vakitte bekar bir kimse için ise güzel kısmetlere ve yakın vakitte yaşanacak güzel bir evliliğe yorumlanır. Hayal sahibinin teşebbüste bulunduğu her işte muvaffakiyete kavuşacağına ve bu sayede geçmişte yaşadığı başarısızlıkların verdiği ruhsal baskılardan kurutulacağına işaret etmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Hayalde toprak kazan kişinin, hayatı boyunca uğraş edeceğine, istediği şeyleri kazanmak için hiç durmadan çalışacağına yorumlanır. Hayalde toprak eşeleyen kişinin gayretleri sayesinde iş hayatında başarılı olacağına, rızkının artacağına ve bekar bir kimse için ise iyi evliliğe işaret etmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
HAYALDE TOPRAK MESKEN GÖRMEK

Düş sahibinin kendisi ve ailesi için hayal ettiği ne varsa gerçekleşeceğine, yakında elde edeceği bol helal paraya ve maddi manevi ferahlığa kavuşacağına yorumlanmaktadır. Hayalde toprak konut yaptığını gören kişinin severek cümbüş ve hobi gayeli yaptığı bir işten gelecekte para kazanmaya başlayacağına işaret etmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
HAYALDE TOPRAK ALTINDA KALMAK

Hayalde toprak altında kalmak, hayal sahibinin üstesinden gelemeyeceği sorumluluklara işaret eder. Düş sahibinin iş hayatında yaptığı bir atılım yüzünden gireceği zahmetlere ve maddi olarak büyük ziyana uğrayacağına tabir edilmektedir. Duşta toprak altında kaldığını görmek, hayal sahibini ikaz niteliğindeki bir hayaldir ve bundan ötürü düş sahibinin atacağı adımlara dikkat etmesi gerektiğine yorumlanmaktadır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Hayalinde ıslak toprak gören kişinin, gelecek hayatında maddi manevi ferah rahat bir hayat yaşayacağına işaret etmektedir. Hayal sahibinin iyi niyetli ve paylaşımcı bir insan olduğuna yorumlanmaktadır. Düş sahibinin iyi niyetinden ötürü karşılaşacağı hoşluklara delalet etmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
HAYALDE TOPRAK EŞELEMEK

Hayalde toprak eşelemek, hayal sahibinin yaşayacağı tatsız durumlara ve bu durumlarla uğraş etmek zorunda kalacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin düşüncelerin üstesinden gelerek ferah hoş günlere kavuşacağına ve iyi işlere başlayacağına delalet edilir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Hayalde toprak kayması görmek, pek güzel bir hayal olarak yorumlanmaz. Düş sahibinin etrafında olup biten işleri artık takip edemediğine, işlerin denetimden çıktığına ve buna bağlı olarak da zahmet günlerin yakınlığına yorumlanır. Rüyayı gören kişinin karşılaştığı problemlerle baş ederek güzel ve hoş günlere kavuşacağına delalet edilmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
HAYALDE SARI TOPRAK GÖRMEK

Düş sahibinin üzücü bir durumla karşılaşacağına, moralinin bozulacağına işaret edilir. Düş sahibinin etrafındaki bireyler tarafından kıskanıldığına ve daima olarak dedikodusunun yapıldığına yorumlanır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Seyyid Süleyman: Toprak görmek, mal ile yorumlanır. Konutunda bir küme toprak gören, zahmet çekmeden para kazanır. Sarı toprak; altın, beyaz toprak; gümüş, kırmızı ve siyah toprak; paraya delalet eder. Üzerindeki toprağı silkelediğini gören, malını sarf eder. Üstüne toprak döküldüğünü gören, mal elde eder. Toprak yemek veyahut onu saklamak; büyük kara işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Nablusi: Toprak insanlara delalet eder. Zira beşerler topraktan yaratılmıştır. Birtakım sefer hayvanlara, dünyaya ve dünyadaki mahlukata delalet eder. Zira o mahlukat topraktan yaratılmış ve geçimleri de topraktandır. Toprak, yoksula, ölüye ve kabre delalet eder. Bundan ötürü bir kimse bir yeri kazsa ve toprağını çıkarsa, hasta ise yahut yanında hasta kimsesi varsa o yer onların kabri olur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Molla Cami: Toprak insanlara işarettir. Kimi defa hayvanlara, dünyaya ve dünyadaki mahlukata işarettir. Toprak, yoksula, ölüye ve kabre işarettir. Bundan ötürü bir kimse bir yeri kazsa ve toprağını çıkarsa, hasta ise yahut yarımda hasta kimsesi varsa o yer onların kabri olur. Yolcunun kazdığı yer onun seyahati, kazdığı toprak da kazanacağı mal ve menfaattir. Üzerinden toprağı silkeleyip yere düşüren kimse zenginse malı sarfiyat ve gereksinim sahibi olur.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada toprak yemek, helal rızka, aileden gelecek  maddi olanaklara, iş yaşamında kazanılan hayırlı paraya işaret eder. Rüyada toprak yediğini görmek, gam ve kederden kurtulmaya, rızkın bol ve daim olmasına delalet eder. Gören kişiler için elde ettikleri kazanç ile güzel işler yapacaklarına tabir edilir. Ayrıca savaşta kazanılan ganimete, alın teri ile mücadele etmeye, yoksulluktan kurtulmaya rivayet edilmiştir. Rüyada çokça toprak yemek, malın değerlenmesine, mal ve mülk artışına yorulur. Her anlamı ile güzel yorumlar içermek ile beraber, zihin açıklığı ve sağlıklı olmak olarak da yorumlanmıştır. Gördüğünüz bu ya size, emek ve gayretlerinizin meyvesini alma zamanı geldiğini bildirir. Ayrıca dileklerinize kavuşmaya, çok istenilen bir olayın hayrınıza gelişeceğini gösterir. Rüyada toprak yeme ile ilgili farklı yorumlar için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Aynı zamanda alanında uzman hocalarımızdan rüyalarınızın tabirini çekinmeden isteyebilirsiniz.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Eşelemek

Rüyada toprak eşelemek, maddi destek görmeye, zor zamanların arkada kalacağına işaret eder. Rüyada toprak eşelediğini görmek, emek ve gayret ile alınacak zafere ihtişama yorumlanır. Bazen de gören kişi için verilen sözde emin olmaya, emanete sahip çıkmaya delalet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Yemek Ne Demek

Rüyada toprak yemek, gün yüzü görmeye, duaların kabulüne, rızkın genişlemesine tabir edilir. Salih rüyalardan olup, fakir için zenginliğe, malı olan için kazancın artmasına delalet eder. İslami anlamına göre, düş sahibinin yaptığı işlerde Allah rızasını gözetmesine, sadaka ve zekatın verildikçe malın artacağına yorumlanır. Rüyada toprak görmek, temiz ahlaka, gönül hoşluğuna yorumlanır. Aynı zamanda rızkın daim ve geniş olmasına, bazen de aile bağlarının kuvvetli olması olarak da tabir edilir. Rüyada kaşıkla toprak yemek, geleceğe emin adımlar ile ilerlemeye, aydınlık yarınlara sahip olmaya yorumlanmıştır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Süpürmek

Rüyada toprak süpürmek, toplum indinde itibara, sıhhat içinde olmaya, küslüklerin sona ermesine rivayet edilmiştir. Ünlü rüya tabircisi Kirmani‘ye göre rüyasında toprak süpürdüğünü gören kişinin, küs olduğu kişi ile arasın da sulh olacağına, korku ve endişelerinin gideceği olarak yorumlamıştır. Rüyada toprak elemek, çiftçi için hasadın bolluğuna, verimli bir yıla işaret eder. Aynı zamanda iş yaşamında gösterilen çaba ile mevki sahibi olmak olarak da tabir edilmiştir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Bellemek

Rüyada toprak bellemek, sıkıntıların günden güne azalacağına, zihin açıklığı ve zinde olmaya yorulur. Görülen bu rüyanın esrarı, yatırımlarınızın gün geçtikçe çoğalacağına, üzüntü ve tasadan arınmaya rivayet edilmiştir. Rüyada saksıya toprak doldurmak, elde olanın kıymetini bilmeye, kazancın bir kısmını birikime ayırmaya delalet eder. Bazen de ailenizi koruyup kolladığınıza, her sıkıntılarına koştuğunuza yorumlanır.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Kazmak

Rüyada toprak kazmak, zahmet ile erişilecek mal ve mülke işaret eder. Rüyada kuru toprak kazmak, ihsana ve tevazuya, alçak gönüllü olmaya yorumlanır. Rüyada yaş toprak kazmak, sıkıntı ve zorluğa işaret eder. Rüyada görülen toprak çamur olmadığı sürece güzel tabirler içermiştir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Altında Kalmak

Rüyayı gören kişinin, işle ilgili olarak yaptığı bir hamlenin kendisine zarar olarak döneceği, yüklü bir borcun altına gireceği, bu borçla birlikte sahip olduğu bazı gayrimenkulleri de bu amaçla harcayacağı, aile bireylerinden birinin araya gireceği ve bir yolunu bulup zararı farklı şekilde telafi edeceği anlamına gelir. Bu rüyanın görülmesi, kişinin, içinde bulunduğu ruhsal sıkıntının dışa vurumudur. Bu dönemde verilecek kararların çok dikkatli bir şekilde düşünülmesi gerekir. Rüyada toprak altında kalmak ve çıkmak, üst üste gelen problemlerin bazı adımların atılması sayesinde ortadan kalkacağına, deyim yerindeyse başa bela olan bir kişinin başının altından çıkan bir sorunun daha fazla büyümeden çözüleceğine ve ebeveynler için çok önemli olan bir konuda adım atılacağına rivayet edilir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Toprak Kazmak

Rüyada toprak kazmak, rüya sahibinin yapacağı hatalara işaret etmektedir. Kişinin doğru yoldan ayrılarak, harama el uzatacağı anlamına gelmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada toprak görmek, rüya sahibinin hayatında kendisine fazla zaman ayırmadığını düşüneceği ve  çok uzun bir yolculuğa çıkacağı demektir. Bu yolculuk sırasında bir çok insanla tanışacağı ve birisine aşık olacağı, onu elde etmek için elinden geleni yapacağı anlamına gelmektedir.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Kuru Toprak Kazmak

Rüyada kuru toprak kazmak, rüya sahibinin kısmetinin bol olacağı bir döneme delalet eder. Kişinin işlerinin açılacağına, borçlarından kurtulacağına, daha rahat ve güzel bir hayatı olacağına işaret eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada Çamur Toprak Görmek

Rüyada çamur toprak görmek; kişinin garanti olacak nimete ve kazanca erişeceğine, elinde bulunan mal varlığını ise başkalarına kaptıracağına ve kişinin iftiraya uğrayacağına işaret eder. Bu rüya ayrıca kişinin ter döktüğü ve emek verdiği işlerin istediği şekilde neticeye ulaşacağına, kişinin hayatındaki kırgınlık ve sıkıntıların ise sona ereceğine alamet eder.
+1 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)  
Rüyada toprak görmek; işaret ettiği genel anlamı yönünden rüya sahibi kişinin elde edeceği hayırlı rızık ve paraya tabir olmaktadır. Bu bakımdan son derece hayırlı bir rüya olarak nitelendirilmektedir. Sizin için rüyada toprak görmek ne demek? Evin içinde kırmızı toprak görmek şeklindeki konu başlıklarını tüm detayları ile birlikte derledik.

Rüyada toprak görmenin yorumu; rüyanın görülme biçimiyle ve rüyayı görmüş durumda olan birinin mevcut olan durumuna göre değişmektedir.

Rüyada Toprak Görmek

Rüyada toprak görmek; rüya sahibi için hayırlı rızık ve kazanılacak olan paraya işaret eder. Bu rüyayı gören kişi eğer tarlada çalışan biri ise evine bolluk ve bereket gelecek geleceğine alamet eder.

İlgili rüyalar

+6 oy
2 yorum 609 okuma
Uğur Şahin 8 Aralık 2019 Rüya kategorisinde Uğur Şahin Karabasan (888 puan)   yazdı
+4 oy
2 yorum 161 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Ustası (56.7k puan)   yazdı
+13 oy
7 yorum 146 okuma
+4 oy
22 yorum 73 okuma
mustafaharputi 1 Mart Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)   yazdı
+4 oy
20 yorum 65 okuma
mustafaharputi 1 Mart Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.3m puan)   yazdı
+6 oy
1 yorum 50 okuma
+4 oy
1 yorum 40 okuma
16 Nisan 2019 Tabir kategorisinde Leyla   4 22 yazdı
+3 oy
1 yorum 58 okuma
4 Eylül 2018 Rüya kategorisinde Beril   1 yazdı
+3 oy
1 yorum 63 okuma
Zeynel45 28 Mart 2020 Rüya kategorisinde Zeynel45 Rüyakar (3.0k puan)   yazdı
+4 oy
1 yorum 59 okuma
Hande yılmaz 7 Kasım 2020 Tabir kategorisinde Hande yılmaz Karabasan (88 puan)   yazdı
+8 oy
1 yorum 61 okuma
+5 oy
1 yorum 71 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Ustası (56.7k puan)   yazdı


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.
Rüya tabiri sözlüğü

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -1000
Yorum yazmak: +120
Düşünce yazmak: +12
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +150
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +350
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...