Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+6 oy
311 okuma
mustafaharputi Tabir kategorisinde Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
cami bir ibadet yeri olduğu için güzel ,temiz içten dilenen dileklerin kısa sürede gerçekleşeceği anlamına gelmektedir.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

103 Yorum

+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
 
En İyi Yorum
Rüyada camii veya mescit görmek, temiz bir ruh ve imana sahip olduğunuza, zengin olacağınıza işaret eder. Camii ve­ya mescitte namaz kılmak, makbul işler göreceğinize ve muradınızın gerçekleşeceğine işarettir.Kişinin rüyasında cami veya mescit görmesi genellikle iyiye ve hayra yorumlanır. Rüyada cami görmek, zenginli­ğine (mal ve mülke) ve dindarlığa (kişinin iyi bir Müslüman olduğuna) işaret eder demiştir yorumcular.Rüyasında camide namaz kıldığını gören kimsenin her işi­nin düzeleceğine ve işlerinin yolunda gideceğine işarettir.Bir genç rüyasında camiye gittiğini ve cemaate katıldığını görse, bu genç bekar ise temiz ve güzel bir kızla evlenece­ğine, eğer evli ise kendisinin güzel ve akıllı bir kızı olacağı­na işaret olarak yorumlanır.Cabiril Mağribi'nin yorumu:Bir kişi rüyasında cami (mescit) yaptırdığını görse, o kişi bekar ise dindar bir kimse ile evlenir veya evleneceğine işaret olarak yorumlamıştır.Rüyasında cami veya mescit yap­tırdığını gören kişi salih bir amel işler, yüksek bir mevkii durumuna getirilir, eğer bekarsa güzel bir kimseyle evlenir, parasını din yolunda harcar veya hacca gider ya da sadaka-i cariye (halka faydalı bir bina) yapar şeklinde yorumlanmıştır.Rüyasında cami veya mescidin kapısından girip hemen sec­deye vardığını (secde için yere kapandığını) görmek, rüya sahibi kişinin Cenab-ı Allah'ın affına ereceğine ve mutlulu­ğa kavuşacağına işarettir.Rüyasında cami veya mescitte hademelik (hizmetkarlık) yaptığını görmek, rüya sahibinin büyük ve faziletli bir za­ta hizmet edeceğine işarettir.Bir kimse rüyasında cami veya mescitte, uygun olmayan bir şey görse, bu onun dinde eksikliğine ve musibete uğra­yacağına işarettir.İmam-ı Nablusi'nin yorumu:Rüyada bakımlı ve sağlam bir cami görmek, halkın (insanların) etrafına (çevresine) toplandığı iyiliği ve doğruluğu yaymaya çalışan ve bunları insanlara öğretmeye gayret gösteren bir zatın sembolü olarak yorumlanır.Rüyasında bir caminin yıkıldığını görmek, dindar ve alim bü­yük bir zatın vefatına (öleceğine) işarettir demiştir Nablusi.Kişinin rüyasında caminin çatısında bir eksiklik görmek, rüyayı gören kimsenin amelindeki eksikliklere işarettir.Rüyasında kendi evinin camiye dönüştürüldüğünü (cami yapıldığını) görmek, rüya sahibi kişinin büyük hayra ve şe­refe, itibara ereceğine ve Müslümanları hayra ve iyiliğe çağıracağına işaret olarak yorumlanır.İbn-i Şirin' in yorumuKişi rüyasında bir bina yapımında kullandığı inşaat mal­zemeleri ile bir cami veya bir mescit yaptırdığını veya yaptırıyormuş olduğunu görse, bu rüyası onun (rüya sahi­bi) için cennette bir köşk yapılacağına müjde ile yorumla­nmıştır.Rüyasında bir cami veya mescit üzerine bir çatı yaptığını veya yaptırdığını görmek, rüya sahibinin yetimleri, zayıf­ları ve yoksulları gözetip koruduğuna işaret olarak yorum­lanmıştır.Bir kimse rüyasında camide oturuyorlar olduğunu görse bu onun, dini yönden kuvvetleneceğine, dindar bir kişi olaca­ğına işarettir.Kişinin rüyada cami görmesi, iyilik, hayır ve bereket ve nîmet ile tabir olunur.Rüyada cami görmek, sultan ve onun ma­kamına, medrese hocalarına, âlimler ve fıkıh bilginlerine ve kadri yüce bir kadına işâret eder.Bazen rüyada cami görmek, düşmandan korunup korkudan emin olmak için yapılan kaleye delâlet eder.Rüyada camiye girdiğini görmek, din işle­rini hakkjyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hâkime ve insanın ticaret için çıktığı pazara işâret eder.Rüyada cami ve mescitlere girmek, günâhtan temizlenmeye; kiliseye ve havraya girmek dinde bozukluğa işârettir.Bir şehrin camisi, o şehir halkına delâlet eder.Rüyada şehir camiini görmek; anne, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işâret eder.Rüyada mazlum olarak camiye girdiğini görmek, adalete, Kur'ân'a, denize, temizlik yeri olan hamama, huşu yeri olan kabre, yı­kanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye işâret eder. Şehir camii kale olarak da yorumlanır.Camiinin tavanı, devlet başkanının yakınla­rı ve onunla ilişkide olan kimselere ya da hü­küm vermede müracaat edilen dini kitaplara işâret eder.Rüyada caminin sergilerini, halılarını gör­mek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz ibade­ti için camide toplanan cemaate delâlet eder.Bazen de camiinin sergileri, devletin ada­letine ve kendisine itaat eden âlimlere işârettir.Camiinin lamba ve mumları, o asrın fıkıh âlimlerine ve İslâm hukuku bilginlerine işâret eder.Bazen de camiinin lambaları, icap ettiği zaman verilen mala işârettir.Camiinin kapıları, devlet başkanının koru­malarına veya en yakın adamlarına işâret eder.Camiinin kapıları, şehrin işçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplarına da işâret eder.Camiinin minaresi, devlet başkanının veki­li veya habercisine, vezir ve imama, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasına işârettir.Bazı kere de minare, müezzine, Kur'ân-ı Kerim okuyana işâret eder.Rüyada caminin mihrabını görmek, helal rızka, sâliha zevceye, dinde hayra işâret eder.Bazen de camiinin mihrabı, imamına; min­beri, devlet başkanı yahut hatibine işârettir.Camiinin kubbesi ve yüksek yerleri, şehrin liderlerine ve haline muttali olan kimselere; aşağı tarafları şehrin avam halkına işârettir.Camiinin direkleri, zikir yapanlara, ilim tahsil edenlere ve ibadete devam edenlere işârettir.Bazen de camiinin direkleri, devlet büyük­leri ve yöneticilere işâret eder.Camiinin müezzini, şehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halkı hidayete davet eden ve duâsına inanılır âlimlere işâret eder.Rüyada, cami, mescit ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi olunacak bir âlime işâret eder.Rüyada, cami, mescit, medrese veya başka hayır evi imar eylediğini görmek, uyanıkken bunları yapmaya muvaffak olmaya delâlet eder. Ve rüya sahibi sâlih ameller işler.Ehil birisinin rüyada, cami, mescit, medre­se veya başka hayır evi imar eylediğini görme­si, hüküm ve nüfuz sahibi olmasına işâret eder.Yine rüyada cami, mescit veya medreseye bir şey ilave ettiğini görmek, dinde çok hayıra nâil olmanın işâretidir.Rüyada bir mescit inşa ettiğini görmek, dindar ve sâliha bir kadın ile evlenmeye işâret eder.Bazen rüyada, camiye, mescide veya med­reseye girdiğini görmek, takva ile de tabir olunur.Rüyada cami yaptırdığını görmek, bilgin ve önder olmaya, hacca gitmeye de işâret eder.Yine rüyada cami yaptırdığını görmek, zengin için malının zekatını vermeye; fakir için zengin olmaya işârettir.Alim ve sanatçı birisinin rüyada cami yap­tırdığını görmesi, hayırlı ilim ve esere işâret eder.Yönetici birisinin rüyada cami yaptırdığını görmesi, hakka ve halka hizmete işârettir.Camide namaz kılmak ve bunu tamamla­mak, arzu ve isteğinin tamam olmasına işârettir.Rüyada imama uyup namaz kıldığını gör­mek, rahmet üzere olmaya ve bazı işlerine başkasına havale etmeye işâret eder.Rüyada camiden içeri girip secdeye kapan­mak, tövbe etmeye ve hidayete yorumlanır.Rüyada camiyi açık bulmak hayır ve bere­ket kapılarının açılmasına, kapalı bulmak ve içeri girememek işlerin güçleşmesine, arzu ettiği şeyin biraz gecikmesine işâret eder.Rüyada camide öldüğünü görmek bir töv­be ile dünyadan ayrılmaya işârettir.Bir kimsenin rüyada caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya sa­hibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesine alâmettir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Camide namaz kıldığını gören kişi maddi rahata kavuşur. Cami yaptırdığını gören ise; insanların peşinden gideceği lider olur. Camiye girdiğini gören güvene kavuşur. Caminin kapılarını kapalı görmek planlanan işlerin umulduğu gibi gitmeyeceğini gösterir. Bekar bir insanın cami görmesi zengin bir kadınla evleneceğine de işaret edebilmektedir.

Rüyada görülen cami,anne,baba, hoca gibi kendisine itaat edilmesi gereken herkestir.Görülen şehir camisi kale olarak yorumlanır.

Caminin, tavanı devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir.Caminin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.
Aynı zamanda cami bir ibadet yeri olduğu için güzel ,temiz içten dilenen dileklerin kısa sürede gerçekleşeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada cami görmek

Camide namaz kıldığını gören kişi maddi rahata kavuşur. Cami yaptırdığını gören ise; insanların peşinden gideceği lider olur. Camiye girdiğini gören güvene kavuşur. Caminin kapılarını kapalı görmek planlanan işlerin umulduğu gibi gitmeyeceğini gösterir. Bekar bir insanın cami görmesi zengin bir kadınla evleneceğine de işaret edebilmektedir.

Rüyada görülen cami,anne,baba, hoca gibi kendisine itaat edilmesi gereken herkestir.Görülen şehir camisi kale olarak yorumlanır.

Caminin, tavanı devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir.Caminin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.

Kişinin rüyada cami görmesi, hayır ve bereket ile yorumlanmaktadırç Rüyada camiye girdiğini görmek, din işlerini hakkıyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hakime ve insanın ticaret için çıktığı pazara işaret eder.Aynı zamanda cami bir ibadet yeri olduğu için güzel ,temiz içten dilenen dileklerin kısa sürede gerçekleşeceği anlamına gelmektedir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Bir rüyada cami görmek güzel ve hoş işaretler demektir. Cami hayali, kişinin işine müdahale etmez. Bu kişi dinine adanmış ve kendini adamıştır ve her zaman dini görevlerini yerine getirir. Şehirde görünen bir cami, saygı duyulması gereken aile büyüklerini belirtir. Günahsız bir kişi camiye girdiğinde harika şeylere dikkat çeker. Bu, ruhun ve bedenin saflığını, adil olmak, elini, dilini ve belini domine etmek, ayrıca dine sevgi ve saygıyı ifade eder.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Görmek

Rüyadaki bir cami, gerçek hayatta bir camiyle aynıdır. Cami inşa etmeyi hayal eden adam büyük bir bilim adamı olabilir. Buna ek olarak, ölme hayalinin sahibi camiyi ziyaret edecek ve tüm dini görevlerini ve tüm dini görevleri bir işaretle birisinin ne yapacağını gösteriyor.

Bir rüyada camiye girme vizyonu, rüya sahibinin tövbe onuruna sahip olacağını gösterir. Hayalperest, camiye girdiğini ve alnına yayıldığını, alnına dokunduğunu görürse, tövbe eder ve yönetir. Caminin kapıları açıksa, bolluktur ve kapalı ise felaketi gösterir.

Mutlu bir hayattan bıktım. Hayalperest, saf ahlak sayesinde, herkesin sevdiği ve güvendiği kişi olacak, bu yüzden herkes neredeyse herkesin yardımından endişe duyduğunda, yakında çok iyi bir iş imzalayacak ve asla düşünmeyecek finansal ve ahlaki problemler olmayacak kendiniz hakkında Bu güzel bir çalışmanın başında bulacağınız bir yanılgıdır. Camiyi bir rüyada minareye dönüştürün, güzel bir iş kurmada önemli bir rol oynayın, toplum için yararlı bir insan olun, iş dünyasında sorunları olan bir kişiyi destekleyin, Allah yolunda olumlu çalışmalar imzalayın, fakir fukaranın yoksulluğuna son vermek için öncülük etmek ve sorunları çözmek için adımlar atmak demektir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Aramak

Rüyada bir cami aramak, rüyanın sahibinin hayatındaki zor ruh hallerinden ve tatminsiz durumlardan kurtulmak, kendisi için liderlik bulmak istediğini, bu niyetle araştırma yapacağını ve hayatını bambaşka bir yöne yönlendirecek, ona dini konularda rehberlik edecek insanlarla tanışacak. İslami konularda eksik olan sorunlar hakkında bilgi alınacağını, Kuran'ın okunacağını, şu ana kadar görmezden gelinen veya eksik olan ibadete daha fazla dikkat edileceğini ve Allah yolunda. Bir insanın yardım için bir araç olmaktan mutluluk duyacağını, başkalarına yardım etmeyi sevdiğini ve fırsatlarını ihtiyacı olan insanlarla paylaştığı için asla bir sorun görmeyeceğini söylüyor. Dünyadaki meydan okuyan cami ve mutluluk. Ruhundan günahtan uzak yaşamaya hükmeder. Doğruluktan uzaklaşmamak için daima Allah'a dua eder.

Bir camiyi görmek inanç meselesidir. Büyük yardım sağlanacağını vurgulayan rüya, bir kişinin her zaman bir çözüm bulacağını söyleyerek yorumlanır. Daha rahat bir hayata sahip olmak, ibadetlerini Allah'ın emirlerine tam olarak yerine getirmek isteyenlerin hedeflerine ulaşacakları, sıkıntılarından kurtulacakları ve hastalıklarından kurtulacakları anlamına gelir. Bir oğlun özleminin sonu hakkında iyi haber veren bir rüya da iyi evliliklerin ve buluşacak iyi insanların bir işaretidir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Avlusu Görmek

Bir caminin avlusunu hayal etmek, dindar bir kişiden önemli tavsiyeler almak, bir kişinin hayatının verimliliğini arttırmak, bekar ve iyi işler yapanlar için tek bir tam İslam inancı için zengin bir hayat sürmek, açık evlilik, bir çocuk için biriyle zengin, asil bir evlilik sonuçlandırılacaktır. Bir caminin avlusunda görmek, aynı zamanda bir kişinin çok yardımcı olacağı, kötü bir durumda bir kişinin yüzünü gülümseteceği ve Allah'ın gözünde bir iyilik alacağı anlamına gelir. Bu çok uğurlu bir rüyadır ve onu gören insanların problemlerinin bittiğini, ağız tadı yerinde olduğunu ve sevdikleriyle uyumlu olduklarını ve iyi bir ilişkiye sahip oldukları yorumlanmaktadır.

İslam yorumcuları, inançları hakkında daha fazla bilgi edinebilecek, bilgelikleri hakkında bilgi ve anlayışa sahip olacak, öğrendikleri bilgileri hayatlarına entegre edebilecek, daha pürüzsüz ve daha sadık bir yaşam sürecek ve doğru yolu ihlal etmeyen işler yapacaklardır. Aynı zamanda rüya sahibinin işyerinden ayrılacağı ve patron olacağı ve topluma başkanlık edeceği organizasyonun başı olacağı anlamına gelir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada cami görmek hayırlı olarak tabir edilir. Rüyada cami güzelliğe ve iyiliğe yorulur. Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada cami gören kişi harama karışmaz, dinine düşkün birisi olarak yorumlanır. Bazı kaynaklara göre rüyada cami görmek para kazanmak için bir işle meşgul olmak anlamına gelmektedir. Şehirde görülen cami saygı duyulması gereken aile büyüklerine işaret eder. Rüya içerisinde caminin tavanını görmek ülke yöneticiliğinde üst mevkilerde yer alan biriyle samimi olmak manasına gelmektedir.

Diğer rüya tabircisi yorumcularına göre rüyada cami veya mescit görmek, rüya sahibinin temiz bir ruha ve imana sahip olduğuna ve rüya sahibinin zengin olacağına işaret etmektedir. Rüyada cami görmek zenginliğe işarettir. Kısacası rüyada cami görmek olumlu ve hayırlı bir rüyadır. Yorumları da hayırlı olmaktadır.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ MİNARESİ GÖRMEK NEYE İŞARET EDER?

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada cami minaresi görmek, rüya sahibinin insanları doğru yola eriştiren ve kötülüklerden alıkoyan ahlaklı ve güçlü iradeli bir adama işaret etmektedir. Bu rüyayı gören kişinin çevresinde yanlış kişiler varsa onları düzelteceği manasını taşımaktadır.

Rüyada cami minaresi görmek hayırlıdır. Fakat rüyada cami minaresini yıkmak ya da tahrip etmek olumsuz olarak yorumlanır. Rüyada minare yıkmak birlik ve beraberliğin bozulması anlamına gelmektedir. Ayrıca insanlar arasında çıkacak ihtilafa da işaret eder.
Rüyada cami görmek ne anlama gelir? Rüyada cami minaresi ne manaya gelir? Rüyada caminin içinde olmak, camide başkasını görmek, avlu görmek
Rüyada cami görmek
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ MİNARESİNE ÇIKMAK NE DEMEKTİR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada cami minaresine çıkan kişi, büyük bir makama ulaşır ve herkes tarafından tanınarak şan ve şöhret sahibi olur. Rüyasında evin içinden minarenin çıkması aile bireylerinden birisinin çok büyük bir isme sahip olacağının ve tahmin edilemeyecek kadar yükseleceğinin göstergesidir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİNİN İÇİNDE OLMAK NE DEMEKTİR?

Rüyada caminin içerisinde olmak en hayırlı şekilde yorumlanan tabirlerdendir. Rüyada camide olmak demek rüya sahibinin büyük bir hayır elde edeceği manasını taşımaktadır. Bu rüyayı gören kişinin tüm arzu ve istekleri gerçekleşir. Rüyada caminin içinde olmak, cami içerisinde olmak hastalar için şifa bulmaya, maddi ve manevi her türlü sıkıntıdan kurtulmaya delalet etmektedir. Ek olarak bir tabire göre rüyada camide oturduğunu gören kişi büyük bir işe girişecektir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİDE İBADET ETMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada cami içinde ibadet etmek manevi huzura, dini çaıdan kendini geliştirmeye ve insanlığının yükselmesine işaret eder. Ayrıca rüyada cami içinde namaz kılmak rüya sahibinin her türlü isteğinin gerçekleşmesine işarettir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ ARAMAK NEDİR?

Rüyada cami aramak farklı manalara gelmektedir. Ekseri tabircilere göre rüyada cami aramak rüya sahibi kişinin hayatındaki zor ruh halinden ve sıkıntılı durumlarından kurtulmak istediğini, kendisi için lider birini bulmak istediğine işaret eder. Haliyle rüya sahibi araştırmalara başlayacaktır ve ona dini anlamda rehberlik eden birini bulacak manasını taşımaktadır. Yani kısacası dini açıdan eksik olduğu tarafların bilgilerini alim kişilerden edineceği manasını taşır.

Bazı tabircilere göre rüyada cami aramak günahtah uzak yaşamaya işarettir. Kişinin doğruluktan uzaklaşmaması için Allah'a sürekli dua etmesi tavsiye edilmiştir.
Rüyada cami görmek ne anlama gelir? Rüyada cami minaresi ne manaya gelir? Rüyada caminin içinde olmak, camide başkasını görmek, avlu görmek
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ AVLUSU GÖRMEK NE MANAYA GELİYOR?

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada cami avlusu görmek dindar, alim bir kişiden önemli tavsiyeler almak manasına gelmektedir. Ayrıca rüyada cami avlusu görmek farklı alimlere göre değişik yorumlanmaktadır. Rüyada cami avlusunu gören eğer bekarsa dini için zengin bir yaşam sürmeye, eğer rüyayı çocuk gördüyse zenginliğe işaret eder.

Rüyada cami avlusu görmenin bir diğer tabiri ise, aynı zamanda bir kişinin çok yardımcı olacağı anlamına gelmektedir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ İNŞAATI GÖRMEK

Rüyada cami inşaati görmek rüya sahibinin çalışma hayatı içerisinde bilgi ve tecrübe istenilen işlere liderlik yapacağına işaret eder. Aynı zamanda cami inşaati bolluk ve bereketi de temsil etmektedir. Başka yorumculara göre ise biraz kötüye işaret edilse de genel anlamda hayırlara işarettir. Rüyada cami inşaatı görmek hane halkının bereket ve bolluğa gireceğine, varlıklı kimseden olacağına, yakın bir arkadaşlar iş fikri alacağına işaret eder. Diğer bir taraftan rüya sahibinin karşısına belalı ve kötü niyetli kişiler de çıkabilir. Aynı zamanda bir rivayete göre rüyada cami inşaatı görmek insanları kırmak manası da taşımaktadır.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ MİNARESİNİN YANMASI NE MANAYA GELİR?

Rüyada cami minaresinin yanması hayırlı yorumlanmaz. Bu rüya, rüya sahibinin yaşadığı yerde dini eksikliklerin olmasına, bu mekanda fitne ve karmaşaların yaşanmasına ve son olarak insanların dinden uzaklaşmalarına delalet etmektedir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ MİNARESİNİN ÇÖKMESİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyada cami minaresinin çökmesi küçük bir zatın ölümüne işaret etmektedir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ MİNARESİNİN TAMİR OLUNMASI NE DEMEKTİR?

Rüya tabircilerine göre cami minaresinin tamir olunması rüya sahibinin doğru yola erişip mutlu olmasına yorumlanır.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ HOCASI GÖRMEK

Rüya tabiri alimlerine göre rüyada cami imamı, cami hocası görmek sıkıntı ve zorlukların aşılacağına işaret etmektedir. Bazı tabircilere göre ise rüya sahibinin kötü alışkanlıklarından arınacağına, geçim sıkıntısı ve huzursuzluğun biteceğine işaret etmektedir. Rüya sahibinin zaman içerisinde tüm sorunlarının çözüme kavuşacağına da işaret ettiği söylenir. Kısacası rüyada cami hocası görmek büyük manada hayırlıdır ve olumlu olarak tabir edilir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ YAPILDIĞINI GÖRMEK

Rüya tabiri eserlerine göre rüyada cami yapıldığını görmek rüya sahibinin iş ve meslek hayatında yaşayacağı olumlu gelişmelere işaret eder. Rüya sahibinin yabancı kişilerle ortaklık kuracağına ve yapılan bu ortaklıktan büyük gelirler sağlayacağına işaret eder.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ GÖRMEK

Camide namaz kıldığını gören kişi maddi rahata kavuşur. Cami yaptırdığını gören ise; insanların peşinden gideceği lider olur. Camiye girdiğini gören güvene kavuşur. Caminin kapılarını kapalı görmek planlanan işlerin umulduğu gibi gitmeyeceğini gösterir. Bekar bir insanın cami görmesi zengin bir kadınla evleneceğine de işaret sayılabilir.

Rüyada görülen cami,anne,baba, hoca gibi kendisine itaat edilmesi gereken herkestir.Görülen şehir camisi kale olarak yorumlanır.

Caminin tavanı devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir.Caminin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.

Kişinin rüyada cami görmesi, hayır ve bereket ile tabir olunur. Rüyada camiye girdiğini görmek, din işlerini hakkıyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hakime ve insanın ticaret için çıktığı pazara delalet eder. Bir Müslümanın rüyada şehir camiini görmesi; ana, baba, hoca ve üstad gibi kendisine itaat etmesi gereken herkese delalet eder. Rüyada bir caminin mihrabını görmek, helâl rızka ve hoşgörülü bir eşe işarettir.

Rüyada mazlum olarak camiye girdiğini görmek, adalete, Kuran ve denize, temizlik mahalli olan hamama, huşu yeri olan kabre, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye delalet eder. Rüyada, cami, mescid ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi olunacak bir bilginin varlığına delalet eder. Rüyada cami görmek şu şekillerde tabir olunur:

a) Sultan ve onun makamı,

b) Medrese hocaları,

c) Alimler ve fıkıh bilginleri,

d) Kadri yüce bir kadın.

Rüyada cami görmek, düşmandan korunup korkudan emin olmak için yapılan kaleye delalet eder. Bir kimsenin rüyasında caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesine alamettir. Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz ibadeti için camide toplanan cemaate delalet eder.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Büyük cami melike, küçükleri ise oranın yöneticisine; şeref ve itibara, Cami ve mescid sultan ve onun adamlarına, hakim ve kadılara, alim ve fıkıhçılara, kadri yüce ve muhterem bir kadına; çarşı ve ticarete, Camiye girmek dini emirleri yerine getirmeye, müslüman kimliğini muhafaza etmeye, Cami yaptırmak bilgin ve önder olmaya, hacca gitmeye, dindar bir kadınla evlenmeye, uyanıkken cami yaptırmaya yahut başka bir hayır işlemeye; Camiye ilave yaptırdığını görmek ziyade hayırlara, Camiden içeri girip seddeye kapanmak tövbe hidayete, Camiyi açık bulmak hayır ve bereket kapılarının açılmasına, kapalı bulmak ve içeri girememek işlerin güçleşmesine, arzu ettiği şeyin biraz gecikmesine, Bir vasata ile camiye gitmek akrabasından ilişkiyi kesmeye, Camide öldüğünü görmek nasuh bir tövbe ile dünyadan ayrılmaya, Caminin kapıları, üst düzey yöneticilerin en yakın adamlarına, Camide namaz kılmak ve bunu tamamlamak arzu ve isteğinin tamam olmasına, İmama uyup namaz kıldığını görmek rahmet üzere olmaya ve bazı işlerine başkasına havale etmeye; Camine bir noksanlık yahut çirkin bir fiil görmek, o mescidin bulunduğu yerin insanlarının vaziyetlerine; görülen iyilikler ise, gene onların iyiliklerine delate eder. ( Ayrıca Bakınız; Namaz, Mihrab, Minber, Minare.)
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada cami veya mescit görmek işlerinde başarılı olacağına isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir.

Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada kutsal yerleri görmek çok iyidir. Rüyasında camiye bakan kimse bütün sıkıntılarından kurtulur.

Rüyada cami, mescit ve medrese yaptigini veya tamir ettigini gören, kendisine ve ilmine inanilan bir kisi olur. Cabir ül Magribi ye göre: Bir mescit yaptigini gören dindar bir kisi ile evlenir. Kendisini cami, mescit veya medresede ve etrafi güller ve çiçekler ve yesilliklerle çevrili gören, bir iftiraya ugrar, fakat sonradan hakikat anlasilarak lekelenmeden kurtulur. Kendisini cami, mescit veya medresenin içinde gören kisinin ahireti güzel olur. Eger hacca gitmemis ise hacca gider. Cami veya mescidin kapisindan girerek hemen secdeye kapan digini görmek, tövbesini Cenabi Hakkin kabul ettigine delildir. Bir mescit veya camie gelip kapisini kapali bulmak, islerinin güçlesecegine; kapisinin açilip içeriye girdigini görmek, bir kimseye dini hususta yardim edilip günahlarindan kurtarilacagina; bir hayvana binerek cami veya mescide girdigini görmek, akrabalarindan ilisigini kesip, artik onlara yardim etmeyecegine; cami ve ya mescit içinde öldügünü görmek, tövbe etmesi gerektigine; cami ve mescitte bir vazifeli oldugunu görmek, yüksek ve taninmis bir kisiye bir hizmette bulunacagina; mescidin hali, kilim veya hasirlarini eskimis görmek, karisinin veya kocasinin iyi yolda olmadigina; mescit veya camide uyanik iken uygun olmayan bir seyin oldu gunu görmek veya orada o isi yapmak, musibete delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada camiiye girmek, din islerini yapmaya, helal ile haram arasini ayiran hakime, insanin ticaret maksadiyle pazara çikmasina isarettir. Sehir camii, anne, baba, hoca ve ögretmen gibi kendisine itaat lazim olan herkese isarettir. Mazlum olarak camiiye girmek, adalete, Kur an a, denize, temizlik yeri olan banyoya, husu yeri olan kabre, yikanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kibleye yönelmeye isarettir. Sehir camii, kale olarakta yorumlanir. Camiinin tavani, devlet baskaninin yakinlari ve onunla iliskili olan kimselerdir. Camiinin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir. Camiinin lambalari, icap ettigi zaman verdigi malidir. Camiinin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimleri manasina gelir. Camiinin kapilari devlet baskaninin korumalaridir. Minaresi ise devlet baskaninin vekili veya habercisidir. Lamba ve mumlari, çagin islam hukuku bilginleridir. Camiinin tavani, hüküm vermede müracaat edilen kitaplardir. Minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanlari toplamaya kalkismasidir. Minberi, hizmetçisi, mihrabi da hanimi ve ona layik olan seyidir. Bazen de camiinin mihrabi helal rizka ve iyi bir ese, minaresi, vezir ve imama, bazen de minare, müzesine, Kur ani Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapisi kapicisina, idarecisi de lambalarina isarettir. Camiinin yanmasi rüya sahibinin kaybolmasina, mülkünün degismesi anlamina gelir. Camiinin etrafinda olan sadirvan, subaylar ve askerler için kislalar gibidir. Sehir camiii, oranin halkina isarettir. Camiinin kubbesi ve yüksek yerleri, sehrin llderlerine, asagi taraflari sehrin avam halkina direkleri, zikir yapanlara, ilim tahsil edenlere ve ibadete devam edenlere isarettir. Camiinin mihrabi, imamina, minberi devlet baskani yahut hatibine isarettir. Camiinin sergileri, sehrin hayir sahiplerine ve namaz kilmak için camiide toplananlara isarettir. Camiinin müezzini, sehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halki hidayete davet eden ve duasina inanilir alimlerine isarettir. Camiinin kapilari sehrin isçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplaridir. Bu zikrolunan seylere iyilik ve kötülükten kavusan seyin tabiri onun isaret ettigine aittir.

Rüyada cami görmek; temiz bir imana ve zengin olmaya, camide namaz kıldığınızı görmek; muraınıza ereceğinize işarettir.
+5 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Görmek

Rüyada cami görmek, çok güzel ve hayırlı bir rüya olarak tabir edilmiştir. Ekmeğinizi helal yollarla kazandığınızı, dini vecibelere hâkim ibadetine düşkün bir insan olduğunuzu, her durumda ve koşulda adil davranacağınızı gösterir. Rüyada cami görmek, çok para kazanacağınız bir işe sahip olmak ve malının çoğunu muhtaç kimselere dağıtacağınız anlamını taşır.

Rüyada günahsız bir kimsenin camiye girmesi; diline ve eline hâkim olan bir kimse olacağınıza, fesatlık ve kötülükten uzak duracağınıza, Allahtan korkan kuldan utanan bir insan olacağınıza işaret eder. Rüyada cami görmek, her daim kişiye hayır getiren ve temiz kalpli olmaya ileten bir rüya olarak yorumlanmıştır.

Bkz: İmam, Cuma Namazı Kılmak
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camiye Gittiğini Görmek

Rüyada camiye gittiğini görmek; maddi ve manevi bütün sorunlarınızı aşacağınızı, çevrenizde sizi rahatsız eden bir kimseden Allah’ın izni ile kurtulacağınızı, hem bedenen hem de ruhen çok sağlıklı olacağınızı işaret eder.

Rüyada camiye gittiğini görmek; uzun süredir yaşadığınız aile içi kavgaların son bulacağına, borçlarınızı bir bir ödeyeceğinize, göstereceğiniz kararlı duruş sayesinde her şeyin üstesinden kolaylıkla geleceğinize delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camide Namaz Kıldığını Görmek

Rüyada camide namaz kıldığını görmek; uzun süredir üzerinde çalıştığınız projeleri hayata geçireceğinize, yüklü miktarda mal ve para kazanacağınıza, ömrünüzün sonuna kadar mutlu olacağınız bir evliliğe adım atacağınıza işaret eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camide Cemaatle Namaz Kıldığını Görmek

Rüyada camide cemaatle namaz kıldığını görmek; bayağı bir süredir kötü giden işlerinizin en sonunda düzeleceğini, tüm maddi ve manevi sorunların bitip mutlu olacağınızı ifade eder. Aynı zamanda aile hayatında da aradığınız huzuru ve mutluluğu yakalayacağınızı gösterir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Avlusu Görmek

Rüyada cami avlusu görmek; güzel bir işe imza atıp itibarınızın artacağına, herkes tarafından daha fazla değer gören biri olacağınıza ve rahat bir hayata sahip olacağınıza işaret eder. Rüyada cami avlusunda beklemek görmek, birçok kimsenin asla yapamam deyip cesaret edemediği bir işe kalkışacağınızı ve azminiz sayesinde bu işten büyük kar sağlayarak yüksek gelir elde edeceğinizi alamet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Caminin Yıkıldığını Görmek

Rüyada caminin yıkıldığını görmek, hayırlı olmayan bir rüya olarak tabir edilir. Ailenizde yaşanacak tartışmalar sonucunda evliliğinizde zedeleneceğini gösterir. İş hayatınızda itibarınızın sarsılacağına, maddi açıdan ağır bedeller ödeyeceğinize ve canınızın sıkılacağı bir hadise yaşanacağına işaret eder. Rüyada caminin yıkıldığını görmek, şanssızlık ve talihsizlik olarak yorumlanmıştır.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami İçinde Olduğunu Görmek

Rüyada cami içinde olduğunu görmek; işlediğiniz bir günah yüzünden nedamet getireceğinizi ve ellerinizi semaya açıp, Allah’tan af dileyeceğinizi gösterir. Rüyada cami içinde alnınızı secdede gördüyseniz, bu rüya büyük pişmanlık yaşadığınız anlamını taşır. Rüyanızda caminin kapıları açık ise bolluk ve berekete kapalı ise sıkıntıya delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Yaptırdığını Görmek

Rüyada cami yaptırdığını görmek, gerçek hayatta hayırlı bir işe vesile olacağınızı gösterir. İslami kaidelere uyan ve dini bütün biriyle evlilik yapacağınıza, ilim irfan sahibi büyük bir âlim olacağınıza, önümüzdeki yıllarda umre ziyareti yapacağınıza alamet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Hocası Görmek

Rüyada cami hocası görmek; elinize geçen fırsatları doğru değerlendireceğinizi, hiçbir fırsatı kaçırmayacağınızı, verdiğiniz sözleri yerine getireceğinizi işaret eder. Rüyada cami hocası olmak; sizi çok mutlu edecek bir haber alacağınıza, yaptığınız hataların tekrarlanmaması için uğraş vereceğinize, bir kimsenin tecrübesinden istifade edeceğinize delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camide Öldüğünü Görmek

Rüyada camide öldüğünü görmek, oldukça hayır getiren bir rüya olarak tabir edilir. Allah katında günahlarınızdan temizlenmiş olacağınızı, sevilen ve örnek alınan bir kul olacağınızı, âlimlerin ve ulemaların sohbetine katılacağınızı rivayet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Güzel ve iyi olarak yorumlanan bu rüyayı gören kişi için harama karışmayan, dini görevlerini eksiksiz yerine getiren kişi olarak tanımlanır. Bu rüya, aynı zamanda ruhun ve bedenin temizliğine, adil olmaya, eline, diline ve beline hakim olmaya ayrıca dine duyulan sevgi ve saygıya işaret eder. Rüyada cami görmek için yapılan farklı bir tabirde ise para kazanmak için bir işle meşgul olmak anlamına geldiği belirtilmiştir. Genel anlamda cami ile alakalı görülen rüyalar olumlu olarak görülür.

Rüyada camii görmek, dini açıdan güzelliklere yorumlanır. Rüya sahibi din işlerinde yer alacaktır. İnsanlara hayır dağıtan, onların eksikliklerini tamamlayan, ihtiyacı olana destek olan bir kişi olacaktır. Haramdan uzak duracak, helale yönelecektir. Bu nedenle hayatında bolluk ve bereket eksik olmayacaktır. Mütevazı bir hayat sürecek, kimsenin malında gözü olmayacaktır. Çok fazla göz önünde olmayacaktır.

Cami ile ilgili olarak görülen rüyaların tabirleri genel anlamda olumlu olması ile birlikte içeriğine göre değişmektedir. Detaylarına göre farklı olayların habercisi olan cami görülen rüyaların çeşitli tabirlerini aşağıdaki konu başlıklarına göre derledik.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ MİNARESİ GÖRMEK

Rüyada cami minaresi görmek, insanları doğru yola eriştiren ve kötülüklerden alıkoyan ahlaklı ve güçlü bir adamın sembolüdür. Bu rüya gören kişinin hareketleri ve güzel düşünceleri ile insanları çevresinde toplayacağının ve onları yanlış hareketlerden kurtaracağının göstergesidir. Minareyi yıkmak veya tahrip etmek birlik ve beraberliği bozmaya veya insanlar arasında ihtilaf meydana getirmeye delalettir. Minare bazı alimlere göre ise saygınlık ve takdir toplama anlamlarına gelir. Rüyada cami minaresine çıkan kimse, büyük bir makama ulaşır ve herkes tarafından tanınarak şan ve şöhret kazanır. Rüyasında evin içinden minarenin çıkması aile efradından birinin çok büyük bir isme sahip olacağının ve tahmin edilemeyecek kadar yükseleceğinin göstergesidir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Minaresinin Yanması

Rüyada minarenin yanması, rüya sahibinin yaşadığı yerde dini eksikliklerin olmasına, fitnenin ve karmaşanın çıkmasına, insanların dinden uzaklaşmalarına yorumlanmaktadır. Minarenin çökmesi, büyük bir zatın ölümüne, minarenin tamir olunması ise doğru yola erişip mutlu olmaya yorumlanır. Rüyasında minarede yaşayan kişinin hayatı güzelliklerle dolu olur ve uzun bir ömre sahip olur. Bu rüya aynı zamanda din yoluna girmeye, manevi anlamda yükselmeye de işarettir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ İNŞAATI GÖRMEK

Rüyada cami inşaatı görmek çalışma hayatı içinde bilgi ve tecrübe sahibi olarak işlere liderlik edileceğine, bolluk ve bereket içinde bir hayat yaşanacağına, uzun zamandan beri hayalini kurduğu şeyden ötürü kendisini istemeyeceği olayların içinde bulacağına, öfkesine yenilerek onlara hakaret ve haksızlık edeceğine, insanları kıracağına, kötü günlerini atlatmayı başaracağına, hanesine bereketin ve bolluğun geleceğine, çok yükseleceğine, varlıklı kimse olacağına, yakın bir arkadaştan gelecek iş fikrinin değerlendirileceğine, rüya sahibinin karşısına art niyetli ve belalı kişilerin çıkacağına işaret eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ YIKILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada cami yıkıldığını görmek bir sebeple maddi bir kaynak bulunup çeşitli harcamalar yapılacağına, zorlukların ve zorunlulukların kısa süre içinde ortadan kalkacağına, sıkıntılı geçen ve çok büyük zararlara sebep olan bir dönemin kapanacağına ve hayırlı bir işe girileceğine, artık refah içinde, sevdikleri ile mutlu bir şekilde, herhangi hastalıktan sıkıntı çekmeden, kötü insanların kıskançlıklarından ve kötülüklerinden uzak bir hayat süreceğine, çok büyük bir rahatlık yaşanacağına, sürekli koşturmasına sabırla ve azimle çalışmasına rağmen çok fazla ileri gidemeyeceğine ve bu yüzden kendi kendisine çok büyük bir kızgınlık besleyeceğine ve sürekli kötü düşüncelere kapılacağına, iş hayatında ve aile hayatı içinde karşısına çıkan sorunlarından kurtulup mutlu zamanlar geçireceğine, atacağı adımlar ve gerçekleştireceği çalışmalar sayesinde iş hayatında ve aile hayatında çok hayırlı ve güzel durumlar ile karşılaşacağına, hayır duaları alınacağına, zaman zaman farklı yerlere tatile ya da iş gezilerine gidileceğine ve huzurlu bir ruh yapısına sahip olunacağına, rahat bir hayata sahip olunacağına, rüya sahibinin de gerek eğitim hayatı için gerekse de iş hayatı için kendisine çok büyük yardımlarda bulunacağına yorulmaktadır.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ HOCASI GÖRMEK

Rüyada cami hocasını görmek sıkıntıların ve zorlukların aşılacağına, bir sebeple çok zarar göreceğine, kötü alışkanlıklarından arınacağına, geçim sıkıntısının ve huzursuzluğunun biteceğine, ancak gereken aşamalar aşılmadığı için yer yer sıkıntı çekileceğine, dertlerinin bir kalemde silinip gideceğine ve uzun zamandan beri kafasına taktığı konuların çok yakın bir zaman içerisinde kendiliğinden ortadan kalkarak sorun olmaktan çıkacağına, neredeyse işten güçten el etek çekileceğine ve uzunca bir süre boyunca herhangi bir mutluluk haberi alınmayacağına, emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacağına tabir olunur.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİDE OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada camide olmak, büyük bir hayır elde edeceğiniz anlamına gelmektedir. Bu rüyayı gören kişinin tüm dünyevi istek ve arzuları gerçekleşir. Böyle bir rüya hastalar için şifaya, arzulara ulaşmaya, maddi manevi her türlü sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Rüyasında camide oturduğunu gören kişi büyük bir işe girişir. Rüyada camide ibadet etmek manevi huzura, dini yolda kendini geliştirmeye, insani anlamda derecenin yükselmesine işarettir. Rüyada camide namaz kılmak, her türlü isteklerin gerçek olmasına, camide imamın yanında olduğunu görmek, herkesi doğru yola eriştiren bir mürşide öğrenci olmaya ve böyle bir kişi ile arkadaşlık kurmaya delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ YAPILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada cami yapıldığını görmek; rüyayı gören kişinin iş hayatında yaşayacağı olumlu gelişmeler sonucunda yabancı kişiler ile gireceği ortaklıktan çok büyük getiriler sağlayacağına, geçmişinde hayal kurduğu şeyleri gerçekleştirip sevineceğine işaret eder.

Rüya sahibinin sosyal hayatında gerçekleşecek olan güzel olaylar sayesinde yakın çevresindeki insanlarla ilişkilerini düzelteceğine, yakınındaki kişilere daha fazla vakit ayırıp onlarla birlikte daha çok eğleneceğine, aile içinde yaşadığı problemlerin sona erip huzurun artacağına, daha mutlu bir evliliğe, aydınlık yarınlara delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada cami yapıldığını görmek; rüyayı gören kişinin iş hayatında önüne çıkan fırsatları değerlendirip büyük projelere imza atacağına, bu büyük projelerle birlikte adından oldukça söz ettirip saygıdeğer birisi olacağına, yakın çevresindekiler tarafından parmakla gösterilecek kadar örnek birisi olmaya işaret eder. Rüya sahibinin geçmiş hayatında yaşadığı üzüntü, sıkıntı, dert ve zorlukların artık sona ereceğine, kabarık olan borç defterini tamamen kapatıp maddi durumunu düzelteceği anlamına gelir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Yaptırmak

Rüyada cami yaptırmak tıpkı gerçek hayatta cami yaptırmak gibi hayırlı bir iştir. Rüyasında cami yaptırdığını gören kişi büyük bir ilim adamı olabilir. Ayrıca cami yaptırmak rüya sahibinin umreye yapacağı ziyarete ve kendisi gibi dini bütün ve tüm dini vecibeleri yerine getiren biri ile yapacağı izdivaca işaret eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ YANDIĞINI GÖRMEK

Rüyada cami yandığını görmek, hayatınızın bir kâbus gibi görünmesini sağlayacak bazı karmaşık durumlar ya da zorluklarla karşı karşıya kalacağınız bir işarettir. Rüyada cami yandığını görmek, kötü bir yangının ardından ve ölümle sonuçlanan ölümlerin görmesi, bir zamanlar büyük umutlarla karşıladığınız önemsiz bir plan ya da projeyle meşgul olmak için bir uyarıdır. Bu plan veya proje beklenmedik sonuçlar üretmek için ortaya çıkacak.

Rüyada cami yandığını görmek, size ait olan eşyalarınızı veya sevdiğiniz şeyleri görmek, gerçek hayatta ateşte gördüğünüz aidiyete aşırı derecede dini konularda saplantılı olduğunuz anlamına gelir. Rüyada, cami yandığını görmek, bazı acil konular hakkında endişe duymanın bir işaretidir. Rüyada cami yandığını görmek, daha fazla dikkat gerektiren şeyleri halletmek için öncelik vermektir. Ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek zorunda kalacağınız anlamına gelir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİDE KADIN GÖRMEK

Rüyada camide kadınlar görmek kısa bir zaman için alınmış olan borcun ödenemeyeceğine, kaybettiği herşeye geri kavuşacağına, işlerinin yoluna gireceğine, çok üzücü olaylar işe karşılaşacağına, bu durumlardan kurtulmak için çok sevdiği ve değer verdiği kişilerden destek isteyeceğine, mal mülk sahibi olup sıkıntılardan kurtuluşa erileceğine, hayırlı bazı çalışmalar gerçekleştirip büyük kazançlar elde edeceğine, dertlerin ve sorunların artacağına, maddi olarak çok sıkıntılı bir döneme gireceğine, garanti olacak makama oturacağına delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİDE KALABALIK GÖRMEK

Rüyada Camide Kalabalık Görmek bu rüyayı görmek, rüya sahibinin yakın zamanda büyük sevaplar işleyeceğinin, kalabalık tarafından çok sevileceğinin göstergesidir. Rüyada camide kalabalık görmek, rüyayı gören kişinin doğru yolda olduğunu gösterir. Rüyayı görmüş olan kişinin hayatta büyük problemlerle karşılaşmayacağına delalet eder. Rüyada camide kalabalık görmek, rüya sahibinin iyi niyetli, kötü düşünceleri olmayan bir insan olduğunu gösterir. Rüya sahibi için kalabalık içinde olduğunu görmek oldukça hayırlı olarak kabul edilir.

Bazı tabirlere göre ise rüyada camide kalabalık görmek, kişinin aslında yanlış işlerde olduğunun işaretidir. Rüyadaki kalabalık ise rüyanın sahibinin çevresindekileri örnek alması ve kendine dikkat etmesi gerektiğine dair bir uyarıdır. Rüyada camide kalabalık görmek kesinlikle dikkate alınması gereken bir rüyadır. Ancak genel olarak bu rüya hayra yorulur ve kişinin büyük sevaplar işleyeceğinin göstergesidir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ KAPISI GÖRMEK

Rüyada cami kapısı görmek ortaya çıkan sorunlarının en kısa zaman içinde çözüleceğine, o kapıyı kapatacağına, evliyse aşk tazeleyeceklerini, kişi bekarsa karşısına çıkan yeni bir kısmetle dünya evine gireceğine, çok büyük işlere girişip hepsinden alnının akı ile çıkacağına ve bütün işlerin çok büyük başarılar ve çok büyük paralar getireceğine, çevresindeki kişilerin de katkıları ile sorunlarını çok zarar etmeden ortadan kaldıracağına ve rahat edeceğine, aile hayatının çok daha mutlu bir hal alacağına, eğer hayatı zaten yolunda gidiyor ve olumlu şekilde sürüyorsa bundan sonrasında da sıkıntıya ve zorluğa düşmeyeceğine, kişinin uzun süredir beklediği huzurlu aile ortamına kavuşacağına yorulmaktadır.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ CEMAATİ GÖRMEK

Rüyada cami ve cemaat görmek doğru yolda dürüstçe ilerlediği takdirde bir ömür süreceğine, ruhunun dinleneceğine, gönlünün ferahlayacağına, kişinin her akşam bir davete ya da toplantıya gideceğine, sık sık şehir dışına çıkarak yeni insanlarla tanışacağına, uzun süre birçok sorunla boğuşacağına, uzun zamandan beri askıda kalmış olan bir işin nihayete erdirileceğine, güzel günlerin yakında olduğuna, hayırlı bir kısmetle dünyaevine girileceğine ve bazı tatsızlıklar yaşanacağına, insanlarla muhabbetinin koyulaşacağına, eline geçen her fırsatı değerlendirerek toparlanmak istese de bir türlü başaramayacağına, maddi ve manevi açıdan tam bir yıkım yaşanacağına, sorunlarının ardının arkasının kesilmeyeceğine delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİYE GİTTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada camiye gitmek ile aynı anlama gelmektedir. Rüyayı gören kişinin, huzursuzluk çıkaran durumlardan Allah’ın yardımı ile kurtulacağına, maddi ve manevi bütün sorunlarının zor da olsa sona ereceğine ve çok büyük işlere girilerek büyük başarılar ve kazançlar elde edileceğine işaret eder. Ayrıca, aile hayatında yaşanan tartışmaların son bulacağına yorumlanır.

Rüyada camiye gitmek, rüyayı gören kişinin, sevdiği insanlar ile bir araya geleceğine, sorunların ve dertlerin en kısa süre içinde son bulacağına, üzüntü duyulmasına sebep olan durumların ortadan kalkacağına ve düşmanlık yapanların kendi dertlerine düşeceğine alamet eder. Aynı zamanda, uzun bir zamandan beri iş hayatında çok büyük parasal sorunlar çeken rüya sahibinin, alacağı borçlar ile sıkıntılarını gidermeye çalışacağına ancak borçların daha fazla büyüyeceğine daha alınan tedbirler ve gösterilen kararlılık sayesinde çok daha iyi bir duruma gelineceğine ve borçların sıfırlanacağına tabir edilir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Avlusu Görmek

Güzel bir işin başına geçip birbirinden hayırlı ve iyi çalışmalara imza atılacağına, herkes tarafından takip edilen ve kıymet gören bir kişi olunacağına, aile içinde yaşanan tatsızlıkların sona ermesi için çalışılacağına, rahat bir hayata sahip olunacağına, dertlerin biteceğine, sıkıntıların aşılacağına, yeni bir hayata merhaba denileceğine ve kısa sürede çok mutlu olunacağına rivayet edilir. Rüyada cami avlusunda beklemek, gelecek bir haber üzerine birçok kişinin istediği ancak zor olduğu için kimsenin girmeye pek yanaşmadığı bir işe adım atılacağı, bu iş içinde gösterilecek azim ve kararlılık sayesinde yüksek verim alınacağı ve güzel bir işe sahip olunacağı anlamına gelir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Aramak

Rüyayı gören kişinin hem kendi hayatını hem ailesinin hayatını çok büyük bir şekilde etkileyecek bir karar vermek zorunda kalacağına, bu kararla birlikte istediği şeylere kavuşurken başka şeyler kaybedebileceğine, rahat ettim derken çok sıkıntılı bir duruma düşebileceğine ve bu yüzden doğru karar vermesi gerektiğine yorulur. Rüyada cami arayan birini görmek, yakın bir akrabanın ya da arkadaşın zor zamanlar geçiren ve bu sebeple ruhen kötü bir durumda olan sevdiği bir kişiye destek olunacağına, sorunların kurtulması için elden ne geliyorsa yapılacağına ve hem kendisi için hem diğer insanlar için daha olumlu ve daha sağlıklı düşünmesi için telkinde bulunulacağına tabir edilir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camide Ölmek

Rüya sahibinin camide öldüğünü görmesi çok hayırlı bir rüyadır. Bu rüyaya göre kişi bu dünyadan tüm günahlarından arınmış olarak tertemiz ayrılacak demektir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camide Namaz Kılmak

Rüyada camide namaz kılmak güzel ve hayırlıdır. Rüya sahibi eğer camide namaz kıldığını ve namazını bitirme şerefine nail olduğunu görürse bu rüya sahibinin istediklerinin ve gönlünden geçen dileklerin gerçek olmasına işaret eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camiye Gitmek ve Namaz Kılmamak

Rüyayı gören kişinin, aile hayatında ve iş hayatında çok iyi bir şekilde devam eden gelişmelerin kısa bir süreliğine duracağına, hayal edilen şeylere ulaşmak için daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine ve çok büyük ve bol kazanç sağlayacak yatırımların ortaya çıkan sorunlar nedeni ile askıda beklediğine ve bu yüzden sahiplerine çok para kaybettirdiğine rivayet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camiye Gitmek ve Abdest Almak

Çalışma hayatında karşılaşılan sorunların en kısa zamanda düzeltileceğine ve rüya sahibinin kazanç sağlayacağına tabir edilir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada cami görmek

Güzellik ve iyiliğe yorumlanır. Rüyasından cami gören rüya sahibinin ekmeğine haram karışmaz, dinine düşkün biridir. Rüya sözlüğü yorumlarından birine göre, rüyada cami görmek para kazanmak için bir işle meşgul olmak demektir. Şehirde görülen cami saygı duyulması gereken aile büyüklerine işarettir. Rüyada caminin tavanını görmek ülke yöneticiliğinde üst mevkilerde yer alan biriyle samimi olmak anlamına gelir.

Rüyada cami yaptırmak, hayırlı bir iş yapmanın habercisidir. Aynı zamanda ilim adamı olmaya delalettir. Rüyada camiye girdiğini görmek, tövbe etmeye yorulur. Rüyada camide ölmek, hayırlara vesile olan bir rüyadır. Rüyada camide namaz kılmak da güzel ve hayırlı bir rüya olarak yorumlanır.

Rüyada cami minaresi görmek, mutlu bir hayat demektir. Rüyada cami inşaatı görmek, rüya sahibinin, bir ortaklık sayesinde hayallerinin büyük kısmını gerçekleştireceğine yorulur. Ailevi sorunları da çözer. Rüyada cami yıkılması, aile arasında tartışmalar yaşanacağına yorulur. Rüyada cami avlusu görmek, güzel bir işi yürütmek anlamına gelir. Rüyada cami avlusunda beklemek, gelecek bir haber üzerine zor bir işe adım atılacağına delalettir.

Rüyada cami aramak, rüyayı gören kişinin büyük bir karar vermek zorunda kalacağına, bu karar yüzünden istediği şeylere kavuştuğu gibi bir şeyler de kaybedebileceğine yorulur.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada cami görmek; temiz bir imana ve zengin olmaya, camide namaz kildiginizi görmek; murainiza ereceginize isarettir. Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder. Rüyada camiiye girmek, din islerini yapmaya, helal ile haram arasini ayiran hakime, insanin ticaret maksadiyle pazara cikmasina isarettir. Şehir camii, anne, baba, hoca ve ögretmen gibi kendisine itaat lazim olan herkese isarettir. mazlum olarak camiiye girmek, adalete, kur'an'a, denize, temizlik yeri olan banyoya, husu yeri olan kabre, yikanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kibleye yönelmeye isarettir. Şehir camii, kale olarakta yorumlanir. camiinin tavani, devlet baskaninin yakinlan ve onunla iliskili olan kimselerdir. camiinin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir. camiinin lambalan, icap ettigi zaman verdigi malidir. camiinin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimleri manasina gelir. camiinin kapilari devlet baskaninin korumalaridir. minaresi ise devtet baskaninin vekili veya habercisidir. lamba ve mumlar, cagin islam hukuku bilginleridir. camiinin tavani, hüküm vermede müracaat edilen kitaplardir. minaresi, hakimin, halk üzerine faziletim göstermek icin insanlan toplamaya kalkismasidir. bazen de minare, müzesine, kur'an-i kerim okuyana, minberi de hatibine, kapisi kapicisina, idarecisi de lambalarina isarettir. camiinin yanmasi rüya sahibinin kaybolmasina, mülkünün degismesi anlamina gelir. camiinin etrafinda olan sadirvan, subaylar ve askerler icin kislalar gibidir. Şehir camiii, oranin halkina isarettir. camiinin mihrabi, imamina minberi devlet baskani yahut hatibine isarettir. camiinin sergileri, sehrin hayir sahiplerine ve namaz kilmak icin camiide toplananlara isarettir. camiinin müezzini, sehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halki hidayete davet eden ve duasina inanilir alimlerine isarettir. camiinin kapilari sehrin iscileri, bekcileri, polisleri ve emniyet mensuplaridir. bu zikrolunan seylere iyilik ve kötülükten kavusan seyin tabiri onun isaret ettigine aittir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
CAMİ
Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada cami görmek güzellik ve iyiliğe yorumlanır. Rüyasından cami gören rüya sahibinin ekmeğine haram karışmayacağı, dinine düşkün biri olacağı manalarına gelir.

Rüya sözlüğü yorumlarından birine göre, rüyada cami görmek para kazanmak için bir işle meşgul olmak demektir. Şehirde görülen cami saygı duyulması gereken aile büyüklerine işarettir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Minaresi Görmek

Rüyada cami minaresi görmek, mutlu bir hayat demektir. Rüya sahibinin hayatında bulunan kötü ve kindar insanları kendisinden uzaklaştırması gerekeceğine yorumlanır. Rüyada cami minaresi görmek, aynı zamanda kişinin mutlu olacağı bir haber alacağına, hayatında bulunan sıkıntıların ve sorunların son bulacağına, rahata kavuşup huzur dolu olacağına yorumlanır. Rüyada cami minaresi görmek, iş hayatında veya eğitim hayatında alınacak olan başarıların habercisidir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Büyük Cami Görmek

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada büyük cami görmek, kişinin yakın bir dostu tarafından kazıklanacağına, bu nedenle de mutsuz ve huzursuz hissedeceğine, hayal kırıklığına uğrayacağına, aile büyüklerinden destek alarak güçlü bir şekilde ayağa kalkacağına delalet eder. Rüyada büyük cami görmek, onurlu bir kişi ye rivayet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami İnşaatı Görmek

Rüyada cami inşaatı görmek, rüya sahibinin, bir ortaklık sayesinde hayallerinin büyük kısmını gerçekleştireceğine yorulur. Ailevi sorunları da çözer. Rüyada cami inşaatı görmek, kişinin evlilik hayatında mutlu ve huzur dolu olacağına, kişi eğer bekar ise hayırlı bir eşe sahip olacağına, bu eş ile bir ömür geçireceğine delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Hocası Görmek

Rüya sahibinin rüyasında cami hocası görmesi kişinin hayatında bazı değişikliklere gideceğine, kötü insanları kendisinden uzaklaştıracağına, yeni ortamlara gireceğine delalettir. Rüyada cami hocası görmek, rüya sahibinin iş hayatında elde edeceği başarı anlamına yorulur.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Caminin Tavanını Görmek

Rüyada caminin tavanını görmek ülke yöneticiliğinde üst mevkilerde yer alan biriyle samimi olmak anlamına gelir. Rüyada caminin tavanını görmek, kişinin iş hayatında veya eğitim hayatında saygı değer makama sahip olacağına delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Yaptırmak

Rüyada cami yaptırmak, hayırlı bir iş yapmanın habercisidir. Aynı zamanda ilim adamı olmaya delalettir. Rüyada cami yaptırmak, kişinin bol sevap kazanacağına, yardıma muhtaç olan insanlara yardım edeceğine yorumlanır.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camiye Girdiğini Görmek

Rüyada camiye girdiğini görmek, tövbe etmeye yorumlanır. Aynı zamanda rüyada camiye girdiğini görmek, rüya sahibinin elde edeceği başarıda ailesinin emeğinin olacağına delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camide Ölmek

Rüyada camide ölmek, hayırlara vesile olan bir rüyadır. Rüyada camide ölmek, kişinin uzun bir tatile çıkması gerekeceğine, hayatın yorucu yönünden bunalacağına, iş hayatında hayırlı ortaklıklar kuracağına yorumlanmaktadır.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camide Namaz Kılmak

Rüyada camide namaz kılmak da güzel ve hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Rüyada camide namaz kılmak, müjdeli haber alacağına bu haberin sadece kendisini değil tüm aile bireylerini derinden etkileyip, mutlu edeceğine rivayet etmektedir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Caminin Yıkıldığını Görmek

Rüyada cami yıkılması, aile arasında tartışmalar yaşanacağına yorulur. Rüyada caminin yıkılması, kişinin bazı sorunlarla mücadele edeceğine, sabırlı ve güçlü durmasına gerekeceğine işaret eden bir rüyadır.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Avlusu Görmek

Rüyada cami avlusu görmek, güzel bir işi yürütmek anlamına gelir. Rüyada cami avlusu görmek, rüya sahibinin çalışmalarının karşılığını kısa süre içerisinde alacağına işaret eder. Rüyada cami avlusu görmek, Allah yolunda ilerlemeye işarettir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Avlusunda Beklediğini Görmek

Rüyada cami avlusunda beklemek, gelecek bir haber üzerine zor bir işe adım atılacağına delalettir. Rüyada cami avlusunda beklemek, kişinin hane içerisinde huzurunun artacağına, kendisini güzel günlerin beklediğine yorulur.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Aradığını Görmek

Rüyada cami aramak, rüyayı gören kişinin büyük bir karar vermek zorunda kalacağına, bu karar yüzünden istediği şeylere kavuştuğu gibi bir şeyler de kaybedebileceğine yorulur. Rüyada cami aramak, kişinin imanlı birisi olduğuna ve Allah yolunda ilerlediğine işaret eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada cami görmek, rüya sahibinin yakın zamanda güzel haber alacağı demektir. Rüya sahibinin rüyasında cami görmesi, kişinin görevlerini eksiksiz yerine getireceği anlamına da gelmektedir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camide Tanıdık Birini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında camide tanıdık birini görmesi, kişinin iş hayatında güzel ve önemli işler yapacağına alamet eder. Kişinin rüyasında camide tanıdık birini görmesi, rüya sahibinin dertlerinin çok yakın zamanda biteceğine delalet eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Resmi Görmek

Kişinin rüyasında cami resmi görmesi, rüya sahibinin yakın zamanda kötü haber alacağına tabir edilir. Rüya sahibinin rüyasında cami resmi görmesi, kişinin çevresinde kötü kimselerin varlığına yorumlanır.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Caminin Yandığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında caminin yandığını görmesi, kişinin maddi ve manevi anlamda büyük zarar elde edeceğine alamet eder. Kişinin rüyasında caminin yandığını görmesi, rüya sahibinin yeni kimselerle tanışacağına işaret eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camide Erkek Görmek

Kişinin rüyasında camide erkek görmesi, rüya sahibinin hayatında sakin ve huzur içinde devam edeceğine yorulur. Rüya sahibinin rüyasında camide erkek görmesi, kişinin hayallerine kavuşacağı anlamına gelir.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camide Kalabalık Görmek

Kişinin rüyasında camide kalabalık görmesi, rüya sahibinin iş hayatında daima başarılı olacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin rüyasında camide kalabalık görmesi, kişinin sorunlarının ve sıkıntılarının son bulacağına delalet eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Caminin İçinde Olduğunu Görmek

Rüyada caminin içinde olduğunu görmek, rüya sahibinin karşısına yeni fırsat kapıları açılacağına tabir edilir. Rüya sahibinin rüyasında caminin içinde olduğunu görmesi, kişinin yakın zamanda uzun seyahate çıkacağına yorumlanır.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Yapıldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında cami yapıldığını görmesi, kişinin iş hayatında olumlu gelişmeler yaşayacağına işaret eder. Kişinin rüyasında cami yapıldığını görmesi, rüya sahibinin yabancı kimselerle iş yapacağına alamet eder.
+3 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camide Kadın Görmek

Kişinin rüyasında camide kadın görmesi, rüya sahibinin borçlarını ödeyemeyeceğine, maddi sıkıntı yaşayacağına ve üzücü olaylar ile karşı karşıya kalacağına rivayet eder. Rüyada camide kadın görmek, kişinin sıkıntılarından kurtulacağına delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Kapısı Görmek

Rüyada cami kapısı görmek, rüya sahibinin sorunlarının kısa süre içerisinde son bulacağına alamet eder. Rüya sahibinin rüyasında cami kapısı görmesi, kişinin karşısına yeni birinin çıkacağına ve o kişiyle dünya evine gireceği anlamına gelir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Cemaati Görmek

Rüya sahibinin rüyasında cami cemaati görmesi, kişinin yakın zamanda bir davete veya toplantıya çıkacağına tabir edilir. Kişinin rüyasında cami cemaati görmesi, rüya sahibinin sorunlarının günden güne artacağına işaret eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camiye Gittiğini Görmek

Kişinin rüyasında camiye gittiğini görmesi, rüya sahibinin sorunlarının ve sıkıntılarının son bulacağına yorumlanır. Rüya sahibinin rüyasında camiye gittiğini görmesi, kişinin borçlarını rahat bir şekilde ödeyeceğine delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
RÜYADA CAMİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada cami görmek, rüya sahibinin Allah yolunda güzel hareketlerde bulunan biri olduğuna ve dini vecibelerini yerine getirdiğine delalet eder. Rüyasında cami gören kişinin kazancı helal yollardan olur, asla harama bulaşmaz.

Rüyada cami görmek, aynı zamanda para kazanılmasına neden olan bir işe girileceği anlamını taşır.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
CAMİ MİNARESİ GÖRMEK

Rüyada cami minaresi görmek, mesut bir hayatı temsil eder. Rüyayı gören kişinin çevresinde kötü niyetli insanların olduğu ve onları kendisinden uzak tutması gerektiğine delalet eder. Rüyada cami minaresi görmek, kişinin sevinçli bir haber alacağına, dertlerinden ve sıkıntılarından kurtulacağına ve huzur dolu bir yaşam süreceğine delalet eder. Rüyasında cami minaresi gören kişinin çalışma ve eğitim hayatında başarı sahibi olacağına işaret eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
BÜYÜK CAMİ GÖRMEK

Rüyada büyük cami görmek, rüya sahibinin çok yakın bir dostu tarafından hıyanete uğrayacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin uğradığı hainlik nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayacağı, ruhsal çöküntü içinde olacağı ancak aile üyelerinin desteği sayesinde yeniden güzünü toplayacağı şeklinde yorumlanır.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
CAMİ YAPTIRDIĞINI GÖRMEK

Rüyada cami yaptırdığını görmek, rüya sahibinin hayırlı bir haber olacağına delalet eder. Bununla birlikte rüyada cami yaptırdığını gören kişinin alim biri olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada cami yaptırdığını görmek, kişinin ihtiyaç sahiplerine el uzatacağına ve büyük sevap kazanacağına işaret eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
CAMİDE NAMAZ KILDIĞINI GÖRMEK

Camide namaz kıldığını görmek, sadece rüya sahibinin değil tüm ailesinin de mutlu olacağı müjdeli bir haber alınacağına delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Nablusi: Rüyada camiye girmek, din işlerini yapmaya, caminin İslam sembolü olmasından dolayı Melik'e, helal ile haram arasını ayıran hakime, insanın ticaret maksadıyla kıymet işine çıktığı pazara delalet eder. Şehir camii, ana, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese delalet eder. Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kur'an'a askeri çok olduğu için denize, temizlik yeri olan hamama, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya,'susmaya ve kıbleye yönelmeye delalet eder.
Şehir camii, düşmandan korunup korkudan emin olmak için yapılan kaleye delalet eder. Caminin tavanı melikin yakınları ve haline muttali olan kimselerdir. Caminin direkleri, devlet büyükleri ve amirleridir. Caminin lambaları, icap ettiği zaman verdiği malıdır. Caminin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimlerine delalet eder. Caminin kapıları melikin kapıcısı ve perdarıdır. Minaresi ise melikin vekili veya habercisidir.
Cami, hakime delalet ederse, direkleri hakimin idaresinde bulunan evkafıdır. Lamba ve mumları, asrının fakihleridir. Sergileri, hakimin hükümlerini icra etmesi, yahut ilimlerden çıkardığı meselelerdir. Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat ettiği kitaplarıdır. Minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasıdır. Minberi kölesi, mihrabı da hanımı ve ona layık olan şeyidir.

bazen da caminin mihrabı helal rızka ve saliha zevceye, minaresi, vezir ve imama, bazen da minare, müzesine, Kur'an-ı Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısı kapıcısına, idarecisi de lambalarına delalet eder..
Cami veya camiye mahsus olan bir şeyde meydana gelen fazlalık ve noksanlığın tabiri, caminin delalet ettiği şeye aittir. Fakat müslüman meliklerin yolculukta yanlarında götürdükleri, bayram namazları ve diğer namazlar için yaptıkları cami, dindarlığa, müslümanların sözlerinin yüceliğine ve düşmanları üzerine galip gelmeye delalet eder.
Caminin yanması ve onu rüzgarın uçurması rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesine delalet eder. Caminin etrafında olan şadırvan, subaylar ve askerler için kışlalar gibidir. Şehir camii, oranın halkına delalet eder.
Caminin kubbesi ve yüksek yerleri, şehrin reislerine, aşağı tarafları ise şehrin avam halkına, direkleri, zikir yapanlara, ilim tahsil edenlere ve ibadet ve taata devam edenlere delalet eder. Caminin mihrabı, imamına, minberi sultan yahut hatibine, kendileri şehrin alimleri, hayır sahipleri ve cihad edenlerine delalet eder.
Caminin sergileri, şehrin hayır sahiplerine ve namaz kılmak için camide toplananlara delalet eder. Caminin müezzini, şehrin hakimi, sözü dinlenip kabul edilen amirlerine itaat edilen, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır alimlerine delalet eder.
Caminin kapıları, şehrin işçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplarıdır. Bu, zikrolunan şeylere iyilik ve kötülükten kavuşan şeyin tabiri umumen yahut hususen onun delalet ettiğine aittir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Seyyid Süleyman: Rüyasında cami, mescid veya medrese inşa ve imar eylediğini gören, kendisine uyulan bir alim olur.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Bir mescid yaptıran, dindar bir kadınla evlenir. Etrafında cami, medrese vb. ile beraber muhtelif çiçekler ve yeşillikler gören, iftiraya uğrar. Fakat, suçsuzluğu anlaşılır. Bu binalardan birine giren, güven içinde olur. Takvası artar.
İbn-i Şirin diyor ki: Cami, mescid, medrese yaptırdığını gören, bunlardan birini imar ettirir. Ya iyi bir amel işler, ya hüküm sahibi olacağı yüksek bir makama gelir, güzel bir kadınla evlenir, parasını din yolunda harcayıp hacca gider veya halka faydalı olacak bir bina yaptırır. Bunlara bir şey ilave ettiğini gören, büyük hayra nail olur. Yahutta salih amellerde bulunur. Tevbe eder. Kendisini yeni bir cami, medrese vb.'inde görenin, ahireti ma'mur olur. Hacca gider.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Cami veya mescidin kapısından girerek hemen secdeye kapandığını gören, Cenab-ı Hakk'ın affına mazhar olur. Bunların kapılarını kapalı görenin, işleri güçleşir. Kapının açıldığını ve içeriye girdiğini gören, bir kimseye dininde yardım eder. Onu dalaletten kurtarır. Halkın takdirini kazanır. Bir hayvana binerek camie yahut medreseye giren, akrabalarıyla münasebetlerini keser. Onlara yardımcı olmaz. Bu yerlerden birinde vefat ettiğini gören, tevbesi kabul edildikten sonra göçer. Buralarda hademelik yaptığını gören, kudretli ve kıymetli bir zata hizmet eder.
Mescidin hasırını eskimiş görmek, ehlinin salahtan sonra fesad işarettir. Yani iyi halleri bozulur. Dine ve halka zararlı olurlar. Cami vb.'inde uygun olmayan bir şey görmek; dinde noksana, burada münasebetsiz bir davranışta bulunmak; bid'ate düşmeye, musibete uğramaya delalettir. Rüya sahibi büyük günah işler, felaketler yaşar.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Cafer-i Sadık'a göre cami; sultan ve yardımcıları ile, medrese; kadılar ve alimler ile, mescid; kıymetli, nüfuzlu bir kadınla tabir olunur. Mihrab; imamın, sultanın, kadının (hakim) ve zabıtanın temsilcisidir. Hayırla tevil olunur. Mihrabta durduğunu gören, padişahın hizmetinde bulunur. Burada oturmak; devlet başkanına yakın olmaya işarettir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Abdulgani'en Nablusi şöyle diyor: Cami ve mescid bir alime delalet eder. Kapıları, ulemanın ve mescidin hizmetlilerini ifade eder. Cami vb.ni yapmak, hayırdır. Sünnete uymaya, akrabayı ziyarete (rüya sahibi ehilse) vali yahut kadı olmaya işarettir. Bakımlı ve sağlam bir mescid, halkın etrafına toplandığı, iyiliği ve doğruluğu yaymaya çalışan bir şahsın sembolüdür. Bir mescidin yıkılması, dindar ve alim büyük bir zatın vefatına delalettir. Mescidin çatısında bir eksiklik görmek, rüya sahibinin amelindeki noksana işaret eder. Bir mescidde meçhul bir adamın namaz kıldığını görmek, (mescid imamı hasta ise) vefatına delalettir.
Mescide bir toplulukla beraber girdiğini ve onların kendisi için çukur kazdıklarını görenin rüyası, hayırlı bir evlilikle yorumlanır. Evinin mescide dönüştüğünü gören, hayra ve şerefe nail olur. Müslümanları iyiliğe davet eder. Bir mescidin hamama dönüşmesi, meşhur bir zatın büyük günahlara düşmesine işarettir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
İbn-i Kesir ve Nafi diyorlar ki: Cami ve mescid görmek, çarşıya ve ticarete de delalet eder. Merdivenle çıkılan bir mescid, ilmi ve fazileti ile övünen mağrur bir alimi görmeye işarettir. Merdivenle inilen çukurda bir mescid ise, işlerde kolaylıktır. Şehir mescidinin köy veya badiye mescidine dönüşmesi, o mescidin cemaatinin azalacağına, ilgili vakıflarının kapanacağına delalettir. Köy mescidinin şehir mescidine dönüşmesi, bunun tersidir. Allah (C.C.) rızası için cami vb.ni yaptırdığını gören, padişah veya vezirse adaletli davranır. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini bildirir. Alim-lerden ise, kitaplarından ve fetvalarından halkı faydalandırır. Rüya sahibi zenginse, zekatını verir. Bekarsa, evlenir. Evliyse, çocuğa kavuşur. İyi bir isim yapar. Fakirse, zengin olur veya ömrünü camiin hizmetkarı olarak ibadetle Allah (C.C.) yolunda geçirir. Bu hususiyetleriyle halkın takdirini kazanır. Rüya sahibi kafirse, islamla şereflenir. Takvaya yönelmiş iyi bir dindarsa, şehitlik mertebesine ulaşır.
Bina yapımında kullanılan malzemelerle cami ve mescid yaptırmak, Cennet'te bir köşkle müjdelenmektir. Fakat, inşaat yapımında kullanılmayan değişik şeylerle cami vb.'ni inşa ettirdiğini gören, hayır işlerinde riyaya düşüp, günaha girer.
Bir mescidin üzerine çatı çıkan, yetimleri ve zayıfları korur. Bilmediği yeni bir mescide giren, o sene hacca gider. Malını din yolunda harcar. Bir dükkanın mescide dönüşmesi, helal kazanca işarettir. Buna mukabil bir mescidin dükkan haline geldiğini gören, haramla helali karıştırır yahutta bir karısı, bir cariyesi olur.
İbn-i Fuzale şöyle diyor: Terkedilmiş bir mescid; ulemanın ihmaline, dini emirlere ehemmiyet vermemeye ve tasavvuf ehlinin dünyadan tamamen uzaklaşmasına delalettir.

+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada cami görmek güzel ve iyidir. Rüyasından cami gören kişinin ekmeğine haram karışmaz. Bu kişi dinine düşkün ve bağlı kimsedir ve dini görevlerini her daim yerine getirir. Cami aynı zamanda para kazanmak için bir işle meşgul olmak anlamına gelir. Şehirde görülen cami saygı duyulup, hürmet edilmesi gereken aile büyüklerine işaret eder. Günahsız birinin camiye girmesi çok güzel şeylere işaret eder. Ruhun ve bedenin temizliğine, adil olmaya, eline, diline ve beline hakim olmaya ayrıca dine duyulan sevgi ve saygıya işaret eder. Caminin tavanı ülke yöneticiliğinde en üst mevkide olan kişiyle olan samimiyete delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Camiye Girdiğini Görmek

Rüyada camiye girdiğini görmek rüya sahibinin tövbe etme şerefine nail olacağına işaret eder. Eğer rüya sahibi camiden içeri girdiğini ve alnını seccadeye değdirerek Allah’a secde ettiğini görürse tövbe ederek hidayete erecektir. Eğer caminin kapıları açık ise bolluk, kapalı ise sıkıntıya delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami İnşaatı Görmek

Rüya sahibinin, kendisine çok hayırlı ve kazançlı bir yol açacak bir ortaklığa gireceğine, bu ortaklık sayesinde hayallerinin büyük kısmını pek sıkıntı çekmeden gerçeğe çevireceğine, ailevi sorunlardan ötürü bir türlü üzerinde duramadığı işlere yakın zaman içinde tekrar döneceğine ve bu sayede hem ailevi sorunlarını çözmüş olacağına hem de işlerini yoluna sokacağına rivayet edilir. Rüyada cami inşaatı yapmak, çok uzun zamandan beri yapılan işte gelecek başarı haberleri sayesinde hem iş dünyasında hem toplum içerisinde saygın bir yere sahip olunacağı, sözü geçen ve her zaman el üstünde tutulan biri olunacağı, rahat bir hayat sürüleceği, dertlerin ve tasaların böylece sona ereceği ve akrabalarla iyi bir ilişki içinde olunacağı anlamına gelir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Yıkılması

Aile hayatında içinde bazı sebeplerle tartışmalar yaşanacağına ve bu sebepler yüzünden evliliğin zedeleneceğine yorulur. Yapılacak hatalar yüzünden işle ilgili olarak bazı dedikoduların ortasında kalınacağına, iş hayatında prestij kaybı yaşanacağına, rahatsızlıklar yüzünden çok zor zamanlar geçirileceğine ve can sıkıntısı yaşanacağına delalet eder. Kötü şans demektir. Rüyada cami yıkılması ve altında kalmak, yaşanan talihsiz durumlardan tam anlamıyla etkilenmeye, iş hayatında maddi açıdan ağır bir yara almaya, işlerin içinde çıkılmaz bir hal almasına, yakın bir akrabadan ya da arkadaştan görülecek ihanetten ötürü çok zor günler geçirmeye ve elde avuçta buluna üç kuruşla idare etmeye alamettir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Hocası Görmek

Kişi, kendisini seven ve gönülden bağlı kişilere iş konusunda liderlik edecek demektir. Ele geçen fırsatların çok akıllıca ve doğru yerlere yatırım yapılarak değerlendirilmesi sayesinde çok büyük çaba göstermeden istenilen şeylere ulaşılacağına, verilen  sözlerin tutulacağına, sevinilecek bir haber alınacağına ve aile hayatına adım atılacağına yorumlanır. Rüyada cami hocası olmak, yakın arkadaşlardan birinin yakın zamanda evlenmesi ile artık evlenme zamanının geldiğinin düşünüleceğine, bu yüzden bazı konularda çeşitli kararlar alınacağına, yapılan hataların tekrarlanmaması için bazı kişilerin fikirlerine başvurulacağına ve en hayırlı yolun seçileceğine yorulur. Tüm aileyi mutlu edecek bir işe girilecek demektir.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Avlusunda Olmak

Başta dolaşan uğursuzluk kırılacak demektir. Uzun süren bir işsizliğin ardından girilen işte büyük bir sabır göstererek yüksek bir mevkiye terfi alınacağına, bu terfi sayesinde çok güzel bir hayatın kapılarının açılacağına, rahat bir nefes alınacağına, zararlı bir alışkanlığın terkedileceğine, yeni hobiler edinileceğine, yeni bir sosyal çevreye girileceğine ve hiç olunmadığı kadar mutlu olunacağına işarettir. Rüyada cami avlusunda toplananları görmek, sıkıntılı geçecek bir toplantının ardından alınmış olan kararlarla ilgili olarak üzüntü duyulacağına, iş arkadaşlarından biri ile ağız dalaşına girileceğine ve bazı istenmeyen olayların yaşanacağına delalet eder.
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)  
Rüyada Cami Görmenin Psikolojik Yorumu

Cami görmek, kutsal olan değerlere olan düşkünlük anlamına gelir. Toplum için önemi olan bu nedenle nesilden nesle adeta miras bırakılan ve bu amaçla yaşatılmaya çalışılması için uğraşılan gelenek, görenek ve örflerin birey tarafından da tasvip edildiğine ve bunların sürdürülmesi gerektiğine inandığına işaret eder. Bu, esasen çok güzel bir tutumdur çünkü kültürlerin,dillerin ve toplumların tarihinin unutulmaması adına şarttır. Cami objesi, bireyin vicdanen de son derece hassas kimse olduğunu gösterir. Bu rüyayı analiz ettiğimiz zaman rüyayı gören kişinin vicdanına ters olan hiç birşeyi yapmayacak kadar ahlaklı, inançlı ve dürüst bir kimse olduğunu da anlıyoruz.
+1 oy
sokcu Rüyazede (2.0k puan)  
Camide hutbe dinlerken telefonum çaldı imam hutbeyi kesip beni azarladı ve bende tartışıp terk ettim camiyi. Hayırdır diyelim inşallah...
+1 oy
sokcu Rüyazede (2.0k puan)  
Camide hutbe dinlerken telefonum çaldı imam hutbeyi kesip beni azarladı ve bende tartışıp terk ettim camiyi. Hayra çıksın inşallah...
+1 oy
sokcu Rüyazede (2.0k puan)  
Rüyamda caminğn içündeyfim eski kız arkadaşımın arkadaşı da bana bakıyordu evet geçen onun için ağlıyordu dedi başı açıktı ve sonra millet mahfile çıkması için uyardı bende sağ tarafta çocuk yoğunlupu olan bir kısmı geçtim ve namaza başladı..

İlgili rüyalar

+6 oy
40 yorum 191 okuma
mustafaharputi 17 Temmuz 2020 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (16.4m puan)   yazdı
+7 oy
1 yorum 46 okuma
Btl 11 Ocak 2020 Rüya kategorisinde Btl Karabasan (954 puan)   yazdı
+5 oy
4 yorum 129 okuma
Miray D. 17 Temmuz 2020 Tabir kategorisinde Miray D. Karabasan (834 puan)   yazdı
+10 oy
1 yorum 47 okuma
Dejavu111 9 Kasım 2019 Tabir kategorisinde Dejavu111 Rüyazede (1.0k puan)   yazdı
+4 oy
1 yorum 68 okuma
Rüya Tabircisi 13 Nisan 2017 Tabir kategorisinde Rüya Tabircisi Rüya Ustası (58.5k puan)   yazdı
+2 oy
1 yorum 38 okuma
vetre 29 Ekim 2020 Rüya kategorisinde vetre Rüya Bilgesi (534k puan)   yazdı
+17 oy
1 yorum 54 okuma
Adams 23 Eylül 2020 Rüya kategorisinde Adams Rüyakar (3.2k puan)   yazdı
+6 oy
1 yorum 30 okuma
Kaanavc1 8 Eylül 2020 Rüya kategorisinde Kaanavc1 Karabasan (803 puan)   yazdı
+3 oy
2 yorum 65 okuma
Yaren1989 7 Nisan 2020 Rüya kategorisinde Yaren1989 Uzman Yorumcu (29.7k puan)   yazdı
+4 oy
1 yorum 65 okuma
erdem58 19 Aralık 2019 Rüya kategorisinde erdem58 Rüyazede (1.1k puan)   yazdı
+8 oy
1 yorum 71 okuma
Talip 3 Ekim 2019 Rüya kategorisinde Talip Rüyazede (1.1k puan)   yazdı
+11 oy
6 yorum 142 okuma
orkun 1 Ekim 2019 Rüya kategorisinde orkun Karabasan (838 puan)   yazdı
+6 oy
2 yorum 74 okuma


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.
Rüya tabiri sözlüğü

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -1000
Yorum yazmak: +120
Düşünce yazmak: +12
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +150
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +350
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...