Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+20 oy
257 okuma
Simge Bilgi kategorisinde Astral Gezgini (178k puan)  
Rüya görme, açık olarak uyku sırasındaki zihinsel yaşamdır. Rüya; uyanıklık zihinsel yaşamına bazı benzerlikleri olan ama öte yandan ondan büyük farklarla ayrılan bir fenomendir. Rüya; insanlık tarihinin başlangıcından bu yana hemen hemen tüm bilim dallarının dikkatini çekmiştir. Çeşitli bilim sahalarında rüya önemli bir araştırma konusu olmuştur. Sadece bilim dallarıyla kalmayıp hemen hemen tüm dinlerde önemli bir yer edinmiştir. Dinsel açıdan kutsallaştırılmış hatta fazlasıyla önem verilmiştir. İşte bundan dolayıdır ki insanoğlu için bu denli önemli bir yere sahip olan rüya, araştırmamızın konusu olmuştur.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

14 Yorum

+14 oy
Simge Astral Gezgini (178k puan)  
 
En İyi Yorum
Rüya; sadece geceleri görülen ve hayal gibi düşünülen sıradan bir olay değildir. Psikolojik açıdan insanın karakterini, düşüncelerini, korkularını ya da tam tersine sevinçlerini ve mutluklularını ifade edebilecek önemli bir süreçtir. Günümüzde birçok psikolog terapi seanslarında hastaların rüyalarından oldukça faydalanmaktadırlar. Zira içerdikleri bilinçaltı ögeler nedeniyle rüyalar, rahatsızlıklarla ilgili birçok ipucu vermekte ve tedavide yol gösterici olmaktadır. Bu nitelikleri nedeniyle rüya bizim açımızdan merak konusu olmuştur.

Çalışmanın başından sonuna kadar yapılan araştırmalar göz önüne alındığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

Geçmişten günümüze kadar rüya olgusu insanlar için özel bir önem taşımıştır. İnsanlar gördükleri rüyaların anlamlarını hep merak etmişlerdir. Bu anlamda genellikle rüya, uyku halinde bilinçaltından gelen mesajlar doğrultusunda yaşanan ruhsal bir sonuçtur denilebilir. Rüyaların, sadece insanların geçmiş yaşamları değil gelecek hakkında da çeşitli bilgiler verme konusunda haberci nitelikleri de vardır.
+14 oy
Simge Astral Gezgini (178k puan)  
Hemen hemen tüm peygamberlere vahinin, ilk başta sadık rüya; yani doğru çıkan, Allah tarafından gönderilen bilgilerin bulunduğu mesaj içerikli rüyalar şeklinde vuku bulması nedeniyle tüm dinlerde yer bulmuştur. Ayrıca rüya konusu insanlık tarihi boyunca gizemli niteliğiyle insanların merakını cezb etmiş bu nedenle köklü medeniyet ve kültürlerde rüyalarla ilgili geniş bilgilere rastlanmıştır. Eski Mısır’dan Antik Yunan’a hatta Hindistan’a kadar rüyalar geniş bir yelpazede insanların dikkatlerini odakladığı bir olgu olmuştur. Mısır papirüslerine bakıldığı zaman rüya yorumculuğunun ne denli köklü bir temele sahip olduğu da ortaya çıkmaktadır. İnsanlık tarihiyle birlikte rüya yorumculuğu da gelişmiştir. Hatta eski dinlerde rüya yorumlayan insanlar kutsal kabul edilmiştir.
+13 oy
Simge Astral Gezgini (178k puan)  
Rüyaların gizemini koruması nedeniyle bilim adamlarının dikkati uykuya odaklanmıştır. Bu bağlamda uykunun yapısı ve hangi evreleri içinde barındırdığı konuları üzerinde durulmuştur. Rüya türleri ise ayrı bir çalışma sahası olmuştur. Bu anlamda uyku sırasında kişinin yaşadıkları ile sıkı bir ilişki içerisinde rüya nedenleri ve türleri açıklanmıştır. Örneğin kişi, uykusunda üşüyorsa rüyasında kar yağdığını görebilir. Buradan da anlaşılmaktadır ki rüyalar kişilere duyularıyla ulaşamayacak çeşitli mesajları vermektedirler. Bunun dışında ruhsal olaylar da bilinçaltından gelen mesajlar doğrultusunda rüyalarda anlaşılabilmektedir.
+14 oy
Simge Astral Gezgini (178k puan)  
Sembol dili rüyalarda büyük rol oynamaktadır. Çünkü bazı rüyalar göründüğü gibi bir anlama sahip değildir. Görülen o tablonun dışında aslında altında yatan farklı anlamlar var olmaktadır. Bu nedenle iyi bir rüya analizi yapmak için rüya sembollerinin ve bulunulan toplumun kültürünün iyi bilinmesi gerekmektedir. Genellikle sembol dili evrenseldir. İstisnai durumlar dışında tüm dünyada aynı semboller benzer anlamları taşımaktadırlar.
+12 oy
Simge Astral Gezgini (178k puan)  
Rüya görmeyen insan yoktur sadece gördüğü rüyayı hatırlamayan insan vardır. Rüyaları hatırlamak içinse zihinsel efor harcamak gerekmektedir. Bu nedenle zihinsel çalışmalarda bulunan, ezber yapan, dil öğrenmeye çalışan insanlarda rüya deneyimine diğer insanlara nazaran daha fazla karşılaşılmaktadır. Çevresel uyarıcılara çok fazla maruz kalanlar, rüya fenomenini çok sık görmektedirler. Bu nedenle rüyalarda uyaranlar çok önemlidir. Dıştan gelen uyarılar ve içten gelen uyarılar, rüyaların yaşanmasında rol oynayan etkenlerdir.
+13 oy
Simge Astral Gezgini (178k puan)  
Rüyaların bilinçaltıyla sıkı bir ilişkisi vardır. Neredeyse rüya konusunda çalışan tüm bilim adamları bilinçaltına dikkat çekmiştir. Rüyaların temel nedeni aslında bilinçaltında yatmaktadır. Kişisel bilinçdışının yanı sıra kolektif bilinçdışı da rüyaların oluşmasında rol oynayan önemli bir psikolojik olgudur. Ego savunma mekanizmaları da rüyalarda görülenlerin oluşmasında rol oynamaktadırlar. Özellikle bastırma savunma mekanizması, günlük yaşam içerisinde görmezden geldiğimiz birçok olayın rüyalarda görülmesine neden olmaktadır.
+13 oy
Simge Astral Gezgini (178k puan)  
Araştırmamız açısından önem arz eden konulardan birisi de rüyaların hayatımızdaki işlevleridir. Çünkü rüyaların ne işe yaradıkları ve niye görüldükleri öteden beri insanların zihnini kurcalayan konulardan biridir. Rüyalar sayesinde insanlar psikolojik dengelerini korurlar. Gün içerisinde yaşadığımız birçok engelden ve problemden rüyalarda sıyrılırız. Çoğu rüyalar sayesinde insanların yaşayacağı olaylara ruhsal açıdan hazırlanması ve o olayın ağırlığını taşıyabilecek durumda olması da rüyaların fonksiyonları arasında en dikkat çeken ayrıntılardan biridir.
+12 oy
Simge Astral Gezgini (178k puan)  
Rüyaların gizemini her daim koruyor olması, tüm dünyadaki bilim çevrelerinin de rüyaya odaklanmalarına neden olmuştur. Bu bağlamda araştırmacılar bizlere rüya hakkında geniş bir bilgi yelpazesi sunmuşlardır. Buradan çıkarılacak sonuç genel anlamda Doğu’daki rüya ile ilgili çalışmaların daha çok İslam dini çerçevesinde oluşturulduğudur. Rüya, çoğu Müslüman alimlere göre Levh-i Mahfuz’dan gelen bilgiler ve görüntülerdir. Kimi bilginlerce de insanlarda bulunan hayal etme gücü dahilinde oluşan bir olgudur. Rüyalar, bazı bilginler için müstakil eserler oluşturacak kadar önem arz etmiştir. Batı’daki rüya çalışmalarının özüne bakılacak olunursa bilinçaltı, rüyalara deyim yerindeyse damgasını vurmuştur. Rüyalar, bilinçaltımızdan gelen mesajları bizlere her gece iletmekle görevlidirler. Bu rüyaların görünür içerikleri dışında gizli içerikleri vardır ve asıl anlaşılması gereken içerik, gizli içeriktir. Bu gizli içerik çoğu zaman psikolojik problemlerin nedenlerini bizlere vermekte ve tedavi sürecini yönlendirici olmaktadırlar. Bu nedenle birçok terapist rüya çözümleme yöntemini benimsemiş ve hastalarını bu yöntemle tedavi etmiştir.
+12 oy
Simge Astral Gezgini (178k puan)  
İslami açıdan rüyalara bakılacak olunursa ayet ve hadislerde rüyalar bolca yer almıştır. Hz. Muhammed’in çoğu zaman sabahları çevresindeki insanlara rüyalarını sormuş olması dini anlamda rüyaya verilen önemi de ortaya koymaktadır. Rüyaların haber kaynağı olarak kabul edilmesi dikkat çeken bir husustur. Bu anlamda İslam Dini’nde üç tür rüya karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; cismani yani günlük yaşanan olayların etkisinde kalınarak görülen rüyalar, nefsani yani nefsin istek ve arzularının görüldüğü rüyalar, son olarak da ruhani yani Allah’tan haber geldiğine inanılan görülenlerin doğru çıktığı rüyalardır.
+11 oy
Simge Astral Gezgini (178k puan)  
Rüya ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde bunların çoğunlukla hadis, tefsir gibi temel İslam bilimleri alanlarında yapıldığı görülmektedir. Psikoloji alanında yapılan çalışmaların çoğu yabancı kaynaklıdır. Ülkemizde şimdiye kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde, Din Psikolojisi alanında rüya ile ilgili sadece bir çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Bu çalışma incelendiğinde ise, rüya türleri üzerinde durulmadığı ve Freud’un düşüncesi çerçevesinde bir kıyaslama yoluna gidilerek sadece Batı’dan Jung, Adler ve Fromm gibi psikologların düşüncelerine yer verildiği, Doğu’daki önemli düşünürlerin rüya görüşlerinin ise, ana hatlarıyla ele alındığı görülmüştür. İnsanlık tarihine yön verecek kadar önemli bir yere sahip olan rüya fenomeninin Din Psikolojisi alanında beklendiği ölçüde değerlendirilmemesi, oldukça düşündürücüdür. Kuşkusuz bu bağlamda rüyanın soyutluğu ve gizemi önemli bir sorun olarak kabul edilebilir.
+7 oy
Simge Astral Gezgini (178k puan)  
+7 oy
Simge Astral Gezgini (178k puan)  
+9 oy
 
Ben şöyle düşünüyorum yanlış düşünüyor da olabilirim Allah bize rüyalarımızda işaret vermeye çalışıyor. Sizce bu düşüncem doğru mu?
+8 oy
 
Ben dinsel yönden rüyaların bize bi işaret verdiğine inanıyorum. Allah tarafından verilen işaretler uyarılar olduğuna inanıyorum.

İlgili rüyalar

+14 oy
7 yorum 193 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (178k puan)   yazdı
+15 oy
5 yorum 196 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (178k puan)   yazdı
+13 oy
7 yorum 177 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (178k puan)   yazdı
+11 oy
9 yorum 168 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (178k puan)   yazdı
+12 oy
6 yorum 151 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (178k puan)   yazdı
+13 oy
12 yorum 243 okuma
+16 oy
5 yorum 166 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (178k puan)   yazdı
+14 oy
8 yorum 173 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (178k puan)   yazdı
+7 oy
5 yorum 336 okuma
Simge 29 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (178k puan)   yazdı
+10 oy
4 yorum 127 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (178k puan)   yazdı
+10 oy
4 yorum 323 okuma
Simge 25 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (178k puan)   yazdı
+10 oy
8 yorum 172 okuma
Simge 29 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (178k puan)   yazdı
+6 oy
1 yorum 94 okuma
sonsuz 15 Ağustos 2019 Analiz kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (147k puan)   yazdı


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -1000
Yorum yazmak: +120
Düşünce yazmak: +12
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +150
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +350
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1

Özgün Rüya Tabirleri

Kategoriler

18.7k rüya

158k yorum

21.8k düş-ünce

7.8k üye

210 Aktif
1 Üye ve 209 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 19941
Dün : 12371
Toplam : 44901374
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...