Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+15 oy
107 okuma
Simge Bilgi kategorisinde Astral Gezgini (163k puan)  
Kur’an-ı Kerim, insana hem bu dünyada hem de ahirette saadeti vaat eden ilahi kanunlar kitabıdır. Bu kitap içerisinde insanı ilgilendiren her konu önemine göre yer almıştır. Rüya konusu da insanları ilgilendiren ve Kur’an-ı Kerim’de hiç de küçümsenmeyecek kadar yer tutan bir konudur.
bir yorum ile ilgili: İslam Dininde Rüya

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

5 Yorum

+8 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
 
En İyi Yorum
Kur’an-ı Kerim’de rüya ile ilgili olarak Hz. Muhammed’in, Hz. İbrahim’in ve Hz. Yusuf’un rüyalarına ek olarak Mısır hükümdarının gördüğü rüyalardan ve rüya tabiri ilmiyle ilgili ilimden bahsedilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de yedi yerde “rüya” kelimesi, bunun dışında altı yerde de rüya anlamına gelen “ahlâm”, “menâm” ve “ehâdîs” kelimeleri geçmektedir.

. Öncelikle rüya ve rüya sözcüğü yerine kullanılan kelimelerin nerede ve nasıl geçtiğine bakılmalıdır:
“O zaman Allah sana uykunda onları az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi, elbette korkardınız ve bu savaş hususunda gerçekten ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Muhakkak ki O, sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir.” (Enfal, 8/ 43).


Kur’an-ı Kerim, rüyaların kendinden önceki kitaplara atıfta bulunularak önemini kabul etmekte ve bunu daha da güçlendirmektedir. Örneğin Hz. Yusuf’un hikayesi, Yusuf Suresi altıncı ayette “Böylece Rabbin seni seçecek; sana rüyaların tabirini öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi sana ve Yakub ailesine de nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin alimdir, hakimdir.” ve Hz. İbrahim’in anlatısındaki Saffat Suresi 102. ayette “Çocuğu onunla beraber çalışacak çağa erişince İbrahim, Ey oğulcuğum! Doğrusu ben rüyamda görüyorum ki gerçekten ben seni kurban ediyorum,…” olaylarının rüyalarda görüldüğü, ayetlerle anlatılmaktadır. Ayrıca Kur’an’daki birçok referans Hz. Muhammed’in vahiyleri, rüyasında aldığını göstermektedir. Vahyin rüyalarla gelmesiyle ilgili Kur’an-ı Kerim’de şu ayetler görülmektedir:
+8 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
“O zaman Allah sana uykunda onları az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi, elbette korkardınız ve bu savaş hususunda gerçekten ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Muhakkak ki O, sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir.” (Enfal, 8/ 43). Bu ayet, düşmanların zayıf olduğu ortaya çıkan Bedir Savaşı öncesinde görülen bir kehanet rüyasıyla özdeşleştirilmiştir. Yine Hz. Muhammed’in Mekke’ye tekrar gireceğini teyit eden bir rüyaya atıfta bulunulan ayet de Fetih Suresi 27. ayette anlatılmaktadır; “Şanına yemin olsun ki Allah,  peygamberine gösterdiği o rüyayı hak olarak tasdik etmiştir. Allah dilerse saçlarını tamamen tıraş etmiş ve kısaltmış, emniyet içinde kimseler olarak, korkmadan mutlaka Mescid-i Haram’a gireceksiniz! İşte Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de ondan (Mekke’nin fethinden) önce (size) yakın bir fetih (Hudeybiye Antlaşması’nı ve Hayber’in fethini) verdi.”
+8 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
İslam rüya yorumunun temel prensipleri arasında dikkate değer bir husus, yorumcuda açık sözlülüğün aranmasının önemi ve rüya yorumunu paylaşırken ihtiyatın ve gizliliğin korunmasıdır. Rüyaların gerçekliği de rüya deneyiminin türü ile gösterilmektedir ve kullanılan özel terminoloji, rüyanın kaynağı ve niteliği hakkında bazı ipuçları vermektedir. Örneğin rüya için modern Arapça’da kullanılan yaygın bir sözcük olan “hilm” sözcüğü, (çoğulu ahlam) cinsel içeriği ve gece boşalmaları aracılığıyla ergenliğe işaret eden rüyalar düşüncesinden türemiştir. Kur’an’da rüya için kullanılan bir başka deyim “manam”dır. Rum Suresi 23. ayette; “O’nun delillerinden biri de gece ve gündüzde uyumanız ve O’nun fazlından (rızkınızı) aramanızdır. Şüphesiz ki bunda işitecek olan bir kavim için elbette deliller vardır.” Tanrının işaretlerinden birisinin insanın geceleyin ve gündüz gördüğü rüya olduğu söylenmektedir. Ayrıca Zümer Suresi 42. ayette “Allah ölümleri anında nefislerin ruhlarını alır. Ölmeyenleri ise uykularında bir nevi ölüme mahkum eder. Böylece üzerlerine ölümle hüküm verdiği kimselerin ruhlarını tutar diğerlerini ise belirli bir vakte kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda ibret alacak bir kavim için nice deliller vardır.”da belirtildiği gibi ölüm ve rüya arasında benzerlikler kurulmuştur.
+8 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Başka bir kaynakta ise uyku esnasındaki ölüm sırasında ölülerle dirilerin rüyada buluşabileceği ve konuşabileceği sonrasında ise diri olan yani uykuda olanın ruhunun dünyadaki bedenine döndüğü söylenmiştir. (İbn Kayyim el- Cevziyye, 2007: 34).
+8 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Hz. Yusuf, el- Aziz, Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed ile ashabının gördüğü rüyalar ve Hz. Muhammed’in bunları yorumlamasının çıkardığı sonuçların gözden geçirilmesinin sonucu olarak İslam bilginleri rüya konusunda birçok kitaplar yazmışlardır. Rüyanın şeytani, nefsanî ve Rabbani olduğunu tanıtan ve Rabbani rüyanın hangi işaretlere dayanıp bu işaretlerin ne ifade ettiklerini bildiren kurallar koymuşlardır. Yusuf Suresi’nde açık olarak görüldüğü gibi, rüyalar çoğunlukla simge, işaret halinde olur. Hz. Yusuf’un ve el- Aziz’in gördüğü rüya da bu konuda eşittir, onlar da birer sembolden ibarettir. (Havva, t.s.: 198). Bu konuda şu ayetlere yer verilmesinde fayda vardır:

“Bir zamanlar Yusuf, babasına demişti ki: Babacığım! Ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerken gördüm.” (Yusuf, 12/ 43)

“Kral dedi ki: Ben rüyada yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek gördüm. Ayrıca, yedi yeşil başak ve diğerlerini de kuru gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, benim rüyamı da bana yorumlayınız.” (Yusuf, 12/ 43)

“Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.” (Fetih 48/ 27).

İlgili rüyalar

+20 oy
14 yorum 200 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+11 oy
9 yorum 123 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+14 oy
7 yorum 147 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+13 oy
12 yorum 187 okuma
+13 oy
7 yorum 139 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+10 oy
8 yorum 129 okuma
Simge 29 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+12 oy
6 yorum 106 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+7 oy
5 yorum 256 okuma
Simge 29 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+12 oy
9 yorum 285 okuma
sonsuz 26 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı
+2 oy
1 yorum 102 okuma
9 Ağustos 2018 Rüya kategorisinde misafir   38 138 278 yazdı
+2 oy
1 yorum 50 okuma
+9 oy
1 yorum 111 okuma
mustafaharputi 16 Temmuz 2019 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.8m puan)   yazdı
+8 oy
5 yorum 111 okuma
mustafaharputi 6 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.8m puan)   yazdı


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.
Rüya tabiri sözlüğü

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -1000
Yorum yazmak: +120
Düşünce yazmak: +12
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +150
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +350
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1

Kategoriler

24.9k rüya

162k yorum

21.3k düş-ünce

7.7k üye

335 Aktif
1 Üye ve 334 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 1050
Dün : 25411
Toplam : 38272542
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...