Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+12 oy
285 okuma
sonsuz Bilgi kategorisinde Astral Gezgini (130k puan)  
Herhangi bir dine ait kutsal metinler o dine mensup kişilerin duygu, düşünce ve davranışları üzerinde etkilidir. İlahi dinlerin tümünün kutsal metinlerinde rüyalarla ilgili ayetler bulunmakta, peygamberlerinin yaşantılarında ise rüyalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle dinî hayat ile rüyalar arasında düzeyi kişiden kişiye göre değişen bir ilişki vardır. Bu ilişki kişinin dinî hayatına dair önemli ipuçları sunabilir. Din Psikolojisi alanında rüyalar ile ilgili yapılacak olan çalışmalar oldukça önem arz etmektedir.  Jung bunu görmüş ve bu konudaki öncülerden birisi olmuştur.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

9 Yorum

+5 oy
sonsuz Astral Gezgini (130k puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
Jung’un rüya çalışmalarına katkıları rüya ve din ilişkisini görmesi ile sınırlı olmayıp oldukça geniştir. O, rüyaların bir nedene indirgenerek ele alınmasını yetersiz bularak rüyaların arkasında birçok faktör olduğunu ileri sürmüş, insanın ruhsal hayatında rüyanın önemli fonksiyonları olduğunu belirtip, rüyaya olumlu yaklaşmıştır. Rüyaları incelerken bireysel ve toplumsal yönlerinin dikkate alınmasını vurgulamıştır. Kişinin hayatında rüyanın yerini ele alırken bireyin hayatını, içinde yaşadığı kültürel ortamla birlikte ele alan Jung, rüyaları incelerken esnek bir yaklaşım tarzını benimsemiş katı bilimsel anlayışın yerine din, mitoloji ve antik kültürlerden yararlanmayı tercih etmiştir. Bu alanlardaki benzerliklerden hareketle rüyaların evrensel bir yönü olduğunu ileri sürmüştür. Rüyaları bir enerji kaynağı olarak görmesi insanın ne kadar geniş boyutlu bir varlık olduğunu göstermesi açısından dikkat çekicidir.
+5 oy
sonsuz Astral Gezgini (130k puan)  
Jung’un rüya ile ilgili çalışmalarını yürüttüğü dönem rüyaların bilimsel olarak çok değer görmediği bir dönemdir. Zira bu dönemde psikolojiye hâkim olan anlayış rüya gibi konulara soğuk bakmaktaydı. Davranışçı psikologların estirdikleri rüzgâra karşı durmak oldukça zordu. Jung yöntemlerinden ve ele aldığı konuları araştırmaktan çekinmedi. O her şeye rağmen rüya çalışmalarını sürdürdü. Bu onun kararlı olmasının yanında rüyaların önemini kavramasından kaynaklanmaktaydı.
+4 oy
sonsuz Astral Gezgini (130k puan)  
Herhangi bir konuda ileri sürülen teoriler konunun daha iyi anlaşılmasına, bilimsel açıdan tartışılmasına ve konunun önem kazanmasına katkı sağlarlar. Teoriler ilgili oldukları konuyu aydınlatmalarının yanında, bünyelerinde bazı yetersizlikler bulundurlar. Analitik rüya teorisi rüyaya çok olumlu yaklaşarak onun ruhsal hayatımızın sağlığını koruma gibi bir fonksiyonu olduğunu ileri sürmüştür. Analitik rüya teorisinin rüyaların ruh sağlığını koruduğu tezi tümüyle doğru değildir. Korku motiflerinin yoğun olduğu bazı rüyalar ruh sağlığını tehdit etmekte, kişiyi uykudan uyarmakta ve uyku kalitesini azaltmaktadır. Bunun yanında halk arasında haberci rüyalar olarak bilinen rüyalar içerik olarak kişileri sevindirdiği gibi kaygı uyandırıp tedirgin etmektedir. Bu nedenle rüyaların ruh sağlığını koruduğu gibi tehdit ettiklerini de gözden kaçırmamamız gerekir.
+5 oy
sonsuz Astral Gezgini (130k puan)  
Jung bireysel olduğu kadar rüyaların toplumsal yönünü vurgulamıştır. Bu yaklaşım beraberinde bazı tehlikeler getirmektedir. Rüyalara duyulan güven toplumsal hayatta bazı kötü niyetli insanlarca kullanılabilir. Bunun yanında toplumda nüfuz sahibi insanların rüyaları oldukça önem kazanacağı için, rüyaları hayata yön verici konuma geçip, toplumsal hayatta kargaşaya neden olabilirler.
+4 oy
sonsuz Astral Gezgini (130k puan)  
Jung, rüyaların ergenlik döneminde kalıcı hale geldiğini, hayat boyu aynı içerik ve işleyişle devam ettiğini ileri sürerek rüyaların içeriğinin gelişim evrelerine göre değişebileceği konusunu ihmal etmiştir. İnsanların cinsiyeti, yaşı, ilgi alanı, yaşadığı kültür çevresi gibi faktörler rüyalar üzerinde etkilidirler. Yapılan bir araştırmada kadınların menopoz sonrası rüyalarının menopoz öncesine göre farklı içerikte olduğunu ortaya çıkmıştır.
+4 oy
sonsuz Astral Gezgini (130k puan)  
Jung’un yaşadığı bir diğer sıkıntı ise rüyaların sembolik yapısından kaynaklanmaktadır. Semboller çok anlamlı, çok yönlü, esnek ve değişken oldukları için birçok anlam taşırlar. Ayrıca kültürlere göre anlamları değişir. Örneğin “su” bir kültürde “yaratıcı” anlam taşırken başka bir kültürde sembolik olarak “yıkıcı” anlam taşımaktadır. Örnekte görüldüğü gibi rüya yorumlarının oldukça fazla olması anlaşılabilir bir durumdur. Bu nedenle tüm kültürleri içine alacak ortak bir rüya dili oluşturma çabaları yetersiz kalabilir. Her ne kadar Jung bu gerçeği kabul etse de bir yerde rüyaların yorumu için ortak bir yaklaşım getirmekte ve bu yaklaşımıyla konuyu sınırlandırmaktadır.
+4 oy
sonsuz Astral Gezgini (130k puan)  
Jung’un ortaya koyduğu analitik rüya teorisinde bir diğer sıkıntılı durum ise rüyaların kehanetler içerdiğini ileri sürmesidir. Bu görüşü desteklemek için birçok örnek verilebilir fakat bu anlayış özgürlük problemi açısından ele alındığında bizleri kaderci bir sonuca götürebilir.
Analitik rüya teorisi metodik açıdan bünyesinde bazı yetersizlikler bulundurmaktadır. Metodik açıdan 3-4 yaş döneminde görülen rüyalara çok fazla güvenip, bunların yorumlarından elde edilen çıkarımları referans olarak görmek bilimsel olarak sağlıklı bir yöntem değildir. Ayrıca ispatı akılla yapılamayan konuları rüyalarla ispat etme girişimi bilimsel açıdan sıkıntılı bir durumdur. Örneğin Jung kolektif bilinçdışı ve arketiplerin ispatında yaşadığı güçlükleri aşmak ve boşlukları doldurmak için rüyaları kullanmıştır.
+4 oy
sonsuz Astral Gezgini (130k puan)  
Jung rüyaları indirgemeci bir yaklaşımdan kurtarmak isterken rüyaların sınırlarını gereğinden fazla geniş tutmuştur. Evinin deko-rasyonlarına varıncaya kadar rüyalardan yararlanmış, kararlarında rüyalarının etkisinde kalmıştır.  Onun hayatında rüyaların yeri olması gerekenden daha fazladır. Örneğin bir Afrika seyahatinde Tunus’da gördüğü rüyadan oldukça etkilenmiştir. Rüyasında zenci bir berberinin kendisine kabarcık ve kıvırcık saç yapmaya çalışmasından oldukça ürkmüş, bu rüyanın koruyucu bir ikaz anlamı taşıdığı sonucunu çıkararak Afrika gezisini kısa kesmiştir.
+3 oy
sonsuz Astral Gezgini (130k puan)  
Sonuç olarak; insanlığın ilgisini çekmeye devam eden rüyaları anlamak için geliştirilen teoriler arttıkça rüyalar konusundaki karanlık noktalar aydınlanacaktır. Rüyaların farklı yönlerinin aydınlanması rüyaları anlama girişimlerimizde daha güvenli bilgilerle yolumuza devam etmeyi sağlayacaktır. Bu konuda analitik teori misyonunu gerçekleştirmiş olup, bizlere değerli bilgiler sunarak rüyaların anlaşılmasına önemli katkılar sağlamıştır.

İlgili rüyalar

+5 oy
1 yorum 562 okuma
Simge 12 Ağustos 2017 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+10 oy
13 yorum 249 okuma
Sibel Atasoy 13 Nisan 2019 Bilgi kategorisinde Sibel Atasoy Rüya Tabircisi (6.7k puan)   yazdı
+13 oy
12 yorum 187 okuma
+7 oy
5 yorum 256 okuma
Simge 29 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+14 oy
11 yorum 386 okuma
sonsuz 30 Nisan 2016 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı
+9 oy
1 yorum 724 okuma
sonsuz 23 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı
+7 oy
1 yorum 833 okuma
sonsuz 24 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı
+4 oy
10 yorum 211 okuma
Sibel Atasoy 14 Nisan 2019 Bilgi kategorisinde Sibel Atasoy Rüya Tabircisi (6.7k puan)   yazdı
+10 oy
22 yorum 280 okuma
Simge 25 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+22 oy
1 yorum 229 okuma
sonsuz 24 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı
+5 oy
1 yorum 120 okuma
Sibel Atasoy 11 Nisan 2019 Bilgi kategorisinde Sibel Atasoy Rüya Tabircisi (6.7k puan)   yazdı
+9 oy
1 yorum 334 okuma
sonsuz 23 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı
+19 oy
4 yorum 479 okuma
sonsuz 25 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.
Rüya tabiri sözlüğü

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -1000
Yorum yazmak: +120
Düşünce yazmak: +12
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +150
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +350
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1

Kategoriler

24.9k rüya

162k yorum

21.3k düş-ünce

7.7k üye

347 Aktif
1 Üye ve 346 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 732
Dün : 25411
Toplam : 38272224
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...