Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+8 oy
84 okuma
Simge Bilgi kategorisinde Astral Gezgini (166k puan)  
Rüya içeriği rüya görüntüleri olarak da anılırken, rüya temaları rüyalarda ortaya çıkan karakteristik içeriklerdir (Beck ve Ward, 1961). Rüyalarda evrensel içerikler olduğu kabul görse de rüya içeriğinin bireye özgü olduğu düşünülmektedir. Freud’a (1899/1996) göre para, pencere, şapka ve çiğnemek gibi içerikler evrenseldir ve sırasıyla dışkı, kadın cinsel organı, erkek cinsel organı ve cinsel birleşmenin rüyalardaki evrensel temsilleridir. Benzer şekilde yüksek bir yerden düşme neredeyse herkesin deneyimlediği evrensel bir rüya içeriğiyken yoğun korku içeren yüksek bir yerden düşme rüyalarının şiddetli nevroz ve stres ile mutluluk içeren uçma rüyalarının ise düşük nevroz puanları ilişkili olduğundan söz edilmektedir (DudekSoffer ve ark., 2011).

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

5 Yorum

+6 oy
Simge Astral Gezgini (166k puan)  
 
En İyi Yorum
Rüyaların içerikleri ya da temaları kişinin uyanık yaşantılarından kesitler sunuyor olsa da, yaşanılan sorunların ya da başa çıkmaya çalışılan duygu durumunun ipuçlarını içerir. Mesela kabuslar, tekrar eden rüyalar gibi olumsuz ve tehdit edici rüyaların düşük psikolojik iyilik hali, nevroz, kaygı, depresyon, genel psikopatoloji ve stres ile ilişkili olduğundan söz edilmektedir (DudekSoffer ve ark., 2011). Ayrıca farklı bağlanma biçimlerine sahip bireylerin rüya temalarının da farklılaştığından söz edilmektedir. Kaçınmacı bağlanan bireylerin rüyalarında kaçınmacı istek ve diğerleri ile ilgili olumsuz temsiller öne çıkarken, kaygılı bağlanan bireylerin rüyalarında kişilerarası yakınlık isteği, kendine yönelik olumsuz temsiller ve diğerleri ile ilgili karışık temsillerin (hem olumlu hem olumsuz) öne çıktığından söz edilmektedir (Hill ve ark., 2013).
Rüya içeriğinin nelerden etkilendiğinin yanı sıra nasıl etkilendiğini inceleyen, bir başka deyişle rüya içeriğinin işlemleme süreci ile ilgilenen çalışmalar da bulunmaktadır (Kookoolis, PaceSchott ve McNamara, 2010; Wegner, Ansfield ve Pilloff 1998; Wegner, Wenzlaff ve Kozak, 2004). Bu bağlamda rüya içeriğinin bastırılan düşüncelerden etkilendiğine vurgu yapan “İronik Kontrol Teorisi (İronic Control Theory)”den de söz edilebilir. İronik kontrol teorisine göre düşüncelerin bastırılması, bastırılmış düşünce içeriğinin rüyalarda ortaya çıkma olasılığını arttırır (Braynt, 2011; Kröner, Gosch, Hansen, Borowik, Schredl ve Steil, 2013; Wegner ve ark., 1998). Wegner ve arkadaşlarına (1998) göre ironik kontrol sürecinde iki mekanizma rol oynar: birincisi konsantrasyondaki sapmaları engellemekten sorumlu bilinçli yönetici mekanizma, diğeri ise istenmeyen düşüncelere yönetici mekanizmanın ihtiyacı olup olmadığını belirleyen ve kontrol eden bilinçdışı izleme mekanizması. Birinci (yönetici) mekanizma yüksek bilişsel kapasiteye ihtiyaç duyar. Kapasitenin düştüğü durumlarda (mesela uyku halinde) yönetici süreç süzgeci iyi çalışmaz ve istenmeyen düşüncelerin ulaşımı kolaylaşır çünkü yönetici süreç zayıflarken, bilinçdışı izleme süreci tam kapasite çalışır. Söz konusu etkiyi inceleyen bir deneysel çalışmada yatmadan önce istenmeyen düşünce veya kişileri düşünmemeye çalışan (bastıran), düşüncelerini serbest bırakan ve sadece istenmeyen kişi ya da düşünceleri düşünmesi istenen bireylerin rüya içerikleri karşılaştırılmıştır (Wegner ve ark., 2004). Deney sonuçları istenmeyen düşünceleri bastıran grubun rüyalarında bastırılan düşünce içeriğinin diğer gruplara göre daha fazla ortaya çıktığına işaret etmektedir ve araştırmacılar bu geri dönüş sürecini “Rüya Geri Tepme Etkisi Dream Rebound Effect” olarak adlandırmıştır (Wegner ve ark., 2004). Benzer şekilde insomnia hastalarının uyuyamama endişelerini bastırmaya çalıştıkça daha çok insomnia ile bağlantılı rüya, sigarayı bırakmaya çalışan bireylerin de sigara bağlantılı rüyaları daha çok gördüklerinden söz edilmektedir (Wegner ve ark., 2004). Rüya içeriğinin işlem süreci ve süresini inceleyen bir başka çalışmada uyanık yaşantılardan duygu, eylem, karakter, olay, obje, ortam ve tema kalıntılarının rüyalara yansıma süresi araştırılmıştır (Kookoolis ve ark., 2010). Söz konusu çalışmaya göre rüyalara en geç yansıyan element ya da uyanık yaşam kalıntısının, duygusal olarak kayda değer günlük yaşantılar olduğu görülmektedir ve kayda değer duygusal kalıntıların ortalama 57 gün gecikmeli olarak rüyalara yansıdığı belirtilmektedir (Kookoolis ve ark., 2010). Bu gecikme “Rüya Gecikme Etkisi Dream Lag Effect” olarak adlandırılmaktadır (Nielsen ve Powell, 1989). Nielsen ve Powell (1989) sözü edilen gecikme sürecini şu şekilde açıklamaktadır: Hipokampüs önceki günün yaşantılarını alır, uzun süreli bellekte sağlamlaştırılacak olanları ayıklar ve bunları neokorteks üzerinden daimi depoya transfer eder. Bu transfer süreci yaklaşık 1 haftada tamamlanır ve rüya yaşantıları da bu işlemleme sürecinin bir parçasıdır.
+3 oy
Simge Astral Gezgini (166k puan)  
Rüya temalarının psikopatolojilere göre farklılaştığını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Armitage ve ark., 1995; Beck ve Ward 1961; Cartwright, 1991; Gackenbach ve ark., 2011; Hadjez ve ark., 2003; Hinton ve ark., 2013; Khodarahimi, 2009; Kron ve Brosh, 2003). Depresif bireylerin rüya temalarının incelendiği çalışmalarda antidepresan tedavileri ile depresif bireylerin rüyalarının duygusal içeriğinin de değiştiği belirtilmektedir (Armitage ve ark., 1995). Boşanma sonrası depresyon tanısı almış bireylerin rüya içeriği ve iyileşme sürecinin incelendiği bir çalışmada, depresif dönemlerde depresyonu tetikleyen stres olayları(boşanma süreci) ya da boşanılan eş ile ilgili daha sık rüya gören depresif bireylerin periyodik aralıklarla alınan depresyon ve uyum puanlarının, söz konusu içerikte daha az rüya gören depresif bireylere göre daha hızlı iyileşmeye işaret ettiği gözlenmiştir (Cartwright, 1991). Başka bir deyişle depresif dönemlerde depresyonu tetikleyen stres olayları ile ilgili rüya içeriğinin iyileşme sürecini hızlandırıcı işlev taşıdığı söylenebilir. İlgili başka bir çalışma ise ağır depresif grubun rüya temalarının depresif olmayan gruba göre hayal kırıklığı, yaralanma ya da reddedilme gibi daha acı verici deneyimler içerdiğine, kendilik imajı ile ilgili olumsuz temsillerin yoğunlukta olduğuna işaret etmektedir (Beck ve Ward, 1961). Hamilelik öncesi rüya temaları ve hamilelik sonrası depresyon puanlarının incelendiği benzer temalı bir başka çalışmada hamilelik sonrası depresyon geçirme riski olan hamilelerin, hamilelik döneminde normal gruba göre daha fazla nahoş ve endişe temalı rüyalar gördüğünden söz edilmektedir (Kron ve Brosh, 2003).
Soykırımda en az bir yakınını kaybetmiş mülteciler ile karmaşık yas rüya temalarının araştırıldığı bir çalışmada travma anı (şahit olunan ya da anlatılan), kaybedilen yakınların ziyareti ve kaybedilen yakınlara ait nostaljik anı temalarının ortak rüya temaları olduğundan söz edilmektedir (Hinton ve ark., 2013). Karmaşık yas rüya temalarının incelendiği bir başka çalışmaya göre ise özellikle aile üyesi kayıplarından sonra gelişen karmaşık yas geliştiren bireylerin normal gruba göre daha çok ailesel ve daha az sosyal etkileşim temalı rüyalar görmektedirler (Germain, Shear, Walsh, Buysse, Monk, Reynolds III, Frank ve Silowash, 2013).
+3 oy
Simge Astral Gezgini (166k puan)  
Travma sonrası stres bozukluğu tanısı almış 40 Avusturalyalı gazinin travma sonrası rüya içerik ve temalarının incelendiği bir çalışmada travma ile ilişkili içeriğe göre üç travma sonrası rüya tipi tanımlandığı görülmektedir: Birebir travma sahnelerini içeren tekrar rüyaları, travma sahnelerini hiç içermeyen tekrar olmayan rüyalar ve travma sahnelerinden izler taşıyan ama bağımsız ögeler de barındıran karışık rüyalar. Bu üç riya tipi için de baskın duygusal temanın korku ve öfke olduğundan söz eden çalışma, travma sonrası rüyalarda baskın içeriklerin; tekrar rüyalarında ağır yaralanmış vücut, ölü askerler ve savaş sahneleri, tekrar olmayan rüyalarda tekrar savaşa çağrılma, uzman olmadıkları alanlarda hizmet etmelerinin istenmesi ve etkisiz eylemlerde bulunma gibi içerikler olduğu belirtilirken, karışık rüyalarda ise baskın içeriğin savaş anında kendini riske atan davranışlar olduğundan söz etmektedir. Bununla birlikte, üç travma sonrası rüya tipinin de travma anı ile aynı duygusal tepki ve temaları içerdiğine vurgu yapılmaktadır. Bir başka deyişle TSSB olan bireylerin travma sonrası rüyalarının, travma sahneleri ile ilişkili olmasından bağımsız olarak travma olayının yaşandığı an hissedilen duygu ve tepkileri içerdiğinden söz edilmektedir (Phelps, Forbes, Hopwood ve Creamer, 2011). İlgili bir başka çalışmada travma sonrası stres bozukluğuna müdahale yöntemlerinden biri olan bireyin maruz bırakma ile travma anını tekrar deneyimlemesi ve travmatik yaşantıya ilişkin tekrarlayan rüyalar ile tekrar deneyimlemesi iyileştiricilik açısından karşılaştırılmıştır. Sözü edilen derleme çalışmasında travmatik olayı izleyen rüyaların bir maruz bırakma işlevi taşımadığından ve travma sonrası rüyaların, maruz bırakmanın aksine iyileştirici değil rahatsızlığı alevlendirici işlevi olduğundan söz edilmektedir. Her iki yaşantı da travma anına ilişkin tepkileri yeniden yaşatma işlevine sahip olsa da, travma sonrası rüyalarının travma olayına ilişkin içeriğe alışma için yeterli sürede gerçekleşmediği için iyileştirici olmadığı belirtilmektedir (Rothbaum ve Mellman, 2001).
+3 oy
Simge Astral Gezgini (166k puan)  
Kaygı bozukluğu olan bireylerde ortak rüya temalarının araştırıldığı çalışmalarda obsesif kompulsif bireylerin rüyalarında sıklıkla kompulsyon temalı içeriklere (Gackenbach ve ark., 2011), sosyal fobi tanılı bireylerin rüyalarında daha çok erken dönem çocukluk travma, psikososyal işlev bozukluğu ve etkili olmayan başa çıkma anıları temalı içeriklere (Khodarahimi, 2009) vurgu yapılmaktadır.
+3 oy
Simge Astral Gezgini (166k puan)  
Şizofreni tanılı bireylerin rüya temalarında ise şizofreni olmayan bireylerin rüya temalarına göre daha basit, daha ayrıntısız, duygusal öğelerden yoksun, diğer insanlardan çok kendini içeren, garip, olumsuz, saldırgan ve düşmanca içeriklerin gözlendiği belirtilmektedir (Hadjez ve ark., 2003; Schredl, 2011).
Özetle, rüya içeriğini konu alan araştırmaların iki alt başlık altında toplandığı söylenebilir. Birinci alt başlığı rüya içeriklerinin işlemleme sürecini inceleyen araştırmalar oluştururken, diğer alt başlıkta psikopatolojilere göre ortak rüya içeriklerini incelemeyi amaçlayan çalışmalar yer alabilir. Psikolojide rüya çalışmalarının ilgilendiği bir diğer konu da rüya bellek ilişkisi, bir diğer deyişle rüya geri çağırmadır.

İlgili rüyalar

+5 oy
2 yorum 106 okuma
Simge 10 Haziran 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (166k puan)   yazdı
+5 oy
4 yorum 82 okuma
+9 oy
1 yorum 755 okuma
sonsuz 23 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (131k puan)   yazdı
+5 oy
2 yorum 101 okuma
Karga 27 Mayıs 2016 Rüya kategorisinde Karga Rüya Bilgesi (1.2m puan)   yazdı
+11 oy
5 yorum 142 okuma
Simge 20 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (166k puan)   yazdı
+12 oy
2 yorum 181 okuma
Simge 12 Haziran 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (166k puan)   yazdı
+7 oy
3 yorum 131 okuma
+6 oy
1 yorum 62 okuma
Simge 10 Haziran 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (166k puan)   yazdı
+8 oy
3 yorum 116 okuma
Simge 10 Haziran 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (166k puan)   yazdı
+6 oy
1 yorum 65 okuma
+2 oy
12 yorum 62 okuma
mustafaharputi 29 Temmuz Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.9m puan)   yazdı
+8 oy
7 yorum 96 okuma
mustafaharputi 25 Mart Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.9m puan)   yazdı
+15 oy
3 yorum 83 okuma
mustafaharputi 28 Ağustos 2020 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.9m puan)   yazdı


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.
Rüya tabiri sözlüğü

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -1000
Yorum yazmak: +120
Düşünce yazmak: +12
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +150
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +350
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1

Kategoriler

24.9k rüya

162k yorum

21.4k düş-ünce

7.8k üye

322 Aktif
1 Üye ve 321 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 13204
Dün : 20662
Toplam : 39791816
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...